«  Nowy Komentarz Biblijny [2005]Śląskie Towarzystwo Biblijne [2012]  »

Biblia Paulistów

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Biblii Paulistów

Fragment Apokalipsy z komentarzem [1]

Wydanie tłumaczenia Psalmów

Tłumaczenie Ew. Jana

Wydanie Ewangelii i Dziejów z 2006

Biblia Jubileuszowa z 2014r

Główne wydanie 2008-11

Wydanie tłumaczenia całej Biblii: "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem". Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.2784, ISBN: 9788374241960

Podstawa tłumaczenia

ST - Biblia Hebraica Stuttgartensia ed. H. P. Rüger, Stuttgart 1993; Ps - Biblia Hebraica Stuttgartensia, ed. H. P. Rüger, Stuttgart 1990; NT - Novum Testamentum Graece ed. B. Aland et K. Aland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B. Metzger, Stuttgart 1993

Fragment przekładu

2 List do Tesaloniczan 1:6-10 [6] Bóg sprawiedliwie odpłaci utrapieniem tym, którzy wam zadali utrapienie. [7] Natomiast wam, cierpiącym, a także nam, przyniesie ulgę, gdy Pan Jezus z nieba objawi się w otoczeniu aniołów Jego mocy. [8] On płomieniem ognia będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelia naszego Pana, Jezusa. [9] Zostaną oni ukarani wieczną zagładą - pozbawieni oglądania Boga i blasku Jego potęgi. [10] W owym dniu Pan przyjdzie, aby zostać uwielbionym przez swoich świętych i być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Wy właśnie przyjęliście z wiarą nasze świadectwo.

Więcej o przekładzie

Inni o przekładzie:

Piotr Włodyga OSB, "W Drodze" 09/2009 - Jeden z tłumaczy Biblii

Jeżeli chodzi o przekład Biblii Paulistów – jestem pod dużym wrażeniem stylu przekładu Pieśni nad Pieśniami. Mam taki zwyczaj, że ilekroć biorę do ręki nowe tłumaczenie Biblii, zawsze zaczynam od Pieśni nad Pieśniami; traktuję ją jako papierek lakmusowy jakości przekładu. Bardzo przemawia do mnie też jędrność języka Księgi Koheleta. Koheleta lubię od dawna i często do niego sięgam. Przekład z Biblii Paulistów przeczytałem jednym tchem, nie wstając z fotela. Wciągnął mnie i koniec. Bardzo świeżo brzmią listy św. Pawła. Słowem – przekład cieszy i wciąga. Wydaje mi się, że można tutaj mówić o sukcesie współpracy biblistów i językoznawców. Można nawet zaryzykować twierdzenie – być może w przyszłości badania naukowe je zweryfikują – że Biblia Paulistów była pierwszym nowoczesnym przekładem, w którym tak duży udział mieli językoznawcy, i to językoznawcy zawodowo specjalizujący się w języku religijnym i biblijnym. Sito było bardzo gęste. Chodziło o to, aby przekład był możliwie najbardziej czytelny dla odbiorcy – zarówno jeśli chodzi o warstwę treściową, jak i emocjonalną. Mam nadzieję, że to się udało.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczeń z przekładu Paulistów i z Nowego Komentarza Biblijnego [Apok.1:4-8]:

[4 NKB] Jan do siedmiu Kościołów w Azji: łaska wam i pokój od [tego,] który Jest, Był i Przychodzi, od siedmiu duchów, które [są] przed Jego tronem,

[4 PAU] Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi oraz od siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,

[5 NKB] i od Jezusa Mesjasza, świadka wiernego, pierworodnego spośród martwych i władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje, który uwolnił nas od grzechów naszych przez swoją krew

[5 PAU] i od Jezusa Chrystusa, wiernego Świadka, Pierworodnego spośród umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który swoją krwią uwolnił nas od naszych grzechów

[6 NKB] i uczynił nas królestwem, kapłanami Boga i swojego Ojca, Jemu chwała i potęga na wieki. Amen.

[6 PAU] oraz uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga, swego Ojca, Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.

[7 NKB] Oto przychodzi z obłokami i zobaczy Go każde oko i ci, którzy Go przebodli. A wszystkie plemiona ziemi uderzą się [w piersi] z Jego powodu. Tak, amen.

[7 PAU] Oto przychodzi wśród obłoków i każdy Go zobaczy, również ci, którzy go przebili. Wszystkie pokolenia ziemi będą nad Nim lamentować. Tak! Amen!

[8 NKB] Ja jestem Alfa i O, mówi Pan Bóg, który Jest, Był i Przychodzi, wszechpotężny.

[8 PAU] Ja jestem Alfa i Omega - mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, wszechmocny!

Kalendarium przekładu

2005"Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem". Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2005,s. 864, ISBN: 83-7424-076-8
2006Ewangelie i Dzieje Apostolskie - Biblia wiecznie młoda. Edycja Świętego Pawła. Częstochowa 2006, s. 416. ISBN: 83-7168-619-6. Tekst Biblii z tłumaczenia Towarzystwa Świętego Pawła. Wydanie zawierające kolorową szatą graficzną z mnóstwem ilustracji, tabel, map: od historii po geografię, od świadectw archeologicznych po świadectwo zwykłych ludzi. [GAL]
2008-11Wydanie tłumaczenia całej Biblii: "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem". Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008, s.2784, ISBN: 9788374241960
2014-10Biblia Jubileuszowa. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu opracowane przez Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła zilustrowane miniaturami z Biblii gnieźnieńskiej z roku 1414. Format: 240x340 mm. Ilość stron: 1316. Waga wersji standard ok. 6 kg [IMG] [2]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Adam3 lata temu
  • W przekładzie Biblii Paulistów tak gdzie są mapki, na mapce - Droga wyjścia Izraelitów z Egiptu po prawej stronie jest werset błędny zamiast Ga 4,5 powinno być Ga.4.25. [Odpowiedz]
  • [~BP] "To w wersji papierowej i pdf"