«  Ew.Marka - T.Węcławski [2004]Pieśń nad Pieśniami - Szir Haszirim [2007]  »

Koment. do Księgi Proroka Ezechiela

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka tomu 1

Okladka tomu 2

Okładka tomu 3

Okładka tomu 4 [1]

Okładka tomu 5 [2]

Pierwsze wydanie w serii 2005

Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1-10, Andrzej S. Jasiński, Tom 77 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005; ss. 244, ISBN: 83-60244-07-3

Tłumaczenie

Andrzej Sebastian Jasiński OFM

Podstawa tłumaczenia

Biblia Hebraica Stuttgartensia; Uwzględniono ważne różnice występujące w LXX

Fragment przekładu

Ezechiela 28:11-19 [11] I stało się słowo Jahwe do mnie, mówiąc: [12] Synu człowieczy, wznieś lament nad królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Pan, Jahwe: Ty (byłeś) pieczęcią doskonałości, pełen mądrości i pełen piękna. [13] W Edenie, ogrodzie Boga, byłeś; każdy kamień cenny (był) okryciem twoim: rubin, topaz i jaspis, chryzolit, onyks i beryl, szafir, malachit i szmaragd; i złotym dziełem (był) bębenek twój, naznaczenie twoje z powodu ciebie, w dniu stworzenia ciebie zostały przygotowane. [14] Ty cherubem namaszczonym (byłeś), osłoniętym, i pozwoliłem tobie, abyś na górze świętej Boga był; pośród kamieni ognistych przechadzałeś się. [15] Bez skazy ty (byłeś) na drogach swoich od dnia stworzenia ciebie, aż znalazła się nieprawość w tobie. [16] Z powodu licznego handlu twego napełniły się wnętrza twoje przemocą i zgrzeszyłeś, i strąciłem ciebie z góry Boga, i zniszczyłem ciebie, cherubie, osłoniętego, spośród kamieni ognia. [17] Wyniosło... [całość]

Więcej o przekładzie

Z notki wydawniczej do tomu pierwszego

Komentarz zawiera nowy przekład tekstu hebrajskiego. W założeniach do niniejszego nowego tłumaczenia dominowała zasada zachowania wierności oryginałowi.

Paweł Chyla o wydaniu w stronie Szkoły Słowa Bożego - "Warto przeczytać"

Struktura każdego tomu jest identyczna. Autor wyjaśnia rozdział po rozdziale, werset po wersecie, a kolejne części poprzedza wstępny komentarz, wprowadzają w treść całego rozdziału, jego okoliczności i najważniejsze wydarzenia w nim zawarte. Każdy kolejny fragment inicjuje werset hebrajski, co wyróżnia go spośród innych komentarzy i pozwala sięgnąć po tekst oryginalny bez szukania go w innych tego typu opracowaniach. Autor ukazuje również różnice w odniesieniu do Septuaginty, tłumaczy na język polski dany werset. Następnie dochodzimy do właściwego komentarza, niezwykle szerokiego i bogatego. Opisane są odniesienia do poprzedzających fragmentów i innych miejsc w Piśmie Świętym (kontekst historyczno-literacki). Poruszane są kwestie językowe, stylistyczne i literackie. Przy okazji poszczególnych fragmentów, autor omawia kulturę, tradycje i zwyczaje ówczesnych czasów, co pozwala na lepsze zrozumienie tekstu. Komentarz daje szerokie spojrzenie egzegetyczno-teologiczne. Wydaje się, że omawiany komentarz można określić jako „Opus Vitae” autora. Opus na najwyższym poziomie naukowym i literackim, pisanym przez dużo O. Z ufnością czekamy na kolejne tomy. O. Andrzej Sebastian Jasiński jest franciszkaninem, profesorem zwyczajnym, doktorem habilitowanym biblistyki. Jest kierownikiem katedry egzegezy Starego Testamentu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Prowadzi również wykłady w Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach. Jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, doświadczonym przewodnikiem po Ziemi Świętej.  [3]

Kalendarium przekładu

2005Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 1-10, Andrzej S. Jasiński, Tom 77 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2005; ss. 244, ISBN: 83-60244-07-3
2009Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdziały 11-20, Andrzej S. Jasiński, Tom 111 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2009; ss. 244, ISBN: 9788361756118
2013Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 21-30, Andrzej S. Jasiński, Tom 130 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2013; ss. 338, ISBN: 9788363950064
2014Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 31-39, Andrzej S. Jasiński, Tom 143 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2014; ss. 348, ISBN: 9788363950415
2015-07Komentarz do Księgi Proroka Ezechiela. Rozdział 40-48, Andrzej S. Jasiński, Tom 149 z Opolska Biblioteka Teologiczna, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, 2015; ss. 292, ISBN: 978-83-63950-55-2 [IMG]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać