«  Job cierpiący i Treny [1705]Pieśni Salomona - Korel Ujejski [1846]  »

Estery, Judyty i Zuzanny wierszem

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBarZuzanny  

Strona tytułowa z 1747r [1]

Dedykacja dla księżnej Jabłonowskiej.

Fragment przedmowy "Do rozsądnego Czytelnika"

Początek księgi Judyty

Początek księgi Estery

Początek rozdz. o Zuzannie

Główne wydanie 1747

XIĘGI ESTER, JUDYT, ZUZANNY z Pisma Swiętego WYBRANE ná Polski Wiersz przetłumaczone. We LWOWIE. W Drukárni Colegii Soc: JESU. R. 1747. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Jan Kajetan Jabłonowski

Fragment przekładu

Estery 2:5-10 Był mąż ieden Zydowin, tam w mieście Suzánie, * Który to Mardocheusz, miał w imie przezwánie * Syn Jaira ten Semi, á ten Cysa syná, * A ta wszystka Jemini, cná była rodziná. * Ci się iuż porodzili, w pogańskiey niewoli, * Odtąd gdy Jechonie, Króla we złey doli * Król Nábuchodonozor, przeniosł Jéruzálém * Y więźniami swe kráie, nápełnił ich żalem. * Ow to Król Babilonu; text od Boga dany * Swiadczy, iż żydzi byli od tych czas z Pogány, * Y w cudzey ziemi żyli, iak záwoiowáni * Nád niemi przewodzili, iak zwyczay Tyráni. * Ten tedy Mardocheusz, po rodzonym Brácie * Wziął Corkę, wychować ią, chcąc, po Oyca strácie, * A ta Corka Edyssa, ráz się názywáła, * Ale y drugie Imię Estery też miała. * Tá sierotá skoro swych Rodzicow oboie * Stráciła, Stryi ią bierze ná opiekę swoię, * A ta Ester nie zwykłey, że urody była, * Takiey u Stryia łáski, z miłością nábyła, * Że ią zá Córkę przyiął, sam nie maiąc dzieci * Wszystkie wniey obyczie, y z cnotami nieci. * Kiedy tedy te żywe, tuż towáry zwożą, * Zewsząd, y w ręce Egey Eunucha ie złożą, * Kiedy Królewski mandat, po Swiecie się głosi * Każdy... [całość] [2]

Więcej o przekładzie

Jan Kajetan Jabłonowski o swej metodzie parafrazy

Jako wierny Pisma tłumacz, trzymałem się prawie ad literam Biblii, ile tylko układność rytmu pozwoliła, i jako mógł język polski wynieść, tak sensy Pisma Świętego nim wyrażałem, starając się jako najusilniej, żebym i jednego słowa w Piśmie nie zostawił, które by w mój wiersz wnieść nie miałem, pomiędzy moje słowa i rytmy. [...] Wyznaję, że tak obszerna materyja [...] uwiodła mię, i do moralizacyi i trochę przydatków moich; ale przyznam się utrzymaciem się nie mógł, i dość krótko i modeste dotknąć się ich ważyłem. Co jeśli się nie podoba, albo przepraszam, albo minąć pozwalam, dościem Historyi nie poalterowa [3]

Kalendarium przekładu

1747XIĘGI ESTER, JUDYT, ZUZANNY z Pisma Swiętego WYBRANE ná Polski Wiersz przetłumaczone. We LWOWIE. W Drukárni Colegii Soc: JESU. R. 1747. [IMG SKAN]
1749Jabłonowski Jan Kajetan, Historyje arcypiękne do widzenia potrzebne, to jest Estery, Judyty i Zuzanny wierszem polskim opisane i do druku podane z pozwoleniem starszych we Lwowie Roku Pańskiego 1749 [4]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać