«  Biblia Paulistów [2008]Stare i Nowe Przymierze [EIB] - liter. [2016]  »

Śląskie Towarzystwo Biblijne

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Biblii Śląskiego Tow. Biblijnego

Główne wydanie 2012-03-16

Premiera książkowego wydania: "Nowa Biblia Gdańska, Wyd. Szaron, Ustroń 2012,1402 s.,ISBN: 978-83-63271-008" [IMG TXT]

Tłumaczenie

Władysław Karbowicz

Podstawa tłumaczenia

ST - Izaak Cylkow; NT - zbiór greckich manuskryptów, znanych jako "Textus Receptus";

Fragment przekładu

2 List do Koryntian 5:17-20 [17] Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie - nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe. [18] A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa i dał nam służbę owego pojednania. [19] Jako że to Bóg w Chrystusie był tym, który pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania. [20] Zatem z powodu Chrystusa jesteśmy jakby posłami Boga i przez nas wzywa. Prosimy z powodu Chrystusa - zostańcie pojednani z Bogiem, [21] który tego, co nie poznał grzechu, z powodu nas grzechem uczynił, abyśmy w nim się stali sprawiedliwością Boga.

Porównania między tłumaczeniami

Zależność tłumaczenia Śląskiego Towarzystwa Biblijnego od I.Cylkowa [Liczb 12:1-5]:

Powód porównania: Zależność Starego Testamentu "Nowej Biblii Gdańskiej" od tłumaczenia I.Cylkowa, jest mocno podkreślana zarówno na stronie z wydaniem Biblii jak i w przedmowie do wydania książkowego. [Patrz przypis do tego porównania].

[1 CYL] I rozprawiała Mirjam wraz z Ahronem o Mojżeszu, z powodu żony Kuszytanki, którą pojął; gdyż żonę Kuszytankę był pojął.

[1 ŚTB] A Mirjam rozprawiała z Ahronem o Mojżeszu z powodu żony - Kuszytanki, którą pojął; gdyż pojął żonę z Kuszytów.

[2 CYL] I rzekli: Alboż tylko z Mojżeszem mówił Wiekuisty? Wszak mówił On i z nami! I usłyszał to Wiekuisty.

[2 ŚTB] I powiedzieli: Czyż WIEKUISTY mówił tylko z Mojżeszem? Przecież On mówił i z nami. A WIEKUISTY to usłyszał.

[3 CYL] A Mojżesz, jako człowiek, był skromnym bardzo, bardziej niż który człowiek na ziemi.

[3 ŚTB] Bo Mojżesz, jako człowiek był bardzo skromnym, bardziej niż któryś człowiek na ziemi.

[4 CYL] I rzekł Wiekuisty nagle do Mojżesza, i do Ahrona, i do Mirjam: Wyjdźcie wy troje do przybytku zboru! I wyszli we troje.

[4 ŚTB] Więc WIEKUISTY nagle powiedział do Mojżesza, do Ahrona oraz do Mirjam: Wy troje wyjdźcie do Przybytku Zboru. Zatem wyszli we troje.

[5 CYL] I zstąpił Wiekuisty w słupie obłocznym, i stanął u wejścia przybytku, i zawołał: Ahron i Mirjam! - i wyszli oboje.

[5 ŚTB] A WIEKUISTY zstąpił w słupie obłoku, stanął u wejścia do Przybytku i zawołał: Ahron i Mirjam! Więc oboje wyszli. [1]

Zależność tłumaczenia Śląskiego Towarzystwa Biblijnego od I.Cylkowa [Jozuego 24:1-6]:

[1 CYL] Poczem zgromadził Jozue wszystkie pokolenia do Szechem, i zwołał starszych Israela, i naczelników, i sędziów, i zawiadowców jego, a stawili się przed Bogiem.

[1 ŚTB] Potem Jezus, syn Nuna, zgromadził wszystkie plemiona do Szechem oraz zwołał starszych Israela, naczelników, sędziów i jego przełożonych; zatem stawili się przed Bogiem.

[2 CYL] I rzekł Jozue do całego ludu: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Israela: Po drugiej stronie rzeki mieszkali ojcowie wasi od wieków, Tarach, ojciec Abrahama i Nahora, a czcili bóstwa cudze.

[2 ŚTB] A Jezus, syn Nuna, powiedział do całego ludu: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg Israela: Wasi ojcowie, w tym Tarach, ojciec Abrahama i Nahora, od wieków mieszkali po drugiej stronie rzeki i czcili cudze bóstwa.

[3 CYL] Wziąłem tedy praojca waszego Abrahama z drugiej strony rzeki, i poprowadziłem go po całej ziemi Kanaan, i rozmnożyłem ród jego, i dałem mu Izaaka.

[3 ŚTB] Zatem wziąłem z drugiej strony rzeki waszego praojca Abrahama oraz poprowadziłem go po całej ziemi Kanaan, rozmnożyłem jego ród i dałem mu Ic’haka.

[4 CYL] Izaakowi zaś dałem Jakóba i Ezawa, a Ezawowi wyznaczyłem górę Seir, aby ją w dziedzictwo objął, podczas gdy Jakób i synowie jego wyruszyli do Egiptu.

[4 ŚTB] Zaś Ic’hakowi dałem Jakóba i Ezawa, a Ezawowi wyznaczyłem górę Seir, aby ją objął w dziedzictwo; podczas gdy Jakób i jego synowie wyruszyli do Micraim.

[5 CYL] Poczem posłałem Mojżesza i Ahrona i poraziłem Egipt plagami, jakom to spełnił wpośród niego, a następnie wywiodłem was.

[5 ŚTB] Potem posłałem Mojżesza i Ahrona, i poraziłem Micraim; a gdy to spełniłem pośród niego, zaraz was wyprowadziłem.

[6 CYL] I wywiodłem ojców waszych z Egiptu, a dotarliście do morza. Pognali tedy Egipcjanie za ojcami waszymi wozami wojennymi i konnicą aż do morza Sitowego.

[6 ŚTB] Wyprowadziłem waszych ojców z Micraim i dotarliście do morza. Więc Micraimczycy pognali za waszymi ojcami wojennymi wozami i konnicą, aż do morza Sitowia.

Podsumowanie porównania: Zależność jest tak ogromna, że tłumaczenie Starego Testamentu w tym przekładzie, śmiało można nazwać "uwspółcześnieniem Cylkowa". Nie dotyczy to ksiąg: Kronik, Ezdrasza, Nehemiasza i Daniela - tłumaczenie tych ksiąg przez I.Cylkowa nie ukazało się.

Czy "Nowa Biblia Gdańska" [ŚTB] jest podobna do Biblii Gdańskiej? [Judy 1:10-16]

[10 GDA] A ci, czego nie znają, to bluźnią; a co z przyrodzenia znają, jako bezrozumne bydła w tem się psują,

[10 ŚTB] Zaś ci, zaiste, czego nie znają - to przeklinają; a co - zgodnie z naturą, podobnie jak nierozumne istoty - wiedzą, w tym są zepsuci.

[11 GDA] Biada im! bo się drogą Kainową udali, a za błędem Baalamowej zapłaty puścili się i przeciwieństwem Korego poginęli.

[11 ŚTB] Biada im, bo poszli drogą Kaina, zostali oddani szaleństwu zapłaty Balaama i zniszczyli się sporem Korego.

[12 GDA] Cić są na świętych ucztach waszych zmazani, którzy z wami godując bez wstydu, sami się pasą; są obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają; drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione;

[12 ŚTB] Ci, wspólnie ucztując z wami, są plamami na waszych ucztach miłości, bez bojaźni pasąc samych siebie; bezwodne chmury, które tam i z powrotem są prowadzone przez wiatry; późnojesienne drzewa bez owoców, dwa razy umarłe, kiedy zostały wykorzenione;

[13 GDA] Wały wściekłe morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki.

[13 ŚTB] dzikie fale morza, co z pianą wypluwają swoje hańby; błąkające się gwiazdy dla których mrok ciemności jest zachowany na wieczność.

[14 GDA] A prorokował też o nich siódmy od Adama Enoch, mówiąc: Oto Pan idzie z świętymi tysiącami swoimi,

[14 ŚTB] Ale prorokował im także siódmy od Adama - Enoch, mówiąc: Oto idzie Pan, pośród dziesiątków tysięcy swoich świętych,

[15 GDA] Aby uczynił sąd wszystkim i karał wszystkich niezbożników między nimi ze wszystkich niepobożności ich, które niezbożnie płodzili i ze wszystkich przykrości, które mówili przeciwko niemu niezbożni grzesznicy.

[15 ŚTB] by uczynić sąd nad wszystkimi; zabić wszystkich bezbożnych, wobec wszystkich ich dzieł bezbożności w których zawinili, oraz wobec wszystkich hardych słów, które bezbożni grzesznicy wypowiedzieli z Jego powodu.

[16 GDA] Ci są szemracze utyskujący sobie, według pożądliwości swoich chodzący, i których usta mówią bardzo harde słowa; pochlebiając osobom dla swego pożytku.

[16 ŚTB] Ci są rozgoryczonymi szemraczami, co idą według swoich pragnień, a ich usta mówią napuszenie, dla zysku pochlebiając osobom.

Kalendarium przekładu

1993Prawdopodobny początek tłumaczenia. [2]
2004Ukazuje się internetowe wydanie Nowego Testamentu. [3]
2011Ukazują się 1 i 2 Kronik. Tym samym zostaje skompletowane internetowe wydanie tłumaczenia.
2012-03-16Premiera książkowego wydania: "Nowa Biblia Gdańska, Wyd. Szaron, Ustroń 2012,1402 s.,ISBN: 978-83-63271-008" [IMG TXT] [4]
2014Nowa Biblia Gdańska. Nowe Przymierze (też pod nazwą: Nowa Biblia Gdańska. Nowe Przymierze z Israelem). Wydawnictwo SZARON 2014; s. 330 ISBN: 978-83-63271-23-7 [GAL]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

  Tekst tłumaczenia:
 • NOWA BIBLIA GDAŃSKA -  Duże możliwości pobrania całości lub części tłumaczenia. Także wyszukiwarka online
 • Nagranie do słuchania:
 • Nowy Testament -  Do odsłuchania księgami na YouTube
 • Nowy Testament -  Pliki na stronie Śląskiego Towarzystwa Biblijnego. Pliki są dostępne do odsłuchania i również do pobrania

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~picia84@gmail.com3 lata temu
 • Pod katolickie dogmaty ? A jakieś przykłady ? Pytam jako katolik. Bo chyba nie słowa: Bierzcie, jedzcie; to oznacza[1] ciało moje. [Odpowiedz]
 • ~Człowiek z otwartym umysłem.6 lat temu
 • Osobiście uważam, że jest to najgorszy przekład protestancki w Polsce. Nazwa została nadana tylko dlatego, żeby szybko zyskać na popularności dzięki dobrej opinii Biblii Gdańskiej. Źródło tłumaczenia ST - śmiech przez łzy. Źródło tłumaczenia NT- Textus Receptus ( w porządku o ile tłumacze znają grekę)  [Odpowiedz]
  • ~Marek4 lata temu
  • Zgadzam się, czytając ją miałem często wrażenie jakby tłumaczenie robiono pod katolickie dogmaty wiary. Nigdy bym tego przekładu nikomu nie polecił. Zdecydowanie lepsza jest Dzisiejsza Biblia Gdańska oraz Uwspółcześniona Biblia Gdańska.