«  Biblia Hebrajska [2021]NT Krakowski [1556]  »

NT Królewiecki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Wydanie Ewangelii Mateusza z 1551r [1]

Główne wydanie 1553

Pełne wydanie Nowego testamentu: "TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i na kilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4°." [TXT SKAN]

Tłumaczenie

Stanisław Murzynowski

Podstawa tłumaczenia

greka

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 2:1-6a A gdy šię Jesus narodził w Bethleem [miešcie] ziemie żydowskiéi za Heróda króla Oto mędrcy ze wschodu słońca przyiachali do Hierusalem, rzeknąc, gdzie iest [tento nowo] narodzony król żydowski: Bom widzieli gwiázdę iego na wschod słońca, i przyiachalim abych iemu chfale dali. A Heród król gdy [to] usłyszał, strfożył się i wszystko Hierusalem przy niem. I stąd że zebrawszy wszystki Biskupy i Doctory ludu, dowiadował šię od nich gdzie by šię przyszło Christusowi narodzić. A oni ,u powiedzieli, w Bethleem ziemie żydowskiei. Abowiem tak napisano iest przes proroka. I ty Belhleem ziemio domu Judowego żadnemeš obycziem náliszsza nie jest między książety.

Więcej o przekładzie

Szymon Budny o Murzynowskim - Przedmowa do wydania NT w 1574r.

Godziłoby się też tu i o naszych polskich tłumaczoch nieco przypomnieć. Bo już z łaski Bożej mamy ich i kilka na Nowy testament. Wszakże mało nie w każdem tę wadę baczę, że wiele słów (acz dla wyrozumienia zda się dobrze) przydawamy. Królowieckiby testament między wszemi miał przodek, gdyby go był jego tłumacz Stanisław Murzynowski mógł drugi raz przepatrzyć a wydać, bo był młodzieniec nie ledajako w języku Greckiem uczony, acz po Polsku grubo mówił i pisał, aleby to był czas wypolerował, gdyby była wola Boża z śmiercią nie uprzedziła. ["grubo" w znaczeniu języka prostego, niewyrafinowanego, chłopskiego. - przyp. BP] [2]

Kalendarium przekładu

1551Ukazuje się tłumaczenie Ewangelii Mateusza: "EVANGELIA SVVIETA PANA IESVSA CHRISTVSA Vedle Matthæusza Svietego / z Greckiego Iezyka na Polski przelozona. I wykladem krotkim a ku inszem Euangelistum potrzebnem, na wielu miescach obiasniona. Wczym wszystkiem dokładano śięLacińskiego / i na kilka inszijch iezyków przełożenia / i ktemu Starych i Nowych Pisma Swiętego Doctorów. Przytem iest przydana nauka czytania i pisania iezyka Polskiego / ku tym kśiegam i inszem pożyteczna / I Regestr pilny a potrzebny, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [TXT SKAN] [3]
1551Ukazują się Ewangelie: "TESTAMENTV NOVVEGO CZESC PIERVVSZA Czterzei Euangelistowie swieći MATTHEVSZ, MAREK, LVKASZ, I IAN, Z Greckiego iezyka na Polski przelozeni, i wykladem krotkiem obiasnieni.Wczym wszystkiem dokładano śię / Lacińskiego / i nakilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / I Regestr na wykład ktory przy ś. Mattheuszu / i na Ewangelje niedźielne i dniow świętych, Królewiec, [A. Augezdecki, nakł. i wyd. J. Seklucjan], 1551, 4°." [4]
1552Ukazują się Dzieje i Pisma Apostolskie: "TESTAMENTV NOVVEGO CZESC VVTORA A ostateczna. DZIEIE I PISMA APOSZTOLSKIE. Z Greckiego ięzyka na Polski przełożone, Królewiec, A. Augezdecki, nakł i wyd. J. Seklucjan, 1552, 4°." [SKAN] [5]
1553Pełne wydanie Nowego testamentu: "TESTAMENT NOVVY ZVPEŁNY. Z Greckiego ięzyka na Polski przelożony / i wykładem krotkiem obiaśniony. Wczym wszystkiem dokładano śię Laćińskiego / i na kilka inszych ięzykow przełożenia / i ktemu Starych i Nowych pisma świętego Doctorow. Przytem przydana iest nauka czytania i pisania ięzyka Polskiego / ku tym kśięgam i inszem pożyteczna / J Regestr naleźienia Ewangeljiei i Epistoły na niedźielę i święta insze przes rok / i na wykład Mattheusza świętego, Królewiec, A. Augezdecki, 1553, 4°." [TXT SKAN]
2007-2008Reprint w ramach "Biblia Slavica": Das Neue Testament des Stanisław Murzynowski: Zum Verhältnis von Übersetzung und griechischem Original [w:] (w niemieckiej serii) Biblia Slavica. Serie II: Polnische Bibeln. Band 4. Stanisław Murzynowski, Neues Testament Teil I: Evangelien, Königsberg 1551. Hrsg. von Hans Rothe, (wyd.) Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2007. Teil II: Apostelgeschichte und Briefe, Königsberg 1552, Kommentare, Hrsg. von Hans Rothe, (wyd.) Ferdinand Schöningh, Paderborn-München-Wien-Zürich 2008
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki


Przypisy

  • 1. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" - Ilustracje
  • 2. ⇧ Unitarianie: Przedmowa Budnego do NT
  • 3. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s.XII
  • 4. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s.XII
  • 5. ⇧ Ks. dr Rajmund Pietkiewicz - "Pismo Święte w języku polskim w latach 1518-1638" s.XII
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~John Belushi3 lata temu
  • Taka ciekawostka w Rokiciu stoi pomnik pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu Murzynowskiego (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/MOs810_WG_2_2018_%28Wloclawek_Lake%29_%28Church_of_Saints_Peter_and_Paul_in_Rokicie%29_%2817%29.jpg) [Odpowiedz]
  • ~Krzysztof Glinka5 lat temu
  • Dzieje Apostolskie i Listy znajdują się tu: https://polona.pl/item/testamentv-novvego-czesc-vvtora-a-ostateczna-dzieie-i-pisma-aposztolslskie-z-greckiego,ODU5NjA4OA/0/#item [Odpowiedz]
  • [~BP] Dziękuję za podaną informację. Link do tego zasobu jest już przy wydaniu z 1552r.