Opis wydania: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Podług textu łacińskiego Wulgaty. Przekład X. Jakóba Wujka. Zatwierdzony przez stolicę apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Zaaprobowane przez konsystorz Archidyecezyi Warszawskiej. Ozdobione 230 illustracyami Gustawa Doré. T. 1 - 2. Odbicie drugie. Warszawa 1878, 1874. Michał Glücksberg. Folio, s. XXXVI, 958; 1076, (paginacja 2-szpaltowa), 230 drzeworytów na osobn. tabl., zdobniki każdej strony tekstu

Źródło obrazków: Allegro - PISMO ŚWIĘTE Wujka Drzeworyty DORE 1873 Biblia 2t [Aukcja 3358416501]