Ostatnio dodane pozycje

Dodano w roku 2023
2019 - Listy św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2019 - List apostoła Pawła do Tytusa. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2020 - List apostoła Pawła do Kolosan. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2020 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2006 - Ewangelia św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2006 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
1947 - ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie A (pełne) uzupełn. i popr. Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 372 s. ; 21 cm. [GAL] [Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek]
1883 - Psalterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego. Kraków 1883, nakładem K. Bartoszewicza. W drukarni A. Koziańskiego. [2], 221, [2] s. ; 15 cm [IMG SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
1815 - Nowy Testament Pana naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłumaczenia Iakuba Wuyka. W Petersburgu : nakładem Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, 1815. [4], 585, [3] strony : errata ; 21 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1866 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1866. 416 s.; 15 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1943 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1943. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1926 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1926. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1923 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1923. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1918 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1914 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1914. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1930 - Torah : wyimki z Tory III, IV i V Księgi Mojżeszowej. Cz. 2, Dla kl. VI szk. powsz. wzgl. kl. II szk. średn. Wedle programu nauki religji mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych zatwierdzonego rozp. Minist. W. R. i O. P. z dnia 29.IV.1928 Nr. I-6382/28. Tłumaczył, zebrał i dostosował do użytku szkolnego H. Kramer naucz. rel. mojż. Stanisławów 1930: Nakład i własność Hermana Kramera. St. Chowaniec,drukarnia i litogarfija w Stanisławowie. 119, [4] s. ; 17 cm  [1] [Wyimki z Tory - Herman Kramer]
1932 - Torah : wyimki z Tory I i II Księgi Mojżeszowej. Cz. 1, Dla kl. VI szk. powsz. wzgl. kl. II szk. średn. Wedle programu nauki religji mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych zatwierdzonego rozp. Minist. W. R. i O. P. z dnia 29.IV.1928 Nr. I-6382/28. Tłumaczył, zebrał i dostosował do użytku szkolnego H. Kramer naucz. rel. mojż. Stanisławów 1932: Nakład i własność Hermana Kramera. St. Chowaniec,drukarnia i litogarfija w Stanisławowie. 119, [4] s. ; 17 cm [IMG SKAN] [Wyimki z Tory - Herman Kramer]
2022 - Mikołaj Rej. Psałterz Dawidów (1543). Opracowanie i transkrypcja zabytku Danuta Kowalska. Wydanie1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2022. ISBN 978-83-8331-002-2; e-ISBN 978-83-8331-003-9. Wydanie książkowe [528 s.] i e-Book [PDF] [IMG] [2] [Psałterz Dawidów - M.Rej]
2011 - Pieśni Salomona - ebook, Virtualo Darmowa Klasyka, 2011 [IMG] [3] [Pieśni Salomona - Korel Ujejski]
1852 - Życie, śmierć i zmartwychwstanie prawdziwego Messyasza Pana naszego Jezusa Chrystusa według Swiętego Łukasza przez Towarzystwo Missyonarzy Angielskich wydane dla nawracania Żydów. Warszawa w drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich. 1852 [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1898 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1898. [4], 276 s. ; 21 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1898 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1898. 352, 92 s., 2 k. tabl. : mapy ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1897 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1897. 273, [1] s., [6] k. tabl. : mapa ; 23 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1896 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1896.[4], 428 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1893 - Pismo Święte. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Cz. 1, Cztery Ewangelie św. Wydanie popularne dla wiernych z tekstem Ks. J. Wujka z komentarzem Ks. Alliolego, zaaprobowane przez J. E. Michała Nowodworskiego, Biskupa Dyecezyi Płockiej. Warszawa. Leppert & Comp., Drukarnia "Kupiecka", Elektoralna, Nr 8. 1893. 254, IV, [2] s. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1893 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1893. [4], 273 s. ; 25 cm NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1892 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1892. [4], 430 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1892 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa : podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli zaaprobowane przez Konsystorz Archidecezyi Warszawskiej. Ozdobione 78 ilustracjami Gustawa Dore. Warszawa. 1892. [4] s., 416 szp., [3] s., 78 k. tabl. ; 30 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1890 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1890. [3], 428 s. ; 13 cm. [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1888 - Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie szóste stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego ozdobione 200 rycinami i obrazem kolorowym. Poznań. Nakładem księgarni katolickiej. 1888. 474 s., [1] k. tabl. kol. : il.; 31 cm. BP: Obraz kolorowy błogosłąwiącego Jezusa tuż przed stroną tytułową. [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1883 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1883. 450 s. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1878 - Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej roku 1599 uskutecznionej, a pzrez ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego potwierdzonej. Z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. Wiedń. Nakładem A. Reicharda i Spółki. 1878. [4], 428 s. ; 20 cm. Na drugiej stronie: Polish N. T. (Wujk). Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1875 - Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament przez X. Jakóba Wuyka na polski język przełożony, z kilkoma według greckiego oryginału sprostowanymi, poniż stronnicy umieszczonymi odmiennymi wyrazami. W Wiedniu, nakładem A. Reicharda i Spółki. 1875. [4], 423 s. ; 13 cm. Na końcu: Drukiem Adolfa Holzhansena w Wiedniu. [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1872 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1872. [4], 413 s. ; 16 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1867 - Nowy Testament [Na końcu księga Psalmów] Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1867. 416, 111 s. ; 20cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1866 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1866. 422 s. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1862 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Belinie drukiem Trowicza i Syna. 1862. [4], 448 s. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1862 - Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie piąte stereotypowe uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1862. [10], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1861 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1861. [4], 304 s. ; 24 cm. Uwagi BN: Współoprawne z: Biblia Święta, to jest wszystko Pismo Święte Starego i Nowego Przymierza. [Cz. 1, Stary Testament]. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1859 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna. 1859. [4], 503 s. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1858 - Biblia, Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie czwarte stereotypowe J. N. Bobrowicza uczynione za potwierdzeniem J. W. Dunina Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w tekście. Lipsk, Nakładem księgarni J. Baumgaertnera, 1858. [6], II, 458 s., [3] k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1857 - Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1857. 546 s. Skan egz. uszkodzonego. Brak stron 11-14 [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1854 - Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament z łacińskiego na język polski przełożony przez ks. Jakóba Wujka S. J. Wydanie nowe stereotypowe Jana Nep. Bobrowicza. Ozdobione 3 stalorytami i 170 drzeworytami w texcie. Trzeci oddruk. Lipsk, Nakładem J. Baumgaertnera. 1854. [8], 458, II s. 3 k. tabl. : il. ; 25 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1854 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament przez x. Jakuba Wuyka, Societatis Jesu na polski język przełożony. Za pozwoleniem zwierzchności przedrukowany. W Lipsku głoskami Drukarni Karla Tauchnica. 1854. 586 s. [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1853 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa : podług edycyi Gdańskiej przejrzany i przedrukowany. Londyn 1853 w drukarni A. Rypińskiego i Spólki. [2], XXX, 779 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
2019 - Nowy Pana Naszego Jezusa Chrystusa Testament... Scholar select. Jakub Wujek - reprint wydania z ????. Creative Media Partners, LLC, 2019. 594 stron. ISBN 1013174860, 9781013174865 [IMG] [Biblia Wujka]
1850 - Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1860. 546 s. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
2000 - Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie 3 - czterotomowe. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2000. [GAL] [Biblia Poznańska]
2004 - Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie jednotomowe Wydanie 4. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2004. 1814 stron. ISBN: 978-83-7516-375-9 [IMG] [Biblia Poznańska]
2022 - Pismo Święte Nowy Testament. . Wydawnictwo Św. Wojciecha 2022. 528 stron. ISBN: 978-83-8065-076-3. Dodatkowo wydanie wzbogacone o 12 stron zawierających mapy, schematy, grafiki oraz krótką charakterystykę czterech ewangelii. [IMG] [Biblia Poznańska]
2011 - Pismo Święte, Stary i Nowy Testament. Opracował zespół pod redakcją ks. Michała Petera (Stary Testament) i ks. Mariana Wolniewicza (Nowy Testament). Wydanie jednotomowe. Wydawnictwo Św. Wojciecha 2011. 1814 stron. ISBN: 978-83-7516-376-6 [IMG] [Biblia Poznańska]
1845 - Nowy Testament PANA naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony, a teraz podług edycyi Gdańskiey z roku 1632 i edycyi Królewieckiey z roku 1738 powtórnie przedrukowany. W Lipsku w Drukarni Karla Tauchnica. 1845. [3], 546 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]