«  Przypowieści Salomonowe [1623]Lutnia Kościoła Katholickiego [1716]  »

Jan z Wielomowic Gawiński

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Wydanie "Poezyj" z Psalmami 1, 16 i 41

Główne wydanie 1879

Jana z Wielomowic Gawińskiego pisma pozostałe. Wydał Dr. Władysław Seredyński prof. Seminaryjum Zeńskiego, kustosz zbiorów i członek nadzw. Akademii Umiejętności w Krakowie. W Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. W Drukarni "Czasu" pod zarządem J.Łakocińskiego. 1879. Na stronach 173-225 "Psałterza Dawidowego. Część pierwsza. Psalmów 41. [GAL SKAN]

Tłumaczenie

Jan z Wielomowic Gawiński

Fragment przekładu

Psalm 28:1-9 Ad Te Domine clamabo Deus meus. * Monarcho wielki, duszy mej zbawienie, * Do Ciebie głos mój ślę i me westchnienie, * Nie gardź mną, bym ztąd nie odszedł zwątpiony * W podziemne strony. * Słysz prośby moje i przyjm je do Siebie, * Które z pokorą posyłam do Ciebie, * I ręce z skruchą wznoszę ku świętemu * Pałacu Twemu. * Wyjmij mię z ludzi niepobożnych, ani * Gub z tymi, co są od cnót wywołani, * Broń od przewrotnych, co chęć słowy ślubią, * A w sercu gubią. * Zapłać im. Panie, wedle nieprawości, * Złe czyny nagródź, jak ich ważą złości, * Niech ręka weźmie wedle swego dzieła, * Co zasłużyła. * Nie chcieli Cię znać, spraw i cudów świętych * Uważać Panie po wszem świecie wszczętych, * Więc ich gub, aby nie powstali za tym * Więcej zatratem. * Panu niech będzie wiekuista chwała, * Że głos mój przyjął; to tarcz, to ma skała, * Pan moja ufność, Temu ja dziękuję, * Że mię ratuje. * Ztąd serce moje w radościach opływa, * Lutnia ma dźwięków swych Panu dobywa, * Pan lud swój mocni, zwycięztwa gotowi * Swemu Królowi. * Miej w swej obronie lud, błogosław Swemu * Dziedzictwu Panie wieczny wybranemu, * Żyw je, wywyższaj na wszelkie strony * W wiek nieskończony.

Kalendarium przekładu

1682"Już więcej niż pół upłynęło wieku, jak pracowity Juszyński podał nam na str. 85 pierwszego tomu swego Dykcyonarza Poetów (18290) wiadomość, iż w Bibljotece Towarzystwa przyjaciół nauk w Warszawie znajdował się rękopism niewydanych poezyj Jana Gawińskiego, własną tegoż autora ręką w latach 1682 i 1683 do druku przygotowany." [1]
1843Poezje Jana z Wielomowic Gawińskiego, z rękopisu dawnego wydał Żegota Pauli. We Lwowie, Stanisławowie i Tarnowie. Nakładem Jana Milikowskiego. 1843. Na stronach 161-167 znajdują się trzy psalmy 1, 16 i 41. [GAL SKAN]
1879Jana z Wielomowic Gawińskiego pisma pozostałe. Wydał Dr. Władysław Seredyński prof. Seminaryjum Zeńskiego, kustosz zbiorów i członek nadzw. Akademii Umiejętności w Krakowie. W Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. W Drukarni "Czasu" pod zarządem J.Łakocińskiego. 1879. Na stronach 173-225 "Psałterza Dawidowego. Część pierwsza. Psalmów 41. [GAL SKAN]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać