«  Księga Ezechiela - ks. R.Rumianek [2009]Megilat Ester - Szczukowski [2011]  »

Ewangelia Mateusza - Antoni Ożóg

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania 1 Ewangelii

Okładka wydnia 2 [1]

Okładka wyd.3 [2015]

Okładka wyd.4 [2019] [2]

Główne wydanie 2011

Ewangelia według Mateusza, przeł. Antoni Ożóg. Tł. z grec., hebr. Wydawnictwo autorskie, Skawina 2011. s. 81 [IMG]

Tłumaczenie

Antoni Ożóg

Podstawa tłumaczenia

Przekład z greckiego: Nestle - Aland 27 ed.; Przekład z hebrajskiego: tekst Frantza Delitzscha

Fragmenty przekładu

Ewangelia Mateusza 22:37-40 [z greckiego] [37] Ten zaś odrzekł jemu : umiłujesz Pana Boga twojego w całym sercu twoim i w całej duszy twojej i w całym myśleniu twoim; [38] to jest wielkie i pierwsze przykazanie . [39] Drugie zaś podobne temu : ukochasz bliskiego twojego jak siebie. [40] Na tych dwóch przykazaniach całe prawo wisi i prorocy. [3]

Ewangelia Mateusza 22:37-40 [z hebrajskiego] [37] I rzekł Jeszua do niego i umiłujesz Jaheweh Boga twojego z całego serca twojego i z całej duszy twojej i z całego rozumu twojego. [38] To jest to przykazanie wielkie i pierwsze. [39] A drugie podobne do niego i umiłujesz bliźniego twojego jak siebie. [40] Na dwóch przykazaniach tych zawisła cała Tora i Prorocy.

Ewangelia Mateusza 22:44 [z greckiego] rzekł Pan Panu mojemu; usiądź z prawych_stron moich, aż bym położył[bym] wrogów twoich pod_spodem nóg twoich. [4]

Ewangelia Mateusza 22:44 [z hebrajskiego] Wyrocznia Jaheweh do Pana mojego usiądź po prawicy mojej aż postawię wrogów twoich podnóżkiem dla nóg twoich. [5]

Więcej o przekładzie

Od autora [do wydania 1]:

Książka [...] jest świeckim, filologicznym przekładem Ewangelii według Mateusza. Przekład składa się z dwóch części. Pierwsza część, zawiera przekład z języka greckiego (podstawą jest tekst: Nestle - Aland 27 ed.). Przekład z greki, oddaje znaczenia słów, bazując na ich morfologii i etymologii. Przypisy zawierają szczegółową morfologię, transkrypcję, znaczenie słów: greckich, hebrajskich, aramejskich, żyd.-aram., łacińskich, ugaryckich oraz informacje z zakresu tła historyczno-kulturowego. Druga część, zawiera przekład z języka hebrajskiego ( podstawą jest tekst Frantza Delitzscha ). Celem tego przekładu, była próba oddania żydowskiego charakteru ewangelii. Przypisy podają, transkrypcję i znaczenie słów: hebrajskich, aramejskich, łacińskich, ugaryckich i akadyjskich oraz informacje z zakresu tła historyczno - kulturowego. Przekład z hebrajskiego, podaje nowatorską propozycję odczytu Tetragramu Imienia Boga ( JHWH). Szczegóły tej interpretacji podano wyczerpująco we wstępie do przekładu. Oto spis treści: WSTĘP: 1) Cel przekładu 2) Charakterystyka przekładu 3) Krótka historia tekstu oryginalnego 4) Imię Boga 5) Podstawa przekładu 6) skróty; WEDŁUG MATEUSZA; BESORA WEDŁUG MATTAJA. Przekład kierowany jest do osób zainteresowanych dosłownym znaczeniem tekstów ewangelicznych z uwzględnieniem tła hist. - kulturowego. Mogą z niego korzystać, osoby rozpoczynające naukę greki NT oraz języka hebrajskiego, które chcą mieć pod ręką dosłowny przekład z adnotacjami filologicznymi. Osoby zainteresowane tematyka biblijną znajdą w tym opracowaniu, pomoc do głębszego zrozumienia tekstu biblijnego, w oparciu o filologię języków biblijnych i nie tylko. Nakład ograniczony tylko 500 numerowanych egzemplarzy z podpisem autora. Książki [...] nie można kupić w księgarniach, jest to bowiem wydawnictwo autorskie. [6]

Od autora [do wydania 2]:

Książka ta jest drugim, skorygowanym ( o erratę z wydania autorskiego) i uszczegółowionym we wstępie, wydaniem świeckiego filologicznego przekładu Ewangelii według Mateusza. Przekład składa się z dwóch części . Pierwsza część ,zawiera przekład z języka greckiego ( podstawą jest tekst : Nestle – Aland 27 ed. ). Przekład z greki , oddaje znaczenia słów , bazując na ich morfologii i etymologii. Przypisy zawierają szczegółową morfologię , transkrypcję , znaczenie słów : greckich , hebrajskich , aramejskich , żyd.-aram. , łacińskich , ugaryckich oraz informacje z zakresu tła historyczno –kulturowego . Druga część , zawiera przekład z języka hebrajskiego ( podstawą jest tekst Frantza Delitzscha ) . Celem tego przekładu , była próba oddania żydowskiego charakteru ewangelii . Przypisy podają , transkrypcję i znaczenie słów : hebrajskich , aramejskich , łacińskich , ugaryckich i akadyjskich oraz informacje z zakresu tła historyczno – kulturowego. Przekład z hebrajskiego , podaje nowatorską propozycję odczytu Tetragramu Imienia Boga ( JHWH) . Szczegóły tej interpretacji podano wyczerpująco we wstępie do przekładu . Oto spis treści : WSTĘP : 1) Cel przekładu 2) Charakterystyka przekładu 3) Krótka historia tekstu oryginalnego 4) Imię Boga 5) Podstawa przekładu 6) skróty ; WEDŁUG MATEUSZA ; BESORA WEDŁUG MATTAJA . Przekład skierowany jest do osób zainteresowanych dosłownym znaczeniem tekstów ewangelicznych z uwzględnieniem tła hist. – kulturowego. Mogą z niego korzystać , osoby rozpoczynające naukę greki NT oraz języka hebrajskiego , które chcą mieć pod ręką dosłowny przekład z adnotacjami filologicznymi . Osoby zainteresowane tematyka biblijną znajdą w tym opracowaniu , pomoc do głębszego zrozumienia tekstu biblijnego, w oparciu o filologię języków biblijnych i nie tylko.

Ze wstępu do wydania 2:

Cel przekładu. Pierwszym powodem dla którego powstał ten przekład , był brak świeckiego , filologicznego przekładu Nowego Testamentu na język polski. Wolnego od upiększeń i całej patetyczności towarzyszącej przekładom wyznaniowym .Chciałem też , aby osoby rozpoczynające naukę greki N.T. miały pod ręką dosłowny przekład tekstu greckiego , idący słowo w słowo za oryginałem. W odniesieniu do przekładu N.T. z hebrajskiego , chciałem przywrócić ewangelii jej Żydowski charakter, gdyż dzisiejsze przekłady są tak mocno przesycone chrześcijańską mentalnością , że wydaje się że ich twórcy zapomnieli jakie są korzenie Chrystianizmu.”

Spis treści wydania 3:

Wstęp.
1) Cel przekładu.
2) Charakterystyka przekładu.
3) Krótka historia powstawania tekstu oryginalnego.
4) Odniesienia chronologiczne do ewangelii według Mateusza.
5) Imię Boga (został znacząco rozszerzony).
6) Podstawa przekładu.
7) Skróty.
WEDŁUG MATEUSZA (przekład z greki).
BESORA WEDŁUG MATTAJA (przekład z hebrajskiego).
Dodatek: Proroctwo Apokalipsy - odczytane na czas obecny i przyszły.

Kalendarium przekładu

2011Ewangelia według Mateusza, przeł. Antoni Ożóg. Tł. z grec., hebr. Wydawnictwo autorskie, Skawina 2011. s. 81 [IMG]
2013-09Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego. Przełożył Antoni Ożóg. Armoryka Wydanie 2. Sandomierz 2013. s. 84. ISBN: 978-83-7950-002-4 [IMG]
2015-04Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego przełożył Antoni Ożóg. Armoryka. Wydanie 3 zmienione i rozszerzone . ISBN: 978-83-8064-054-2 [IMG TXT]
2019-02Ewangelia według Mateusza, świecki przekład filologiczny z języka greckiego i hebrajskiego wraz z dodatkami przełożył i opracował: Antoni Ożóg. Wydanie 4. Warszawa 11.02.2019. Zawartość 4 wydania: Wstęp. 1) Cel przekładu. 2) Charakterystyka przekładu. 3) Krótka historia powstawania tekstu oryginalnego. 4) Odniesienia chronologiczne do ewangelii według Mateusza. 5) Imię Boga (rozszerzono). 6) Podstawa przekładu. 7) Skróty. WEDŁUG MATEUSZA (przekład z greki). BESORA WEDŁUG MATTAJA (przekład z hebrajskiego). Dodatek: Proroctwo Apokalipsy - odczytane na czas obecny i przyszły. Dodatek : Profeteiai.

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Sławomir.S ze Szczecina8 lat temu
  • Chciałbym zakupić Ewangelie według Mateusza w tłumaczeniu pana Antoniego Ożóga. [Odpowiedz]
    • ~Antoni Ożóg 8 lat temu
    • Witam Pana . Proszę o kontakt pod e-mailem: antek.ozog@gmail.com