«  Biblia Impulsy [2017]Tomasz ze Zbrudzewa - Przekłady [1549]  »

Przekład Odzyskiwania

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania [2018]

Główne wydanie 2018-03-20

Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Living Stream Ministry 2018. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4  [IMG]

Podstawa tłumaczenia

Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, wyd. 26

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 1,1-18 
1    Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.
2    Ono było na początku u Boga.
3    Wszystko przez Nie powstało, a w oddzieleniu od Niego nic nie powstało, co powstało.
4    W Nim było życie, a życie było światłem ludzi.
5    A światło w ciemności świeci i ciemność go nie pokonała.
6    Pojawił się człowiek posłany od Boga — na imię mu było Jan.
7    Przyszedł on na świadectwo, by zaświadczyć o świetle, aby wszyscy przez niego uwierzyli.
8    On nie był światłem, lecz przyszedł, by zaświadczyć o świetle.
9    To było prawdziwe światło, przychodzące na świat, które oświeca każdego człowieka.
10    Był na świecie i świat przez Niego powstał, ale świat Go nie poznał.
11    Przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli.
12    Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał władzę, aby się stali dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię,
13    Którzy ani z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga zostali zrodzeni.
14    A Słowo stało się ciałem i zaprzybytkowało wśród nas (i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako Jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i rzeczywistości.
15    Jan świadczył o Nim i wołał: On był tym, o którym powiedziałem: Ten, który idzie za mną, znalazł się przede mną, gdyż był wcześniej ode mnie.
16    Bo z Jego pełni my wszyscy otrzymaliśmy, i to łaskę za łaską.
17    Bo prawo zostało dane poprzez Mojżesza; łaska i rzeczywistość przyszły przez Jezusa Chrystusa.
18    Boga nikt nigdy nie widział; jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca — On Go oznajmił.

Więcej o przekładzie

Cechy przekładu:

Przekład Odzyskiwania należy do rodzaju przekładów dosłownych. Troskliwie dbając o jak najwierniejsze oddanie znaczenia greckiego tekstu źródłowego, stara się – wszędzie tam, gdzie to możliwe – zachować także jego formę. Ma on na celu dopomóc czytelnikowi w głębszym studiowaniu Słowa Bożego i z tego względu wyposażony jest w szereg pomocnych ku temu narzędzi, jak plany i tematy dołączone do poszczególnych ksiąg Nowego Testamentu, podstawowe informacje na temat każdej księgi (autor, odbiorcy, czas i miejsce powstania), odsyłacze do wersetów o podobnej treści, diagramy, mapy, przede wszystkim zaś duża ilość przypisów, zarówno językowych, jak i podkreślających objawienie prawdy, zawartej w Słowie Bożym, duchowe światło i zasób życia. [1]

Z opisu szczegółowego Wydawcy:

Każda księga poprzedzona szczegółowym planem objaśniającym jej duchowe znaczenie ● Temat podany na początku każdej księgi oraz jej plan opierają się na faktach historycznych i wyrażają duchowe znaczenie w niej zawarte. Całość opatrzona dużą liczbą przypisów, odsyłaczy, wykresów i map ● Ponad 9 tysięcy przypisów podkreślających objawienie prawdy, duchowe światło i zaopatrzenie w życie. Przypisy kładą raczej nacisk na objawienie prawdy, światło duchowe i zaopatrzenie w życie niż na historię, geografię czy też postaci. ● Ponad 13 tysięcy odsyłaczy do innych wersetów biblijnych, nie tylko podobnie sformułowanych, lecz również nawiązujących do tego samego znaczenia duchowego. Odsyłacze odnoszą nie tylko do innych wersetów, zawierających te same wyrażenia oraz fakty, lecz także do innych kwestii, związanych z duchowym objawieniem zawartym w boskim Słowie. ● Wykresy przedstawiające ważne prawdy i mapki nowotestamentowych krain geograficznych

Kalendarium przekładu

2018-03-20Nowy Testament. Przekład Odzyskiwania. Living Stream Ministry 2018. s. 1360. ISBN: 978-0-7363-8889-4  [IMG] [2]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: