Ostatnio ukazały się

Ukazały się w roku 2023
2023-09 - Księga Izajasza. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2023, 136 s., ISBN: 978-83-63828-67-7 [IMG] [1] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2023-08 - Pięcioksiąg w przekładzie Szymona Budnego - rok 1572. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2023. 496 s. ISBN: 978-839-65878-1-7. Od Wydawcy: W niniejszym wydaniu z 2023 roku dokonujemy transkrypcji i dostosowujemy tekst do językowych potrzeb współczesnego polskiego czytelnika. Konsultacja merytoryczna do transkrypcji – prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ) [IMG] [2] [Biblia Szymona Budnego]
2023-07-29 - Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. [IMG] [3] [Odnowiona Biblia Brzeska]
2023-03-31 - Biblia pierwszego Kościoła - E-book (ePub/Mobi).Tłumaczenie: ks. Remigiusz Popowski SDB. Oficyna Wydawnicza VOCATIO. Warszawa 2023. Liczba stron wersji papierowej: 1576. ISBN: 978-83-7492-054-4 [IMG] [4] [Biblia pierwszego Kościoła]
2023-03-31 - Nowy Testament NPD - E-book [mobi/ePub2]. Wydanie 2. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2023. ISBN: 978-83-63828-55-4 [IMG] [5] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2023-03 - Dzisiejsza Biblia Gdańska. Wydanie 2. Pismo Święte Starego i Nowego testamentu - DBG II. Fundacja Źródła Życia 2023. ISBN: 978-83-66434-48-6. 1152 stron. W obecnym wydaniu Dzisiejszej Biblii Gdańskiej uwzględniono szereg uwag zgłoszonych do poprzedniej edycji. Dołożono także starań, by natchniony przekaz przedstawić w jeszcze bardziej przystępnej formie. [GAL] [6] [Biblia Gdańska]
2023-03 - Przekład Nowego Świata wydany przez Świadków Jehowy w 2018 roku (NWT) jest już w całości dostępny w wersji audio. W odróżnieniu od poprzedniego nagrania (bi12) nie jest to jedynie nagranie głosu lektora, ale narratora i postaci. [Przekład Nowego Świata]
2023-02 - Biblia Nazaretańska. List do Rzymian i List do Galatów. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2023. [GAL] [7] [Biblia Nazaretańska]
2023 - Biblia Święta - Przedruk wydania z 1879. Warszawa 2023. BIBLJA ŚWIĘTA to jest Wszystko Pismo Świete Starego i Nowego Testamentu z hebrajskiego i greckiego języka na Polski pilnie i wiernie przetłumaczona. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. Warszawa, u Adolfa Kantora. 1879, 850+273 s. Od Wydawcy: Ze względu na inną technologię druku, jak i papier, w owym przedruku powiększono odrobinę strony i zastosowano szerszy margines wewnętrzny, czego wynikiem jest format 210 × 140 mm i grubość 57 mm. [GAL SKAN] [Biblia Gdańska]
2023-01 - Księga Daniela z przypisami żydowskimi. Tekst biblijny dwujęzyczny polsko-hebrajski oraz polsko-aramejski. Tłumaczenie: Izaak Jonatan Baruch, Jacek Szeliga. 164 s. ISBN: 9788396694706. Księga Daniela [...] jest niejako pilotem większego projektu, który prowadzimy od 2013 roku, a mianowicie Biblia Hebrajska Dosłowna. Postanowiliśmy od nowa przetłumaczyć całą Biblię w kontekście kultury i dziedzictwa w jakim ona powstawała – czyli w kontekście hebrajskim. [GAL] [8] [Biblia hebrajska dosłowna]
Ukazały się w roku 2022
2022-12 - Pismo Święte Nowego Testamentu. Wydanie pierwsze. Warszawska Metropolia Prawosławna, Warszawa 2022. 336s . ISBN 978-83-65136-75-6 [IMG] [9] [Przekład prawosławny]
2022-12 - KSIĘGA PSALMÓW z tradycyjnymi żydowskimi komentarzami. Część 1: Psalmy 1–50.. Tekst hebrajski i polski. Tłumaczenie, wstęp: rabin Sacha Pecaric. s. 304. ISBN 978-83-61134-53-4 [GAL] [10] [Pardes Lauder]
2022-12 - Ewangelia według św. Marka. Wstęp, przekład z oryginału ks. Artur Malina. Komentarz ks. Janusz Wilk, Wydanie II zmienione i poszerzone, Katowice 2022 (BI.NT II). [IMG] [11] [Biblia Impulsy]
2022-11 - Księgi mądrościowe (e-book i audiobook). Księga Hioba, Księga przysłów i Księga Koheleta we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. E-book: ePub/Mobi - ISBN: 978-83-7829-362-0. Audiobook: mp3; czyta: Andrzej Seweryn; muzyka: Rafał Gorączkowski; czas nagrania: 06h:29m:54s. ISBN: 978-83-7829-361-3 [IMG] [12] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2022-10 - Księga Sędziów. Księgi Samuela i fragment 1 Księgi Królewskiej. Przeł. i oprac. Marek Piela. Kraków. Księgarnia Akademicka 2022. 256 s. ISBN: 9788381387545. Fragment 1 Królewskiej to: 1:1-2:11 - do śmierci Dawida. [GAL] [13] [Przekłady Marka Pieli]
2022-10 - Nowy Testament - 1568 Nieśwież. Tłumaczył Szymon Budny. Kalwin Publishing. 2022. Peter Krolikowski: "Jest to przeróbka NT z Biblii Brzeskiej. Pracował nad nią między innymi Kawieczyński i Budny. [GAL] [14] [Biblia Brzeska]
2022-10 - Księga Jonasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne, komentarz i ekskursy: ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2022, s. 76, ISBN: 978-83-8288-041-0 [GAL] [15] [Biblia Lubelska]
2022-10 - Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego z 1574 r.. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2022. 476 s. ISBN: 9788396587800 [GAL] [16] [Biblia Szymona Budnego]
2022-09 - FireBible - Biblia dla charyzmatyków. Tekst biblijny wg Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza przekład Literacki, w opracowaniu Anny Haning i Piotra Zaremby. Wydawca: Life Publishers International 2022. 2188 s. ISBN: 978-0-7361-0711-2. Cała Biblia zawiera komentarz biblijny do tekstu, wiele artykułów dotyczących różnych zagadnień wiary. Wydanie jest rozszerzeniem o Stary Testament pozycji, która nazywała się w poprzednim wydaniu Nowy Testament z Komentarzem. Zawiera również: Indeksy tematyczne, konkordancje, mapy kolorowe.. Zobacz bardzo pomocną recenzję tej pozycji, [GAL] [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter.]
2022-09 - Powtórzonego Prawa. ST V. o. Michał Baranowski, Edycja Świętego Pawła 2022, 768 s.; ISBN: 978-83-8131-400-8 [GAL] [Nowy Komentarz Biblijny]
2022-07 - Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe, księgi pięciu megilot i proroków mniejszych. Wydanie 7 poprawione. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2022. s. 718. ISBN: 978-83-963342-2-0. Dodane księgi: Lamentacji, Estery i Rut.. Na stronie całość jest tylko w pliku PDF. Pliki epub i azw3 zawierają starsze wydania. [IMG TXT] [Przekład toruński]
2022-05 - Księga Hioba. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2022, 104 s., ISBN: 978-83-63828-58-5 [IMG] [17] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2022-04 - Pieśń nad pieśniami. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Krzysztof Bardski, Katowice 2021 (BI.ST XIX). s. 303, [1]. ISBN : 9788380991491 [GAL] [18] [Biblia Impulsy]
2022-04 - Nowy Testament w języku polskim w wersji audio z podziałem na role. [Przekład Nowego Świata]
2022-04 - Księga Przysłów. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2022, 96 s., ISBN: 978-83-63828-53-0 [IMG] [19] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2022 - Mikołaj Rej. Psałterz Dawidów (1543). Opracowanie i transkrypcja zabytku Danuta Kowalska. Wydanie1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2022. ISBN 978-83-8331-002-2; e-ISBN 978-83-8331-003-9. Wydanie książkowe [528 s.] i e-Book [PDF] [IMG] [20] [Psałterz Dawidów - M.Rej]
2022 - Pismo Święte Nowy Testament. . Wydawnictwo Św. Wojciecha 2022. 528 stron. ISBN: 978-83-8065-076-3. Dodatkowo wydanie wzbogacone o 12 stron zawierających mapy, schematy, grafiki oraz krótką charakterystykę czterech ewangelii. [IMG] [Biblia Poznańska]
2022-01 - Księga Powtórzonego Prawa, tłum., wstęp i komentarz ks. Janusz Lemański, Lublin 2022, s. 206, ISBN: 978-83-8288-005-2 [GAL] [21] [Biblia Lubelska]
2022-01 - Synopsa czterech Ewangelii w nowym przekładzie polskim. Michał Wojciechowski - przekład i opracowanie. Wydanie 4. Warszawa, Oficyna Wydawnicza VOCATIO, 2022. s. 528; ISBN: 978-83-7829-088-9 [22] [Synopsa Wojciechowskiego]
Ukazały się w roku 2021
2021-12 - BIBLIA to jest Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. Wydanie piąte (elektroniczne) (PDF). Przekład dosłowny z języka hebrajskiego, aramejskiego i greckiego z przypisami. Ewangeliczny Instytut Biblijny. Poznań 2021. Informacja o zmianach [Facebook]: (1) Dodano niemal 70 dodatkowych stron w pliku Literatura i uwagi. (2) Dodano dużo miejsca na myśl Pawła o powtórnym przyjściu Jezusa. (3) Poszerzono wstępy do większości ksiąg Nowego Przymierza. (4) Dołączono informacje na temat literatury żydowskiej z okresu między Starym a Nowym Przymierzem. Informacja o zmianach [Wstęp]: (1) Zmieniony w kierunku większej dosłowności przekład Dn 11:31; 12:11 i 1Ts 1:1. (2) Nieznaczny wzrost liczby przypisów; jest ich na obecnym etapie 20 006. (3) Całkowite przeredagowanie przypisów informujących o zawartości treściowej wariantów tekstowych pism Nowego Przymierza. (4) Powiększenie o ponad jedną trzecią w stosunku do wydania wcześniejszego, cyfrowego, bazy informacyjnej zawartej w części Literatura i uwagi do wersetów Pisma Świętego w przekładzie dosłownym EIB. [23] [Stare i Nowe Przymierze [EIB] - dosł.]
2021-12 - Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Powtórzonego Prawa - wydanie naukowe, przekład i oprac.: ks. prof. Marek Par­chem, Wyd. Gaudium, Lublin 2021. 484 s.; ISBN: 978-83-7548-37-03 [IMG] [24] [Biblia aramejska]
2021-12 - Księga Kapłańska, Wstęp, przekłąd, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, ss. 140, ISBN: 978-83-8061-968-5 [GAL] [25] [Biblia Lubelska]
2021-12 - Księga Hioba, Wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 334, ISBN: 978-83-8288-004-5 [GAL] [26] [Biblia Lubelska]
2021-12 - Księga Psalmów, tłum., wstęp i komentarz ks. Antoni Tronina, Lublin 2021, s. 424, ISBN: 978-83-8288-006-9 [GAL] [27] [Biblia Lubelska]
2021-11-26 - Nowy Testament NPD - audiobook. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. ISBN: 978-83-7829-344-6. Format: mp3. Czyta: Andrzej Seweryn. Muzyka: Rafał Gorączkowski. Czas nagrania: 30h:35m:30s [IMG] [28] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-11-24 - Nowy Testament NPD - E-book [mobi/ePub2/ePub3]. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. ISBN: 978-83-7829-341-5 [IMG] [29] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-11-15 - Zakończenie prac na udostępnieniem Nowego Testamentu w polskim języku migowym. [Przekład Nowego Świata]
2021-10 - Biblia Nazaretańska. Dzieje Apostolskie. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Gorzowskie Centrum Biblijne 2021. 184 s., ISBN: 9788395493867. Dodatkowa informacja: W pracy nad tym przekładem korzystano również z Kodeksu Bezy (m.in. redakcje F.H.Scrivenera i J.H.Ropesa). [IMG] [30] [Biblia Nazaretańska]
2021-06 - Pismo Święte. Przekład toruński Nowego Przymierza oraz księgi mądrościowe i proroków mniejszych. Wydanie 6 poprawione. Wersja elektroniczna. Fundacja Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2021. ISBN: 978-83-956998-6-3 [Przekład toruński]
2021-06 - Księga Koheleta. Nowy Przekład Dynamiczny. Wydanie pierwsze, Warszawa 2021, 48 s., ISBN: 978-83-63828-51-6 [IMG] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-06 - W biblijnym kręgu twórczości Józefa Jankowskiego. Kohelet. Edward Jakiel. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2021. 166 stron. EAN: 9788382061451. Książka składa się z czterech części. Pierwszą stanowi przegląd polskich przekładów Księgi Koheleta do początków XX wieku. Następnie przedstawiono tematykę biblijną w twórczości Józefa Jankowskiego, w ostatniej części charakteryzując jego przekład, konfrontując go z wcześniejszymi tłumaczeniami, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu Wujka, Wulgaty i tekst hebrajskiego. Na końcu znajduje się tekst przekładu, odczytany z rękopisu. [GAL] [31] [Przekłady Józefa Jankowskiego]
2021-06 - Biblia Hebrajska. Księgi protokanoniczne ST. KSIĘGA DWUNASTU (Prorocy mniejsi). Przekład i wstępy Waldemar Chrostowski. Oficyna Wydawnicza VOCATIO. Warszawa 2021. 368 stron. ISBN: 978-83-7829-323-1 [IMG] [32] [Biblia Hebrajska]
2021-06 - Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Kapłańska - wydanie popularne, przekład i oprac.: ks. prof. Antoni Tronina, Wyd. Gaudium, Lublin 2021. 169 s.; ISBN: 978-83-7548-334-5 [IMG] [Biblia aramejska]
2021-05 - Ewangelia wg św. Łukasza. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz ks. Tomasz Kusz, Katowice 2021 (BI.NT III). s. 383, [1]. ISBN: 9788380991286 [GAL] [33] [Biblia Impulsy]
2021-04 - Księga Rodzaju, Księga Wyjścia przełożył i opracował Marek Piela. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2021. Stron: 235. ISBN: 9788381384186. Księga Rodzaju - wydanie drugie, zmienione i Księga Wyjścia pierwsze wydanie. [IMG] [34] [Przekłady Marka Pieli]
2021-04 - Nowy Testament NPD. Dobra Wiadomość o ratunku w Chrystusie. Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo NPD. Warszawa 2021. [1424 strony plus 8 kolorowych stron z mapami]. ISBN: 978-83-63828-49-3. [GAL TXT] [35] [Nowy Przekład Dynamiczny [NPD]]
2021-03 - Księga Lamentacji. ST XXIV cz.1. Ks. Cezary Korzec, Edycja Świętego Pawła 2021, 192 s.; ISBN: 978-83-8131-267-7 [IMG] [Nowy Komentarz Biblijny]
2021 - Słowo Życia v.3. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim - eBook. Logos Media 2021. EPUB: 978-83-7981-219-6; MOBI: 978-83-7981-220-2. Oryginalne dzieło należące do Biblica, Inc. jest dostępne bezpłatnie na stronie www.biblica.com oraz open.bible [IMG TXT] [36] [Słowo Życia - Parafraza NT]
2021 - "Jezus zwany Mesjaszem, co się tłumaczy Chrystus" (MtShemTob 1,17) : socjoretoryczna analiza Ewangelii dzieciństwa z hebrajskiej Ewangelii wg św. Mateusza (SzhemTob)". Tekst Ewangelii jest jednym z rozdziałów monografii. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2021. 304 s. ISBN: 978-83-7972-488-8 [IMG] [Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski]
Ukazały się w roku 2020
2020-12 - Pismo Święte Nowego Testamentu. Tom XIII (Uzupełniający). Księgi Nowego Przymierza. Opracował ks. prof. Józef Błażej Łach. Pallottinum Poznań 2020. s. 540. ISBN: 978-83-7014-886-7. Ksiądz Profesor Józef Błażej Łach, jak sam pisze we wprowadzeniu do dzieła, w możliwie najkrótszy sposób ujął całą historię zbawienia zawartą w obu przymierzach, w Starym i Nowym, czyli we wszystkich księgach biblii, w których centrum jest Jezus Chrystus. „Zamierzam ją przedstawić w krótkim syntetyczno-praktycznym opracowaniu o 27 księgach Nowego Przymierza(…) Ujęcie teologiczno-praktyczne, gdyż nie wystarczy tylko czytać Pismo św., ale trzeba w nim odkrywać Chrystusa i Jego wciąż aktualne przesłanie teologiczno-chrystologiczne, również w XXI wieku”. [IMG] [Komentarze KUL]

Przypisy