Ostatnio dodane pozycje

Dodano w roku 2024
1871 - Iter Florianense : o Psałterzu Floryańskim, łacińsko-polsko-niemieckim, w szczególności o polskim jego dziale. Prof. W.Nehring. Poznań. Nakłądem Księgarni Jana konst. Żupańskiego. 1871 [IMG SKAN] [Psałterz floriański]
2021 - Psałterz czyli Księga Psalmów Dawidowych. Wydawnictwo A+M+D+G. 243 s.. "Księga Psalmów Dawidowych" to reprint książki wydanej w 1909 roku. Ks. Kruszyński, profesor Pisma Świętego w Seminarium Włocławskim, opracował i opatrzył swym komentarzem wszystkie 150 psalmów. [IMG] [Biblia Wujka]
1909 - Księga Psalmów Dawidowych. Oprac. i opatrzył komentarzem ks. J. Kruszyński, Wydawnictwo Księgarni Nakładowej M. Szczepkowskiego. Nowogrodzka 21. Warszawa 1909. 238 s. E. Buchholz, Miesięcznik kościelny 9 [1913] ss. 312-313: Księga Psalmów Dawidowych w opracowaniu profesora Kruszyńskiego zasługuje na jak najszersze rozpowszechnienie. Podaje Psalmy z wyjątkiem jednego wyrazu z Psalmu 88-go w dosłownem brzmieniu tekstu Wujkowego, aż zanadto i niesłusznie nieraz ganionego. Patrz poniżej reprint z 2021 roku. [GAL] [Biblia Wujka]
2019 - „Pieśń nad Pieśniami” w przekładzie Józefa Jankowskiego. Edycja krytyczna. Piotr Włodyga OSB w: Litteraria Copernicana 3(31) 2019. Pod REDAKCJĄ pod redakcją Edwarda Jakiela. Strony 93-108 [GAL TXT] [Przekłady Józefa Jankowskiego]
1999 - Bp Stanisław Gądecki, Pierwsza i Druga Księga Machabejska w: Studia Gnesnensia - Tom 13 / 1999 na stronach 5-84. Redaktor: ks. dr Bogdan Czyżewski. Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM Sp. z o.o. Gniezno 1999. ISBN: 83-87926-53-6 [GAL] [Księgi Machabejskie - Bp S.Gądecki]
2023-11 - Ks. Krzysztof Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut. Fontes et Subsidia Theologiae. Monografie nr 2. Akademia katolicka w Warszawie. Jedność. Warszawa-Kielce 2023. 222 s. ISBN: 9788381449243. Przekład ciągły na stronach 61-71, a potem jeszcze raz przy szczegółowym komentarzu. [GAL SKAN] [Księga Rut - ks. K.Siwek]
2024-04 - NKB List do Galatów NT IX. ks. Dariusz Sztuk SDB. Edycja Świętego Pawła. 400 stron. ISBN: 978-83-8131-644-6. EAN13: 9788381316446 [IMG TXT] [1] [Nowy Komentarz Biblijny]
2024-03 - Księga Rodzaju przeł. i oprac. Marek Piela. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2024. Stron: 160. ISBN: 9788383680590 [GAL] [2] [Przekłady Marka Pieli]
2011 - Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 3, Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan ; Listy pasterskie, / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2011, 245 s. (Pierwszy List do Tesaloniczan, Drugi List do Tesaloniczan, Pierwszy List do Tymoteusza, Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa) [IMG] [Biblia Lubelska]
2010 - Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 2, Listy więzienne św. Pawła / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2010, 395 s. (List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona) [IMG] [Biblia Lubelska]
2009 - Komentarz teologiczno-pastoralny wszystkich listów św. Pawła Apostoła z okazji Roku Świętego Pawła. T. 1, Wielkie listy św. Pawła / przekł. z oryg., wstęp i koment. Hugolin Langkammer, Legnica: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej im. Jana Pawła II, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław 2009, 433 s. (List do Rzymian, Listy do Koryntian, List do Galatów) [GAL] [Biblia Lubelska]
1960-02 - "Pieśń nad Pieśniami" z hebrajskiego przełożył Janusz A. Ihnatowicz w Znak. 1960, nr 2/3 (luty/marzec) = nr 68/69. Strony 196-208 [GAL SKAN] [Pieśń nad Pieśniami - J.Ihnatowicz]
1982-12 - "Księga Mądrości" w przekładzie Czesława Miłosza w: Tygodnik Powszechny nr 50(1746) z 12 grudnia 1982 roku. [GAL] [Czesław Miłosz]
1979 - Księga Eklezjasty w "Ogród nauk" wydanie 1. Biblioteka Kultury t. 306, Instytut Literacki, Paryż 1979, str.256. Z opisu końcowego Wydawcy: Jeden z najważniejszych w dorobku Czesława Miłosza tom esejów, m.in. o tak znaczących dlań twórcach, jak Blake, Mickiewicz czy Dostojewski, a także klasyczne już teksty:"O piekle", "Saligia", "Ziemia jako raj" czy "Niemoralność sztuki". Druga część książki, poprzedzona wstępem zatytułowanym „Gorliwość tłumacza” zawiera „prywatną” antologię przekładów tekstów bliskich Miłoszowi, bądź z różnych względów fascynujących go poetów, m.in. Baudelaire’a, Mertona, Yeatsa, Venclovy, Whitmana, Jeffersa. Przekłady opatrzone zostały osobistymi komentarzami. Całość zamyka przekład Księgi Eklezjasty. [GAL] [Czesław Miłosz]
2013 - Księga Eklezjasty w "Ogród nauk" Wydawnictwo Znak, Kraków 2013. Od strony 304 [GAL] [Czesław Miłosz]
1984-09 - "Apokalipsa według świętego Jana" w przekładzie Czesława Miłosza w: Tygodnik Powszechny nr 36(1836) z 2 września 1984 roku. Strony 1 oraz 4-5. [GAL] [Czesław Miłosz]
1981-02 - Pieśń nad Pieśniami w przekładzie i ze wstępem Czesława Miłosza, w "Twórczość" luty 1981. s. 5-17 [GAL] [Czesław Miłosz]
1985 - Artur Sandauer, Pisma zebrane. Tom 2. Studia historyczne i teoretyczne, Czytelnik, Warszawa 1985, s. 569. (Przekład Księgi Rodzaju jest na stronach 29-149). [GAL] [Księga Rodzaju - A.Sandauer]
2004 - Polsko-niemiecki Nowy Testament, Towarzystwo Biblijne w Polsce. 1063 stron. ISBN: 8385260374. Z opisu na stronie Wydawcy: W wydaniu użyty jest Przekład Warszawski (Nowy przekład z języka greckiego z 1975r.) oraz Das Neue Testament nach der Übersetzung Martin Luthers (przekład Lutra z rewizją z 1984 r.). Teksty są umieszczone na stronie w dwóch szpaltach. [GAL] [Biblia warszawska [brytyjka]]
2007 - Psałterz tyniecki: psalmy i pieśni. Poetyckie oprac. psalmów Marek Skwarnicki; oprac. pieśni Placyd Galinski. Wydanie 2, Tyniec - Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, 420 s., ISBN 978-83-7354-176-4. [IMG] [Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki]
1981 - Artur Sandauer, Zebrane pisma krytyczne. Studia historyczne i teoretyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981, s. 638 (Na stronach 29-152 przekład Księgi Rodzaju) [GAL] [Księga Rodzaju - A.Sandauer]
1981 - Pieśń nad Pieśniami, tł. z hebr. Czesław Miłosz, Niezależna Oficyna Wydawnicza "Troska o Życie", Warszawa 1981, s. 63. [IMG] [Czesław Miłosz]
1957 - Księga Psalmów, przeł. Leopold Staff, Verbum, Warszawa 1957, s. 377. [IMG] [Księga Psalmów - L.Staff]
2012 - Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Daniela. Wstęp, przekład, komentarz ks. Marek Parchem. Biblos. Tarnów 2012. 478 stron. 978-83-7793-135-6 [Nowy Komentarz Biblijny]
2012 - Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Wyjścia. Wstęp, przekład, komentarz ks. Janusz Lemański. Biblos. Tarnów 2012. 312 stron. ISBN: 978-83-7793-051-9 [Nowy Komentarz Biblijny]
2009 - Podręczny Komentarz Biblijny. Ewangelia według Św. Mateusza, rozdziały 14-28. Wstęp, przekład, komentarz ks. Antoni Paciorek. Biblos Tarnów 2009. 372 stron. ISBN: 978-83-733271-3-9 [Nowy Komentarz Biblijny]
2009 - Podręczny Komentarz Biblijny. Ewangelia według Św. Mateusza, rozdziały 1-13. Wstęp, przekład, komentarz ks. Antoni Paciorek. Biblos. Tarnów 2009. 318 stron. ISBN: 978-83-733266-0-6 [Nowy Komentarz Biblijny]
2009 - Podręczny Komentarz Biblijny. Księga Kapłańska. Wstęp przekład, komentarz ks. Antoni Tronina. Biblos. Tarnów 2009. 354 str. ISBN: 978-83-733275-3-5 [GAL] [Nowy Komentarz Biblijny]
2023-12 - Księga Mądrości. Wstęp, przekład, teksty paralelne i komentarz ks. Marcin Zieliński. Lublin 2023. 122 str. ISBN: 978-83-8288-148-6 [IMG SKAN] [3] [Biblia Lubelska]
2023 - Księga Malachiasza, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Piotr Jaworski, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 119, ISBN: 978-83-8288-147-9 [IMG SKAN] [4] [Biblia Lubelska]
2023 - Księga Habakuka, wstęp, przekład, miejsca paralelne i komentarz ks. Krystian Malec, redakcja naukowa: ks. Adam Kubiś. Lublin 2023, s. 161, ISBN: 978-83-8288-133-2 [IMG SKAN] [5] [Biblia Lubelska]
2002 - Łuczkiewicz Sławomir: Antychryst i Apokalipsa : zawiera dosłowny przekład Apokalipsy Jana, szczegółowy komentarz, studium Boga, diabła, szatana, odniesienia cywilizacyjne, Biblia a ufo. Lublin : Wydawnictwo Rzecznik, 2002. ISBN 83-903921-5-1. s.255. "Książka Sławomira Łuczkiewicza "Antychryst i apokalipsa" ... została wydana w zaledwie kilkudziesięciu egzemplarzach. Jest to książka tyleż niezwykła, co dziwna. Od dawna jest poszukiwana przez wielu badaczy zjawisk niewyjaśnionych, takich jak UFO czy proroctwa biblijne. Traktuje o fenomenie UFO w niespotykanym dotychczas kontekście naukowym - mianowicie w odniesieniu do Apokalipsy św. Jana. Zawiera szczegółową analizę Apokalipsy św. Jana wraz z dosłownym przekładem całej Apokalipsy z języka oryginalnego, tj. z greki klasycznej. Spis treści: Wstęp 3; Zależności od kultur obcych 3; Metodyka badawcza 5; Trudności interpretacyjne 11; Przemilczane problemy Apokalipsy 16; Osoby dramatu 24; Wprowadzenie 78; Odsłonięcie Ioannesa - przekład 81; Problemy wokół Apokalipsy - komentarz 125; Dodatek. Biblijne anioły - czy UFO? 220; Literatura 251" [GAL] [Przekłady S.Łuczkiewicza]
2005 - Mikołaj Rej. APOCALYPSIS. red. Wojciech Kriegseisen. Wydawnictwo Naukowe Semper. Warszawa 2005. Edycja krytyczna dzieła wydanego drukiem w 1565 r. w Krakowie przez Macieja Wirzbiętę: Mikołaj Rej, Apocalypsis. To jest dziwna spráwá skrytych tájemnic Páńskich, ktore Janowi świętemu, gdy był wygnan prze wyznánie wiáry świętej ná wysep ktory zwano Patmos, przez widzenia i przez Anjoły rozlicznie zwiástowáne były. Wojciech Kriegseisen: Wprowadzenie. Janusz T. Maciuszko: Wprowadzenie teologiczno-historyczne. Sebastian Kawczyński: Teologia w "Apocalypsis". Marta M. Kacprzak: Wprowadzenie historycznoliterackie. Izabela Winiarska: Wprowadzenie językoznawcze i edytorskie [GAL] [6] [Apocalypsis - Mikołaj Rej]
2006 - Ewangelie dla badaczy. Dosłowny przekład z języka greckiego. Według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece; nowe polskie słownictwo; oryginalny grecki szyk wyrazów; oryginalne greckie formy gramatyczne; ponadto; indeksy do słów greckich; kody gramatyczne do słów greckich; słowniczek grecki; paralele z apokryfów. Wstęp, przekład, przypisy; Sławomir Łuczkiewicz. [Wersja 2] Wydanie elektroniczne na stronie: http://bibliainaczej.webpark.pl [Strona już nie istnieje]. Data na podstawie pliku index.htm => <META NAME="CREATED" CONTENT="20061016;23585900"> [IMG] [Przekłady S.Łuczkiewicza]
2015 - Ewangelie dla badaczy : przekład filologiczny z języka greckiego według XXVII edycji Nestle-Aland Novum Testamentum Graece : opracowanie świeckie / wstęp, przekł., przypisy Sławomir Łuczkiewicz. Wydawnictwo Rzecznik, Lublin 2005: [s.n.]. 362 str. ISBN: 8390392194. [Wydanie 2 poprawione i uzupełnione.] [GAL] [Przekłady S.Łuczkiewicza]
1996 - Antoni Tronina, Apokalipsa. Orędzie nadziei (Biblioteka "Niedzieli", 21), Częstochowa 1996, ss. 380. ISBN: 83-86076-21-6. Ze wstępu od autora: "...Składa się na nią [część egzegetyczną książki] nowy przekład Księgi Objawienia..." [GAL] [Przekłady ks. A. Troniny]
2020 - Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania - Edycja luksusowa.. Tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry. Angielski tekst planów ksiąg i przypisów oraz odsyłacze Witness Lee. Living Stream Ministry Anaheim 2020. s. 1360. [GAL] [Przekład Odzyskiwania]
2019 - Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Tłumaczenie tekstu Nowego Testamentu z oryginału greckiego na język polski Sekcja redakcyjna Living Stream Ministry. Angielski tekst planów ksiąg i przypisów oraz odsyłacze Witness Lee. Living Stream Ministry Anaheim 2019. s. 1390. ISBN: 978-0-7363-9788-9 [GAL] [Przekład Odzyskiwania]
1996 - Biblia z komentarzem. Nowy Testament. Polska wersja "The full life study Bible" / red. nacz. Donald C. Stamps. — Wyd. 1. Springfield: Life Publishers International, 1996. — XVI, 660, [4], 13, [3], 92[14] s.: mapy, tab.; 26 cm. ISBN 0-82979550-2. . Komitet redakcyjny wydania polskiego: Kazimierz Sosulski, Michał Hydzik, Edward Czajko, Mieczysław Czajko, Marian Suski). [GAL] [Biblia warszawska [brytyjka]]
1990 - Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 5 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Wstęp i transkrypcja nut Mirosław Perz. Transkrypcja tekstu Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1990. 212 s [GAL SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
1983 - Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 4 - Psałterz Dawidów. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu. Przygotował do druku Mirosław Perz. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 350 s. [GAL SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
1991 - Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 3 - Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1991. 350 s. [GAL SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
1983 - Jan Kochanowski – Dzieła wszystkie – Psałterz Dawidów. Tom 1 Część 1 - Psałterz Dawidów. Fototypia i transkrypcja. List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera. Opracował Jerzy Woronczak. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1983. 472 s. [GAL SKAN] [Psałterz - J.Kochanowski]
2022 - Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów [E-book], Avia-Artis 2022. ISBN: 978-83-8226-871-3 [IMG] [Psałterz - J.Kochanowski]
1994 - Jan Kochanowski, Psalmy, Seria: Lektury szkolne. Agencja Wydawnicza Morex, Warszawa 1994. 231 str. [GAL] [Psałterz - J.Kochanowski]
1984 - Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984. 320 str. ISBN: 8306010574 [GAL] [Psałterz - J.Kochanowski]
2000 - Psałterz Dawidów w przekładzie Jana Kochanowskiego - czyli 150 Psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego. Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2000. 288 stron. Opracowanie redakcyjne wydawnictwa - ks. Bogdan Stanaszek. Do książki dołączona jest płyta CD z wykonaniem 44 psalmów w przekładzie Jana Kochanowskiego z muzyką Mikołaja Gomółki. [GAL] [Psałterz - J.Kochanowski]
1994 - Księga Psalmów przełożył Jan Kochanowski. Wydawnictwo Dabar. 1994. 208 str. [IMG] [Psałterz - J.Kochanowski]
1997 - Psałterz Dawidów. Jan Kochanowski; wstęp i oprac. Katarzyna Meller. Kraków: Universitas, 1997. 324 str. [IMG] [Psałterz - J.Kochanowski]
2023-10 - Biblia Tczewska. Listy Apostoła Pawła do Rzymian i Galacjan [ebook]. Przekład Wierny. Wydawnictwo Ridero. ISBN: 978-83-8369-018-6. ISBN: 978-83-8351-763-6 [IMG] [Biblia Tczewska]