«  Dobra Czytanka wg ziom'a Janka [2006]Ewangelie śląskie [2013]  »

Przekłady na kaszubski - A.Sikora
Pierwsze tłumaczenie z greckiego i hebrajskiego na język kaszubski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Ew. Mateusza

Okładka wydania Ew. Marka [1]

Okładka wydania Ew. Łukasza

Okładka wydania Ew. Jana

Okładka wydania Ewangelii

Początek Ewangelii Mateusza

Ewangelia Mateusza 26

Księga Rodzaju [2015]

Główne wydanie 2010

Ewanielie na kaszëbsczi tłomaczoné, tłumaczenie ojciec Adam Ryszard Sikora, Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2010, s. 325; Dodatki:barwne fotografie; ISBN: 978-8387258-39-9 [IMG]

Tłumaczenie

prof. UAM dr hab. Adam R. Sikora OFM [Franciszkanin]

Fragment przekładu

Ewangelia Marka 15:16-36 [16] A żôłnérze zaprowadzëlë Gò do bëne pòdwòrzô, to je do pretorium i zwòłelë całą kòhórtã. [17] Òbloklë Gò w pùrpùrã, a na głowã Mù wcësnãlë wińc ùplotłi z drżónu, [18] i zaczãlë Gò pòzdrôwiac: „Witôjże, królu żëdowsczi!”. [19] I bilë Gò strzëną pò głowie i plwelë na Niegò, klëkelë i Mù sã kłónielë. [20] A czej sã z Niegò nawëszczérzelë, zdzerlë z Niegò pùrpùrã i Gò òbloklë w Jegò gwôsné ruchna. I tej Gò wëprowadzëlë na ùkrziżowanié. [21] I przëmùszëlë niejaczégò Szëmóna z Cyrenë, òjca Aleksandra i Rufùsa, co prawie nądka szedł z pòla, żebë niósł Jegò krziż. [22] Tak Gò doprowadzëlë na môl Gòlgòta, co sã przekłôdô môl Czaszczi. [23] Tej delë Mù wino z mirrą, le Òn gò nie wzął. [24] I Gò ùkrziżowelë, a Jegò ruchna rozdzelëlë midzë se, przez cëskanié kawlów, co chto miôł dostac. [25] A bëła trzecô gòdzëna, czej Gò ùkrziżowelë. [26] Bëła téż wëpisónô przëczëna Jegò winë: „Król żëdowsczi”. [27] A razã z Nim ùkrziżowelë dwùch łotrów, jednégò z prawi, a drëdżégò z Jegò lewi stronë. [29] A ti, co przechôdelë wedle, złorzékelë Mù, trzãslë głowama i gôdelë: „Hej, Të, co rozwôlôsz swiątiniã i w trzech dniach jã òdbùdiwôsz, [30] ùretôj samégò se, zéńdzë z krziża!” [31] Juwerno arcëkapłanowie razã z ùczałima w Pismionach pòdsmiéwelë sã midzë sobą ë gôdelë: „Jinszich wëretôł, a sóm sebie ni mòże ùretac. [32] Mesjôsz, król żëdowsczi, niechże terô zestąpi z krziża, żebë më widzelë i ùwierzëlë”. A ti, co z Nim bëlë ùkrziżowóny, téż Gò rągelë. [33] Bëła to szóstô gòdzëna, czej nastôł smrok pò całi zemi jaż do gòdzënë dzewiąti. [34] A ò dzewiąti gòdzënie Jezës zawòłôł wiôldżim głosã: „Eloi, Eloi, lema sabachthani”, to je Mój Bòże, Mój Bòże, czemù jes Miã òpùscył? [35] A niechtërny z nëch, co stojelë wkół, czej to czëlë, gôdelë: „Hewò, Òn wòłô Elijôsza”. [36] A chtos pòdbiégł, namòcził mòczkã w òcce, wetkł na strzënã i pòdôł Mù do picô i rzekł: „Dożdżëta, òbôczimë, czë Elijôsz przińdze Gò zjic”. [37] Le Jezës zawòłôł mòcnym głosã i òddôł dëcha.  [2]

Więcej o przekładzie

Charakter przekładu

Tłumaczenia tekstów biblijnych na język kaszubski ks. F. Gruczy, E. Gołąbka i o. A. Sikory mieszczą się w widocznych po dziś dzień dwóch nurtach ewolucji literackiej kaszubszczyzny. W nurcie nawiązującym do języka polskiego, z pisownią zbliżoną do polskiej, posiadającym dłuższą, sięgającą nawet XVI wieku tradycję, widzieć należy przekłady E. Gołąbka i o. A. Sikory. Natomiast w drugim nurcie, akcentującym etniczną i językową odrębność Kaszubów, m.in. we własnej ortografii, sytuuje się przekład ks. F. Gruczy. [3]

Kalendarium przekładu

2001Ewanielëjô wedle swiâtégò Marka (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 2001. Autor: "Tłumaczenia tej Ewangelii dokonałem z języka oryginału w Jubileuszowym Roku 2000, zainspirowany przez dra Mariana Jelińskiego, a wiedziony chęcią osobistego uczczenia Roku Świętego jako Kaszuba i jako biblista." [IMG] [4]
2007Ewanielëjô wedle swiâtégò Jana (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2007.  [IMG]
2009Ewanieliô wedle swiâtégò Mateùsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Gdańsk: Oficyna Czec 2009.  [IMG]
2010Ewanieliô wedle swiâtégò Łukôsza (tłum. z języka greckiego na język kaszubski), Kartuzy: Oficyna Czec 2010.  [IMG]
2010Ewanielie na kaszëbsczi tłomaczoné, tłumaczenie ojciec Adam Ryszard Sikora, Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2010, s. 325; Dodatki:barwne fotografie; ISBN: 978-8387258-39-9 [IMG]
2014Zestawienié synopticzné Ewanielii z greczi na kaszëbsczi tołmaczonëch, tłum. o. Adam Ryszard Sikora OFM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2014, 350 s. ISBN: 978-83-63266-98-1 [IMG]
2014Nowi Testameńt. Ewanielie pò kaszëbskù. 2014. ISBN: 978-83-60203-24-8. 324 s. Jest to drugie wydanie tłumaczenia z języka oryginału – greckiego na język kaszubski. W niniejszym wydaniu ewangelii umieszczono także objaśnienia do tekstu w formie przypisów. Uzupełnieniem tekstu są liczne fotografie znanych pomorskich dzieł sztuki sakralnej jak obrazy, rzeźby, witraże. [IMG] [5]
2015-06Knéga Zôczątków/Księga Rodzaju, z hebrajsczégò jȃzёka na kasёbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2015, s. 124, ISBN: 978-83-62137-33-6. [IMG]
2016-07Knéga Wińdzeniô : Exodus / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił Adam Ryszard Sikora. Gduńsk : Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Zarząd Główny, 2016. 142, [2] s.; ISBN: 978-83-62137-81-7 [IMG] [6]
2017Knéga Kapłańskô Leviticus [Księga Kapłańska] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2017. 144 s.; ISBN: 978-83-62137-22-0 [GAL] [7]
2018Knéga Lëczbów [Księga Liczb] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2018. 150 s.; ISBN: 978-83-62137-66-4 [IMG]
2019Knéga Pòwtórzonégò Prawa [Powtórzonego Prawa] / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2019. 146 s.; ISBN: 978-83-62137-23-7 [IMG]
2019Pięcioksiąg - Wstęp + CD / oprac. ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2019. 102 s.; ISBN: 978-83-62137-27-5. Książka stanowi słowo wstępne do pięcioletniego projektu tłumaczenia Pięcioksięgu z języka oryginału (hebrajskiego) na język kaszubski. Do książki dołączona jest płyta CD z nagraniem całego przekładu z języka hebrajskiego na j. kaszubski wszystkich części Pięcioksiągu. Czyta Zbigniew Jankowski. [IMG]
2019Pięcioksiąg w języku kaszubskim / z hebrajsczégò jãzëka na kaszëbsczi przełożił ò. Adam Ryszard Sikora OFM. Gduńsk 2019. Komplet zawiera: WSTĘP do całego tłumaczenia, Knégã Zôczątków, Knégã Wińdzeniô, Knégã Kapłańską, Knégã Lëczbów, Knégã Pòwtórzonégò Prawa. [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Zbyszek6 lat temu
  • Donoszę, że są do słuchania w tym przekładzie Księga Rodzaju: https://youtu.be/9ksMXxselhs oraz Księga Wyjścia: https://youtu.be/OK0PIodcA50 Na nagrania Ewangelii nie natrafiłem :) Pozdrawiam (ale nie po kaszubsku)  [Odpowiedz]