«  Pieśń nad Pieśniami - Michał Wilk [2008]Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg [2011]  »

Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Ezechiela [1]

Główne wydanie 2009

ks. Ryszard Rumianek, Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009. s. 388. ISBN 978-83-7072-565-5 [IMG]

Tłumaczenie

ks. Ryszard Rumianek

Fragment przekładu

Ezechiela 2:1-10 [1] Powiedział do mnie: Synu człowieczy, stan na twoje nogi. Będę mówił z tobą. [2] I przyszedł do mnie duch, gdy mówił do mnie, i postawił mnie na moje nogi. I usłyszałem mówiącego do mnie. [3] Powiedział do mnie: Synu człowieczy, posyłam Ja ciebie do synów Izraela, do narodu buntowniczego, którzy sprzeciwiali się mnie. Oni i ich ojcowie sprzeniewierzyli się przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. [4] Są to synowie o bezczelnych twarzach i zatwardziałego serca. Ja posyłam ciebie do nich. I powiedz do nich: Tak mówi Pan, Jahwe. [5] A oni czy usłuchają, czy zaniechają - ponieważ są domem buntowniczym - poznają, że prorok jest wśród nich. [6] A ty, synu człowieczy, nie bój się ich i ich słów nie bój się, choćby osty i ciernie były obok ciebie i na skorpionach siedzisz. Ich słów nie bój się i ich twarzy nie przerażaj się, ponieważ są oni domem buntowniczym. [7] Powiesz Moje słowa do nich: Czy usłuchają czy zaniechają, ponieważ są oni buntownikami. [8] A ty, synu człowieczy, słuchaj co ja mówię do ciebie. Nie bądź buntownikiem, jak dom buntowniczy. Otwórz twoje usta i zjedz co ja daję tobie. [9] Spojrzałem, a oto była wyciągnięta ręka do mnie, i oto w niej zwój księgi. [10] Rozwinął ją przed moim obliczem. Była ona zapisana z jednej i drugiej strony. Opisane były w niej lamenty, westchnienie i biadanie.

Kalendarium przekładu

2009ks. Ryszard Rumianek, Księga Ezechiela. Tłumaczenie i komentarz. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009. s. 388. ISBN 978-83-7072-565-5 [IMG]

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać