«  Pieśń nad Pieśniami - E.Zwolski [1991]Ew.Marka - Bogusław Nowak [2000]  »

Księga Jeremiasza - ks. J. Homerski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wykania [1999]

Główne wydanie 1999

Księga Jeremiasza. Przekład i komentarz ks. Józef Homerski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1999. s. 288. ISBN: 83-7168-205-0. [Od Wydawcy: Nowy przekład księgi Proroka Jeremiasza z języka hebrajskiego dokonany przez wybitnego biblistę, znawcę Starego Testamentu i wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przekład opatrzony został dokładnym komentarzem przybliżającym przesłanie proroka, który napisany został w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób nie posiadających zbyt wielkiej wiedzy egzegetycznej czy teologicznej.] [IMG]

Tłumaczenie

ks. Józef Homerski

Podstawa tłumaczenia

hebrajski

Fragment przekładu

Jeremiasza 17:1-27 [1] Grzech Judy jest zapisany żelaznym rylcem. Diamentowym dłutem wyryty na tablicy ich serca i na rogach waszych ołtarzy, [2] żeby ich synowie pamiętali o ich ołtarzach, o ich Aszerach na zielonych drzewach, na wysokich wzgórzach. [3] Moja Góro na polu! Twoje bogactwo i Twoje skarbce dam na łup za grzech, twoje wzgórza we wszystkich twoich granicach. [4] Pozbawisz się sama twojego dziedzictwa, które tobie dałem. Sprawię, ze będziesz służyć twoim nieprzyjaciołom w kraju, którego nie znasz, gdyż rozpaliliście ogień Mojego gniewu i będzie płonął na zawsze. [5] Tak mówi Jahwe: przeklęty mąż, który ufa człowiekowi, a ciało uważa za twoją podporę, Jego serce odstępuje od Jahwe. [6] Będzie jak jałowiec na stepie i nie zobaczy, że przychodzi pomyślność. Będzie mieszkał w spalonych słońcem miejscach, na pustyni, ziemi słonej i niezamieszkałej. [7] Błogosławiony mąż, który ufa Jahwe i Jahwe jest jego nadzieją. [8] Jest jak drzewo zasadzone nad wodą. Ku wilgoci skierowało swe korzenie i nie boi się, że przyjdzie upał. Jego liście będą zielone. W roku suszy nie będzie się niepokoiło i nie przestanie wydawać owocu. [9] Serce jest zdradliwsze niż wszystko. Jest ono trudne do poprawy. Któż je zna? [10] Ja, Jahwe, badam serce i doświadczam nerki, żeby każdemu oddać według jego postępowania, według owocu jego czynów. [11] Kuropatwa gromadząca [pisklęta], których nie wysiedziała, zdobywający bogactwa, ale niesprawiedliwie, w połowie swoich dni je opuści i na końcu stanie się nędzarzem. [12] Wzniosłym tronem Chwały od początku jest miejsce naszego sanktuarium. [13] Nadzieją Izraela jest Jahwe. Wszyscy, którzy Cię opuszczają, zawstydzą się. Odstępujący ode Mnie będą zapisani na ziemi, gdyż porzucili źródło żywej wody - Jahwe. [14] Uzdrów mnie, Jahwe, a będę uzdrowiony. Zbaw mnie, a będę zbawiony, bo Ty jesteś moją chlubą. [15] Oto oni mówią do mnie: Gdzie jest Słowo Jahwe? Niech się spełni - proszę! [16] Lecz ja nie jestem zmuszony, żeby przestać być twoim pasterzem. Nieszczęsnego dnia nie pragnąłem. Ty wiesz, to, co wyszło z Moich warg, było przed twoim obliczem. [17] Nie bądź dla mnie postrachem. Ty jesteś moją ucieczką w dniu nieszczęścia. [18] Niech się wstydzą moi prześladowcy, ale ja niech się nie wstydzę. Niech się oni przerażą, lecz ja niech się nie przerażę. Sprowadź na nich dzień nieszczęścia i złam ich podwójną klęską. [19] Tak powiedział Jahwe do mnie: Idź! Stań w bramie synów narodu, przez którą wchodzą królowie Judy i którzy przez nią wychodzą, oraz we wszystkich bramach Jerozolimy. [20] Powiesz im: Słuchajcie słowa Jahwe, królowie Judy, wszyscy Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, którzy wchodzicie przez te bramy. [21] Tak mówi Jahwe: Strzeżcie waszych dusz i nie noście ciężaru w dniu szabatu, nie wnoście [go] przez bramy Jerozolimy [22] i nie wynoście ciężaru z waszych domów w dniu szabatu. Żadnej pracy nie wykonujcie, lecz święćcie dzień szabatu, tak jak nakazałem waszym ojcom. [23] Ale nie usłuchali i nie nakłonili swego ucha. Zatwardzili swój kark, żeby nie słyszeć i żeby nie przyjąć pouczenia. [24] Stanie się, gdy naprawdę usłuchacie Mnie - wyrocznia Jahwe - żeby nie wnosić ciężaru przez bramy tego miasta, żeby święcić dzień szabatu, żeby nie wykonywać w nim żadnej pracy, [25] że będą wchodzić przez bramy tego miasta królowie, książęta zasiadający na tronie Dawida, wjeżdżający na rydwanach i na koniach, oni, ich książęta, mężowie Judy, mieszkańcy Jerozolimy. Miasto to będzie zamieszkałe na wieki. [26] Będą przychodzić z miast Judy, z okolic Jerozolimy, z ziemi Beniamina, z Szefeli, z Góry, z Południa, przynosząc całopalenia, krwawe ofiary, ofiary z pokarmów, kadzidło, ofiary dziękczynne do Domu Jahwe. [27] A jeśli nie będziecie Mnie słuchać, żeby święcić dzień szabatu, żeby nie dźwigać ciężaru i wnosić przez bramy Jerozolimy w dniu szabatu, rozpalę ogień w jej bramach. Pożre pałace Jerozolimy i nie zgaśnie.

Kalendarium przekładu

1999Księga Jeremiasza. Przekład i komentarz ks. Józef Homerski, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 1999. s. 288. ISBN: 83-7168-205-0. [Od Wydawcy: Nowy przekład księgi Proroka Jeremiasza z języka hebrajskiego dokonany przez wybitnego biblistę, znawcę Starego Testamentu i wieloletniego profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przekład opatrzony został dokładnym komentarzem przybliżającym przesłanie proroka, który napisany został w sposób przystępny i zrozumiały także dla osób nie posiadających zbyt wielkiej wiedzy egzegetycznej czy teologicznej.] [IMG] [1]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać