«  Przekłady ks. Janusza Czerskiego [2009]Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana [2015]  »

Ewangelia. Powrót do źródła
Wydanie w formie synopsy

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Ewangelii

Główne wydanie 2013

Andrzej Jarosław Baran, Ewangelia. Powrót do źródła. Harmonijne połączenie czterech Ewangelii. Wydawnictwo Archit, Warszawa 2013, 320 s. ISBN 987-83-036125-0-5

Tłumaczenie

Andrzej Jarosław Baran

Podstawa tłumaczenia

Wydanie interlinearne Nowego Testamentu. Popowski-Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, Vocatio, Warszawa 1993

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydania A.J. Barana z tekstem wydania interlinearnego Vocatio

Powód porównania: Autor tłumaczenia, we wstępie powołuje się właśnie na wydanie interlinearne jako podstawę tekstu Ewangelii

[19:01 BAR] Wtedy zatem wziął Piłat Jezusa i wybatożył.

[19:01 INTE] Wtedy więc wziął Piłat Jezusa i wybatożył.

[19:02 BAR] Żołnierze zaś splótłszy wieniec z cierni, włożyli na Jego głowę, w płaszcz purpurowy Go odziali.

[19:02 INTE] I żołnierze, splótłszy wieniec z cierni, nałożyli na jego głowę, i płaszczem purpurowym odziali go;

[19:03 BAR] I przychodzili do Niego, mówiąc: Witaj, królu Judejczyków! I bili Go po twarzy.

[19:03 INTE] i przychodzili do niego i mówili: (Witaj), królu Judejczyków. I dawali mu policzki.

[19:04 BAR] Wyszedł zaś znów na zewnątrz Piłat i mówi im: Oto prowadzę Go wam na zewnątrz, żebyście poznali, że nie znajduję na Niego żadnego powodu do ukarania.

[19:04 INTE] I wyszedł znów na zewnątrz Piłat i mówi im: Oto prowadzę wam go na zewnątrz, aby poznaliście, że żadnej przyczyny (do kary) (nie) znajduję w nim.

[19:05 BAR] Wyszedł więc Jezus na zewnątrz, niosąc winiec cierniowy i purpurowy płaszcz. I mówi im: Oto Człowiek.

[19:05 INTE] Wyszedł więc Jezus na zewnątrz, niosąc cierniowy wieniec i purpurowy płaszcz. I mówi im: Oto człowiek.

[19:06 BAR] Gdy więc zobaczyli Go arcykapłani i pachołkowie, wykrzyknęli słowa: Ukrzyżuj, ukrzyżuj! Mówi im Piłat: Weźcie Go i wy ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję na Niego powodu.

[19:06 INTE] Gdy więc zobaczyli go arcykapłani i pachołkowie, wykrzyknęli mówiąc: Ukrzyżuj, ukrzyżuj. Mówi im Piłat: Weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem nie znajduję w nim przyczyny (do kary).

[19:07 BAR] Odpowiedzieli mu Judejczycy: My mamy Prawo i według Prawa winien umrzeć, bo czynił się Synem Boga.

[19:07 INTE] Odpowiedzieli mu Judejczycy: My Prawo mamy i według Prawa winien umrzeć, bo Synem Boga siebie uczynił.

[19:08 BAR] Gdy więc usłyszał Piłat to słowo, tym bardziej się przestraszył.

[19:08 INTE] Gdy więc usłyszał Piłat to słowo, bardziej przestraszył się.

[19:09 BAR] I wszedł znów do pretorium i mówi Jezusowi: Skąd Ty jesteś? Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi.

[19:09 INTE] I wszedł do pretorium znów i mówi Jezusowi: Skąd jesteś ty? Zaś Jezus odpowiedzi nie dał mu.

[19:10 BAR] Mówi więc mu Piłat: Nie mówisz do mnie. Nie wiesz, że mam władzę Cię uwolnić i mam władzę Cię ukrzyżować?

[19:10 INTE] Mówi więc mu Piłat: Do mnie nie mówisz? Nie wiesz, ze władzę mam uwolnić cię i władzę mam ukrzyżować cię?

[19:11 BAR] Jezus odpowiedział: Nie miałbyś nade Mną żadnej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. Dlatego ten, który wydał Mnie tobie, ma większy grzech.

[19:11 INTE] Odpowiedział [mu] Jezus: Nie miałbyś władzy nade mną żadnej, gdyby nie była dana ci z góry. Dla tego (który wydał) mnie tobie, większy grzech ma.

[19:12 BAR] Dotąd Piłat usiłował Go uwolnić, Judejczycy jednak wykrzyknęli: Jeśli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto czyni siebie królem, sprzeciwia się Cezarowi.

[19:12 INTE] Od tego Piłat (usiłował) uwolnić go. Zaś Judejczycy wykrzyknęli mówiąc: Jeśli tego uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy królem siebie czyniący mówi przeciwko.] Cezarowi. [ Sprzeciwia się (jego władzy)

[19:13 BAR] Usłyszawszy więc te słowa, Piłat poprowadził Jezusa na zewnątrz i usiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbatha.

[19:13 INTE] Zatem Piłat usłyszawszy słowa te poprowadził na zewnątrz Jezusa, i usiadł na trybunie w miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku zaś Gabbata.

[19:14 BAR] Było zaś przygotowanie Paschy, godzina jakaś szósta. I mówi Judejczykom: Oto wasz król.

[19:14 INTE] Było zaś przygotowanie.] Paschy, godzina była jakoś szósta. I mówi Judejczykom: Oto król wasz.

[19:15 BAR] Wykrzyknęli więc: Powieś, powieś, ukrzyżuj Go! Mówi im Piłat: Waszego króla mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy innego króla oprócz Cezara

[19:15 INTE] Wykrzyknęli więc oni: Zabierz, zabierz, ukrzyżuj go. Mówi im Piłat: Króla waszego mam ukrzyżować? Odpowiedzieli arcykapłani: Nie mamy króla, jeśli nie Cezara.

Podsumowanie porównania: Tłumaczenia prawie identyczne. Dostosowany jedynie szyk wyrazów i drobne zmiany w celu upłynnienia narracji.

Kalendarium przekładu

2013Andrzej Jarosław Baran, Ewangelia. Powrót do źródła. Harmonijne połączenie czterech Ewangelii. Wydawnictwo Archit, Warszawa 2013, 320 s. ISBN 987-83-036125-0-5

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać