Od redakcji:

 

Przedstawiamy, poprzez Internet, wstępnie zakończone tłumaczenie Ksiąg Nowego Testamentu; dziękując Panu Jezusowi Chrystusowi, że pozwolił nam wykonać to zadanie.

Śląskie Towarzystwo Biblijne nadal prowadzić będzie prace nad przekładem całego Pisma Świętego. Przekład ten nie jest jednak oderwany od tłumaczeń dokonanych w przeszłości. Jako punkt wyjścia przyjęliśmy tak zwaną Biblię Gdańską, wydaną przed 360 laty. Stąd nazwa niniejszego przekładu - Nowa Biblia Gdańska.

Nowy Testament tłumaczyliśmy na bazie zbioru greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus"; zaś Stary Testament opracowany będzie na bazie hebrajsko - polskiego przekładu Tanach - dokonanego przez Izaaka Cylkowa, greckiego tekstu Septuaginty oraz Biblii Gdańskiej. Różnice w stosunku do wyżej wymienionych opracowań zaznaczono symbolami TR (Textus Receptus) lub C (Cylkow). Czerwonym drukiem wypisano słowa dodane, numerację wierszy i zaznaczono odnośniki. Niebieskim drukiem podano odniesienia do innych ksiąg biblijnych.

W odnośnikach najczęściej podajemy rozszerzone znaczenie greckich słów. Ponieważ nie zawsze jeden polski wyraz przekazuje istotne elementy semantycznej struktury słowa greckiego i niekiedy, aby go głębiej zrozumieć, trzeba się posiłkować kilkoma wyrazami. Nadto, za Izaakiem Cylkowem - oznaczenie C, podano hebrajską wymowę ważniejszych imion.

Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i spostrzeżenia, które mogą poprawić lub wzbogacić niniejsze tłumaczenie.

Szukamy także sponsorów do książkowego wydania.

Prawa autorskie nie zastrzeżone. Wszelkie powielanie, kopiowanie i propagowanie, jak najbardziej wskazane.

 

Śląskie Towarzystwo Biblijne

Katowice 2004