Ostatnio dodane pozycje

Dodano w roku 2023
1940 - Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 63 s. ; 14 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1911 - Ewangielija według ś. Mateusza. Nowy York : Amer. Tow. Biblijne, 1911 ([s.l. : s.n.]). 59 s. ; 12 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1930 - Ewangielija według ś. Marka. London : Scripture Gift Mission, [ca 1930] (Łódź : "Kompas"). 56 s. ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1931 - Ewangielija według ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, 1931 (London : Headley Brothers). 64 s. ; 14 cm. NT.W. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1939 - Ewangielija według ś. Mateusza. [S.l. : s.n., ca 1939] (London : Waterlow). 58 s. ; 13 cm. NT.W. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1939 - Ewangielija według Ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, [post 1939]. [64] s. ; 14 cm. NT.W. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
1934 - Ewangielija według Ś. Jana. Helsinki : Polish Gospel St John, 1934 ([s.l.] : K. F. Puromiehen Kirjapaino O.Y.). S. [2], 159-203, [1] ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1940 - Ewangelija według ś. Łukasza. Nowy York : Amerykańskie Towarzystwo Biblijne, [non ante 1940]. 59 s., [5] k. tabl. : il. ; 14 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1932 - Ewangelija według ś. Łukasza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [3], 98-158 ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1940 - Ewangelija według ś. Jana. Nowy York : Amerykańskie Tow. Biblijne, [non ante 1940 => data na stronie z mapą]. 63, [1] s. : il. ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1932 - Ewangelija według ś. Marka. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1932. S. [1], 62-97 ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1946 - Ewangelija według ś. Łukasza. Helsinki : Sanoma Oy, 1946. S. 95-158 ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1920 - Ewangelija według św. Jana. Nowy Jork : Amerykańskie Tow. Biblijne, [ca 1920]. 63 s. ; 18 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1936 - Ewangelija według ś. Mateusza. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1936. S. 3-61 ; 13 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1927 - Ewangelija według ś. Jana. London : Trinitarian Bible Society, 1927. 48 s. ; 18 cm. NT.W. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska - Rewizja warsz.]
2022-10 - BBB - Być blisko Boga. Ewangelia według Łukasza. ‎ Independently published (10 października 2022). 66 str. ISBN-13: 979-8357180186 [IMG] [1] [Przekład Być Blisko Boga]
2021-11 - BBB - Być blisko Boga. Ewangelia wg Jana. ‎ Independently published (7 listopada 2021). 60 str. ISBN-13: ‎ 979-8375042039 [IMG] [2] [Przekład Być Blisko Boga]
2021 - Nowodworski Grecko-Polski Interlinearny. Przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Przymierza z kluczem gramatycznym i kodami Stronga, przygotowany przez Krzysztofa Radzimskiego. [IMG TXT] [3] [Nowodworski Przekład Interlinearny]
2018-01 - Miłość i wiara. List do Filemona - Komentarz i rozważania. Szkoła Biblijna "Hosanna" [IMG TXT] [Biblia Hosanna]
2022-10 - Ewangelia według Marka: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. [IMG TXT] [4] [Biblia Hosanna]
2020 - List Judy: Biblia Hosanna : przekład dosłowny z komentarzem. Przemysław Gola. Praktyka.net, 2020. ISBN: 839571050X, 9788395710506 [IMG TXT] [5] [Biblia Hosanna]
2023-07-29 - Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. [IMG TXT] [6] [Odnowiona Biblia Brzeska]
2023-08 - Pięcioksiąg w przekładzie Szymona Budnego - rok 1572. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2023. 496 s. ISBN: 978-839-65878-1-7. Od Wydawcy: W niniejszym wydaniu z 2023 roku dokonujemy transkrypcji i dostosowujemy tekst do językowych potrzeb współczesnego polskiego czytelnika. Konsultacja merytoryczna do transkrypcji – prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ) [IMG] [7] [Biblia Szymona Budnego]
1964 - Ewangelia według Jana. Nowy przekład z języka greckiego. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1964. 55 stron [GAL] [8] [Biblia warszawska [brytyjka]]
2019 - Listy św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2019 - List apostoła Pawła do Tytusa. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2020 - List apostoła Pawła do Kolosan. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2020 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
2006 - Ewangelia św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2006 [IMG TXT] [Przekłady ks. Manfreda Uglorza]
1947 - ks. TOMANEK, RUDOLF, Lekcje i Ewangelie. (Perykopy) na każdy dzień roku kościelnego. Wydanie A (pełne) uzupełn. i popr. Cieszyn, Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra, 1947, VI, [1], 372 s. ; 21 cm. [GAL] [Lekcje i Ewangelie - R.Tomanek]
1883 - Psalterz Dawidów przekładania Jana Kochanowskiego. Kraków 1883, nakładem K. Bartoszewicza. W drukarni A. Koziańskiego. [2], 221, [2] s. ; 15 cm [IMG SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
1815 - Nowy Testament Pana naszego Iezusa Christusa / edycyi Wulgaty ; tłumaczenia Iakuba Wuyka. W Petersburgu : nakładem Zgromadzenia Rossiyskiego Bibliyskiego, 1815. [4], 585, [3] strony : errata ; 21 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1866 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. W Berlinie, drukiem Trowicza i Syna, 1866. 416 s.; 15 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1943 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. London : British and Foreign Bible Society, 1943. 450+118 s. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1926 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Zawiera Księgę Psalmów. Warszawa. Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1926. 450, 118 s. ; 22 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1923 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1923. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1918 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Amerykańskie Towarzystwo Biblijne. Założone w r. 1816. Nowy York. 1918, 450 s. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1914 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1914. 352 s., [1] k. tabl. : il. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1930 - Torah : wyimki z Tory III, IV i V Księgi Mojżeszowej. Cz. 2, Dla kl. VI szk. powsz. wzgl. kl. II szk. średn. Wedle programu nauki religji mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych zatwierdzonego rozp. Minist. W. R. i O. P. z dnia 29.IV.1928 Nr. I-6382/28. Tłumaczył, zebrał i dostosował do użytku szkolnego H. Kramer naucz. rel. mojż. Stanisławów 1930: Nakład i własność Hermana Kramera. St. Chowaniec,drukarnia i litogarfija w Stanisławowie. 119, [4] s. ; 17 cm  [9] [Wyimki z Tory - Herman Kramer]
1932 - Torah : wyimki z Tory I i II Księgi Mojżeszowej. Cz. 1, Dla kl. VI szk. powsz. wzgl. kl. II szk. średn. Wedle programu nauki religji mojżeszowej w szkołach powszechnych siedmioklasowych zatwierdzonego rozp. Minist. W. R. i O. P. z dnia 29.IV.1928 Nr. I-6382/28. Tłumaczył, zebrał i dostosował do użytku szkolnego H. Kramer naucz. rel. mojż. Stanisławów 1932: Nakład i własność Hermana Kramera. St. Chowaniec,drukarnia i litogarfija w Stanisławowie. 119, [4] s. ; 17 cm [IMG SKAN] [Wyimki z Tory - Herman Kramer]
2022 - Mikołaj Rej. Psałterz Dawidów (1543). Opracowanie i transkrypcja zabytku Danuta Kowalska. Wydanie1. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2022. ISBN 978-83-8331-002-2; e-ISBN 978-83-8331-003-9. Wydanie książkowe [528 s.] i e-Book [PDF] [IMG] [10] [Psałterz Dawidów - M.Rej]
2011 - Pieśni Salomona - ebook, Virtualo Darmowa Klasyka, 2011 [IMG] [11] [Pieśni Salomona - Korel Ujejski]
1852 - Życie, śmierć i zmartwychwstanie prawdziwego Messyasza Pana naszego Jezusa Chrystusa według Swiętego Łukasza przez Towarzystwo Missyonarzy Angielskich wydane dla nawracania Żydów. Warszawa w drukarni Towarzystwa Missyonarzy Angielskich. 1852 [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1898 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1898. [4], 276 s. ; 21 cm. NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1898 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Lipsk, drukiem Pöschela i Treptego. 1898. 352, 92 s., 2 k. tabl. : mapy ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1897 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1897. 273, [1] s., [6] k. tabl. : mapa ; 23 cm [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1896 - Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1896.[4], 428 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1893 - Pismo Święte. Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Cz. 1, Cztery Ewangelie św. Wydanie popularne dla wiernych z tekstem Ks. J. Wujka z komentarzem Ks. Alliolego, zaaprobowane przez J. E. Michała Nowodworskiego, Biskupa Dyecezyi Płockiej. Warszawa. Leppert & Comp., Drukarnia "Kupiecka", Elektoralna, Nr 8. 1893. 254, IV, [2] s. ; 18 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1893 - Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na polski pilnie i wiernie przetłómaczony. W Wiedniu nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. 1893. [4], 273 s. ; 25 cm NT.S. [IMG SKAN] [Biblia Gdańska]
1892 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z łacińskiego na język polski przełożony przez Ks. Jakóba Wujka. Dosłowny przedruk z autentycznej edycyi Krakowskiej z r. 1599 potwierdzonej przez Ś. Stolicę Apostolską i J. W. Dunina, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego. Z kilkoma odmiennemi wyrazami sprostowanemi według oryginału greckiego a u dołu stronnicy umieszczonemi. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kontora. 1892. [4], 430 s. ; 20 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]
1892 - Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa : podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład X. Jakóba Wujka zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Wydanie nowe z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli zaaprobowane przez Konsystorz Archidecezyi Warszawskiej. Ozdobione 78 ilustracjami Gustawa Dore. Warszawa. 1892. [4] s., 416 szp., [3] s., 78 k. tabl. ; 30 cm [IMG SKAN] [Biblia Wujka]