«  K.Buczkowski - Przekłady [1884]Przekłady Józefa Jankowskiego [1916]  »

Przekłady N.Nirnsteina

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Przysłowia Salomona z 1895

"Sławne" imprimatur Nirnsteina

Przedmowa do "Przysłów"

Początek przekładu "Przysłów"

Strona tytułowa Koheleta z 1898r.

Przedmowa do "Koheleta"

Sławne "Jest czas.." w tł. Nirsteina

Główne wydanie 1895

Przysłowia Salomona. Wyjątek z Pisma Świętego. Z hebrajskiego tekstu spolszczył wierszem Numa v. Joachim Nirnstein. Warszawa Druk K. Kowalewskiego 1895, s. 78 [GAL SKAN]

Tłumaczenie

tłum. Numa (Joachim) Nirnstein

Fragment przekładu

Przypowieści 3:1-35 [1] Synu mój, mej nauki nigdy niezapomnij, * Me prawa niech twe serce sobie uprzytomni, [2] One dni i lat życia przedłużeniem twojem, * Ciebie niezakłóconym obdarzą pokojem. [3] Miłosierdzie wraz z prawdą nieodstępne w tobie, * Niech piersiom twym i sercu służą ku ozdobie. [4] Wtedy wdzięk i prostota miłość ktobie wzbudzi, * Znajdziesz przypodobanie u Boga i ludzi. [5] W Bogu bądź całem sercem pełen zaufania, * Na własnym swym rozsądku nie opieraj zdania. [6] W każdem twem przedsięwzięciu Jego wezwij rady, * On twój krok wyprostuje - usunie zawady. [7] W oczach swych za mądrego nie uważaj siebie, * Bój się Boga - złe mijaj w największej potrzebie. [8] To ciało twoje wzmocni na wsze przypadłości, * To twe żywotne soki dla zbolałych kości. [9] Czcij Boga twojem mieniem — czego dasz dowody, * Gdy Mu złożysz swych zbiorów pierwsze twoje płody, [10] Twe spichrze się napełnią obfitości zbiorem, * Nowe wino z tłokami przepłynie otworem. [11]... [całość]

Ciekawostki i cechy szczególne

O tłumaczeniu

Na uwagę zasługuje również tłumaczenie wierszem „Przysłów Salomona” dokonane przez introligatora warszawskiego Numę (Joachima) Nirsteina w 1895 r. Rękopis omyłkowo wysłany do cenzury katolickiej trzymał jej aprobatę. Kiedy tłumaczenie ukazało się drukiem z Imprimatur katolickim zostało wycofane z obiegu. [1]

Kalendarium przekładu

1879Nirnstein w przedmowie do wydania z 1895r.: "W r. 1879 wyszły pierwsze 6 rozdziałów w "Izraelicie", lecz zważywszy, że praca ta jest zbyt poważna na pismo peryodyczne, postanowiłem wydać ją w osobnej książce, mogącej służyć dla młodszego wieku". Spis i skany publikacji: Izraelita 1879/#27 - rozdz.1-2; Izraelita 1879/#31 - rozdz.3; Izraelita 1879/#39 - rozdz.4-5; Izraelita 1880/#2 - rozdz.6 [GAL] [2]
1895Przysłowia Salomona. Wyjątek z Pisma Świętego. Z hebrajskiego tekstu spolszczył wierszem Numa v. Joachim Nirnstein. Warszawa Druk K. Kowalewskiego 1895, s. 78 [GAL SKAN] [3]
1898Koheleth czyli Kazania Salomona : wyjątek z Pisma Świętego / z hebr. tekstu spolszczył wierszem Numa v. Joahim Nirstein. Warszawa : nakł. tł., 1898, 40 s. ; 20 cm.  [GAL SKAN] [4]

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

Przypowieści Salomona 28:13 Kto tai swoje winy, nie ma powodzenia; zyska współczucie, kto się przyznaje i zmienia. [5]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać