Opis wydania: 1934 - Psalmy wybrane z hebrajskiego przełożył Ks. Jan Szeruda, USTROŃ 1934. Wydane z zasiłku Rady Wydziału Teol. Ewang. U.W. Drukiem A Wałacha w Ustroniu. 63 s., 17 cm.