«  Lutnia Kościoła Katholickiego [1716]Psalmy Kniaźnina [1788]  »

Wiersz na siedm psalmów pokutnych

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Wydanie z 1773r.

Główne wydanie 1773

Wiersz na Siedem Psalmow pokutnych. Przez Wacława Rzewuskiego Wojewodę Krakowskiego, Hetmana Polnego Koronnego w Kałudze pisany teraz za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Wilnie w Drukarni J.K.Mci i Rzeczy-Pospolitey Academickiey Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1773. s. 40. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Wacław Rzewuski

Fragment przekładu

Psalm 6: Domine ne in furore tuo arguas me. * PANIE, w twym gniewie, w strasznym twym zapale, * Nie grom mię, nie karz, żem grzeszył, * Zmiłuy się Panie nademną; bo siły * Moje, niemocą bardzo się zwątliły. * Uzdrów mię Panie, bo z wielkiey słabości * Bolą mię z stawów poruszone kości: * A dusza moja strapiona jest srodze, * W żalach, w kłopotach, w ucisku i w trwodze; * Lecz pókiż Panie gniewny na me zbrodnie * Na sługę swego nie spoyzrzysz łagodnie? * Obróć twarz do mnie! bądź miłościw duszy * Mey, gdy za grzechy żal serce me kruszy! * Wszakże tych, którzy mrą w grzechu, złość wściekła, * Chwalić Cię Panie nie będzie w śrzód piekła? * Wszakże twych pochwał nie zwykły brzmić pienia, * W śrzód okropnego wiecznych katusz cienia? * Co dzień gorzkiemi zalewam się łzami, * A każdą chwilę oznaczam iękami: * Co noc zaś myię chusty mey pościeli, * W zdroiu mych oczu, w łez moich kąpieli * Wzrok mi się zmienił, wiek móy nieszczęśliwy, * W śrzód nieprzyiaciół pędzę starzec siwy, * Na schyłku dni mych, iedną nogą w grobie, * Żyię w śrzód ludzi nieprzyiaznych sobie. * Idźcie precz z oczu mych, sprośni grzesznicy, * Bom iuż łzy za grzech wylał z mey zrzenicy; * Bom iuż przebłagał Pana, on me płacze * Ukoił, w ufność przemienił rozpacze. * Przyiął łaskawie modły i pacierze, * Które przy świętey czynię mu ofierze: * A głos mey proźby ze łzami zmieszany * Przeszedł przez Nieba, do Pana nad Pany. * Niech każdy wstydem twarz swę zarumieni, * Kto się mey duszy nieprzyiaznym mieni; * Grzesznicy zbrodnie niech sobie ohydzą, * Niech się nawrócą, niech się złością brzydzą. * Niech słynie wszędzie, i o wszystkich dobach, * Pan świata, Jeden BOG we trzech Osobach , * Ociec, Syn i Duch Swięty! my go chwalmy, * Spiewaiąc Psalmy.

Kalendarium przekładu

1773Wiersz na Siedem Psalmow pokutnych. Przez Wacława Rzewuskiego Wojewodę Krakowskiego, Hetmana Polnego Koronnego w Kałudze pisany teraz za dozwoleniem Zwierzchności przedrukowany. W Wilnie w Drukarni J.K.Mci i Rzeczy-Pospolitey Academickiey Soc: Jesu. Roku Pańskiego 1773. s. 40. [IMG SKAN]
1864Wiersz na Siedm Psalmów Pokutnych, przekład wolny przez Wacława Rzewuskiego wydany 1776 roku. Wydanie 2. Kraków, wytłoczono u Ż. J. Wywiałkowskiego. 1864. [IMG SKAN]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: