«  Psalmy Dawidowe - M.Rybiński [1605]Psałterz Dawida - F.Karpiński [1786]  »

Paraphrasis - W.Tylkowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Paraphrasis z 1688r. [1]

Główne wydanie 1688

"Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu, Roku Pánskiego 1688." Poznań, druk. Jezuitów, 1688. s. 560. [GAL SKAN]

Tłumaczenie

Wojciech Tylkowski SI [jezuita]

Więcej o przekładzie

Informacje Estreichera

"Rozpoczyna nauka o psałterzu, summa psalmów, rejestry, rozłożenie wedle świąt. Potem następuje wykład psalmów. Wykłada zrazu każdy psalm w trojaki sposób: wedle litery (to ma oznaczać treść rzeczywistą) - tajemnica psalmu (aluzje do Chrystusa) - i sens duchowny psalmu. Wreszcie dodaje: Naukę z psalmu płynącą (np. strzec się heretyków, modlić się, ufać Bogu, szanować sługi boże). Przy dalszych psalmach opuszcza niektóre człony tego wykładu, a przy końcowych podaje tylko summę "wedle litery". - Os str. 535 idą "śpiewania z pisma św, wyjęte".

Więcej o autorze i przekładzie

"Poza nim podjął tematykę biblijną jeszcze polihistor, ks. Wojciech Tyłkowski. Należał on do grona bardziej dynamicznych jezuitów. Jego dorobek wydawniczy jest nie tylko bogaty, ale także różnorodny. Zdumiewa wszechstronna wiedza: teologia, filozofia, medycyna, matematyka i astronomia. Z biblistyki pozostawił: „Podzielenie Pisma S. y na nież argumenta" (1682), „Problemata święte a bo pytania około wyrozumienia Swiętey Ewangelicy" (1682), „Paraphrasis na Psałterz Dawidów" (1688). Prowadzi tam wykład Psalmów wyjaśniając ich sens literalny, alegoryczny, duchowy oraz naukę płynącą z tekstu. Stopniowo przechodzi z interpretacji na parafrazę (wierną w oddaniu myśli, a popularną w wyrazie słownym). Jest jednak niekonsekwentny i raz interpretuje, kiedy indziej zaś parafrazuje. Parafraza Tylkowskiego jego bliska historiom biblijnym epoki. Autor stara się dać możliwie łatwy do przyswojenia przekaz treści biblijnych, nadając niektórym Psalmom formę fabularną. W porównaniu z innymi robi to z większym smakiem i umiejętnością. W metodzie parafrazowania jest wierny tekstowi, a wszelkie dopełnienia są czymś zewnętrznym, łatwym do usunięcia. Przekazywane treści podaje w sposób obrazowy, używając różnych struktur językowych. Tam, gdzie w tekście występuje pierwiastek uczuciowy, pozostawia zabarwienie emocjonalne, a nawet je potęguje. Tylkowski napisał jeszcze czwartą pracę o tematyce biblijnej: „Apocalypsis albo objawienie Ś. Jana Ewangelisty" (1694)." [2]

Kalendarium przekładu

1688"Paraphrasis Na Psałterz Dawidow. Albo Wykład Psalmow dla tych Ktorzy Psálmy odmawiáią, krotko y iáśnie zpisany. Ná końcu Przydány wykład Pieśni z Pismá S. wybránych, ktore Kośćioł S. w godźinách swych śpiewa. Przez X. Woyciecha Tylkowskiego, Societatis Iesu Theologá. W Poznaniu, w Drukárni Kollegium Societatis Iesu, Roku Pánskiego 1688." Poznań, druk. Jezuitów, 1688. s. 560. [GAL SKAN] [3]

Linki

Podziękowanie

 • Dla Antykwariatu Internetowego Welin  - Za zdjęcia przekładu [4]
 •  

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać