«  Ewangelia Święta - ks. E. Grzymała [1936]Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz [1947]  »

Pięcioksiąg Mojżesza - S.Spitzer

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Pięcioksiągu

Strona tytułowa Genesis

Początek tłumaczenia

Początek rozdz. 12

Strona tytułowa zeszytu II

Ostatnia strona tłumaczenia

Główne wydanie 1937

Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie z objaśnieniami opracował Salomon Spitzer. Ilustracje M. E. Liliena. Kraków 1937. Nakładem Wydawnictwa "Praca Społeczna i Kulturalno-Oświatowa". Warszawa. Drukarnia Narodowa w Krakowie. Księga pierwsza. Genesis. Księga rodzajów. XX, 48 s. : il. ; 26 cm. Do strony 48

Tłumaczenie

Salomon Spitzer

Kalendarium przekładu

1929?Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.2. 1929 (data przybliżona) Księga Genesis. To wygląda jak notatki przygotowujące do przekładu. [SKAN]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.2. 1930 Księga Exodus - Wyjścia. Do Ex. 18,10 maszynopis z ręcznymi poprawkami, potem odręczne pismo. Dodatkowo odręczny komentarz [SKAN]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.3. 1930 (na pierwszej stronie: 9.III.30) Księga Leviticus (Kapłańska). Rękopis [SKAN]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.4. 1930 (na pierwszej stronie: 18.V.30) Księga Numeri (Na pustyni). Rękopis [SKAN]
1930Biblia: Stary Testament w przekładzie z hebrajskiego przez Salomona Spitzera Z.5. 1930 (Data przybliżona) Księga Deuteronomium. Rękopis [SKAN]
1933?Księga Estery Biblii Starego Testamentu w tłumaczeniu wierszem z hebrajskiego przez Salomona Spitzera. Rękopis. Data przybliżona [SKAN]
1937Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie z objaśnieniami opracował Salomon Spitzer. Ilustracje M. E. Liliena. Kraków 1937. Nakładem Wydawnictwa "Praca Społeczna i Kulturalno-Oświatowa". Warszawa. Drukarnia Narodowa w Krakowie. Księga pierwsza. Genesis. Księga rodzajów. XX, 48 s. : il. ; 26 cm. Do strony 48 [1]
1937Pięcioksiąg Mojżesza. Tłumaczenie polskie z komentarzem opracował Salomon Spitzer. Zeszyt II. Wydawnictwo Książek Szkolnych "Świt", Kraków ul. Urzędnicza 26 [1937]. il. ; 26 cm. Kończy się na rozdziale 34 werset 31. [SKAN]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać