«  Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana [2015]Dwie wersje Dziejów Apostolskich [2018]  »

Biblia Nazaretańska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Ew. Mateusza [2016] [1]

Dzieje Apostolskie [2021]

List do Rzymian i Galatów [2023]

Pierwsze wydanie w serii 2016-09

Biblia Nazaretańska. Ewangelia według Mateusza. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Lublin 2016. 161 s., ISBN: 978-83-945142-0-4 [GAL]

Tłumaczenie

Tomasz Wojtaś

Podstawa tłumaczenia

1. Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland, 27th i 28th Edition
2. The New Testament in The Original Greek Byzantine Textform 2005, red. Maurice A. Robinson, William G. Pierpont, Massachusetts, 2005
3. Textus receptus – red. Robert Estienne Stephanus (1550 r.); z uwzględnieniem wcześniejszych i późniejszych redakcji (Erazm, T. Beza);
4. Alfred Rahlfs (ed.), Septuaginta: id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes, 2 vols., Stuttgart: Privileg. Württenbergische Bibelanstalt, 1935
5. Biblia Hebraica Stuttgartensia, Standard Edition
6. Peszitta: Peshitta NT published by the British and Foreign Bible Society in 1905/1920; Khabouris Codex Transcription by Stephen P. Silver
7. Wulgata: Biblia Sacra Vulgata (editio quinta), red. R. Weber, R.Gryson, Deutsche Bibelgesellschaft, 2007

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 1:1-20 (1) Rodowód Jeszuy Mesjasza, syna Dawida, syna Abrahama: (2) Abraham był ojcem Izaaka; Izaak - ojcem Jakuba; Jakub - ojcem Judy i jego braci; (3) a Juda był ojcem Faresa i Zary z Tamar. Fares był ojcem Ezroma; Ezrom - ojcem Arama; (4) Aram ojcem Aminadaba; Aminadab - ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; (5) Salmon - ojcem Booza z Rachab. Booz był ojcem Jobeda z Rut. Jobed był ojcem Jessego, (6) Jesse ojcem króla Dawida, a Dawid król był ojcem Salomona, [a matką żona] Uriasza. (7) Salomon był ojcem Roboama; Roboam - ojcem Abiasza; Abiasz - ojcem Asafa; (8) Asaf - ojcem Jozafata; Jozafat - ojcem Jorama; Joram - ojcem Ozjasza; (9) Ozjasz - ojcem Joatama; Joatam - ojcem Achaza; Achaz - ojcem Ezechiasza; (10) Ezechiasz - ojcem Manassesa; Manasses - ojcem Amosa; Amos - ojcem Jozjasza; (11) Jozjasz - ojcem Jechoniasza i jego braci [w czasie] przesiedlenia do Babilonu. (12) Po przesiedleniu do Babilonu Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel - ojcem Zorobabela; (13) Zorobabel - ojcem Abiuda; Abiud - ojcem Eliakima; Eliakim - ojcem Azora; (14) Azor - ojcem Sadoka; Sadok - ojcem Achima. Achim - ojcem Eliuda; (15) Eliud - ojcem Eleazara; Eleazar - ojcem Mattana; Mattan - ojcem Jakuba; (16) a Jakub - ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jeszua, zwany Mesjaszem. (17) Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida [było] czternaście; od Dawida do przesiedlenia do Babilonu [kolejnych] czternaście pokoleń; a od przesiedlenia do Babilonu do Mesjasza [kolejnych] czternaście pokoleń. (18) A z narodzeniem Jeszuy Mesjasza było tak: Jego matka, Maria, po zaręczynach z Józefem - zanim zaczęli żyć razem - okazała się być brzemienną z Ducha Świętego. (19) Jej mąż, Józef, będąc sprawiedliwym i nie chcąc wystawiać jej na zniesławienie, postanowił skrycie ją oddalić. (20) A kiedy powziął tę myśl, Wysłannik Pana ukazał mu się we śnie i powiedział: Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo to, co w niej poczęte, jest z Ducha Świętego.

Więcej o przekładzie

Ewangelia Mateusza: Od autora tłumaczenia

Jest to pierwsza publikacja w ramach projektu Biblia Nazaretańska, który stanowi próbę przekładu Pism Nowego Testamentu z języka greckiego z uwzględnieniem pierwotnego kontekstu kulturowego oraz całości objawienia zawartego w Biblii. Tłumaczenie korzysta z trzech greckich tekstów źródłowych Nowego Testamentu: aleksandryjskiego, bizantyńskiego i textus receptus, co jest nowością w polskich przekładach. Zawiera ponad tysiąc przypisów i komentarzy. Przekład stara się oddać odcienie znaczeniowe oryginalnych wyrażeń greckich, osadzając je w odpowiednim kontekście językowym (pomocą jest grecki tekst Septuaginty oraz hebrajski Starego Testamentu) jak również zestawiając z innymi fragmentami pism Nowego Przymierza.

Dzieje Apostolskie: Od autora tłumaczenia

Tłumaczenie Dziejów Apostolskich jest częścią projektu o nazwie Biblia Nazaretańska i stanowi pierwszą w Polsce próbę przekładu Pism Nowego Testamentu z języka greckiego z uwzględnieniem pierwotnego kontekstu kulturowego oraz całości objawienia zawartego w Biblii. Tłumaczenie korzysta z czterech greckich tekstów źródłowych Nowego Testamentu: aleksandryjskiego, bizantyńskiego, textus receptus oraz tekstu zachodniego (Kodeks Bezy) co jest nowością i ewenementem w polskich przekładach.

O autorze

Tomasz Wojtaś - były pracownik Instytutu Kulturoznawstwa, początkowo w Zakładzie Aksjologii Kultury, a następnie w Zakładzie Kultury i Historii Żydów na UMCS w Lublinie. Absolwent studiów doktoranckich w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Kalendarium przekładu

2016-09Biblia Nazaretańska. Ewangelia według Mateusza. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Lublin 2016. 161 s., ISBN: 978-83-945142-0-4 [GAL] [2]
2018-04Biblia Nazaretańska. Ewangelia według Mateusza. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie drugie. Wydawnictwo Szofar. ISBN: 978-83-945142-0-4 [IMG]
2021-10Biblia Nazaretańska. Dzieje Apostolskie. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Gorzowskie Centrum Biblijne 2021. 184 s., ISBN: 9788395493867. Dodatkowa informacja: W pracy nad tym przekładem korzystano również z Kodeksu Bezy (m.in. redakcje F.H.Scrivenera i J.H.Ropesa).  [IMG] [3]
2023-02Biblia Nazaretańska. List do Rzymian i List do Galatów. W przekładzie z języka greckiego z komentarzem - tłumaczenie Tomasz Wojtaś. Wydanie pierwsze. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2023. [GAL] [4]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~Mariusz Smolak2 lata temu
 • Posiadam wydanie drugie Ewangelii Mateusza, jest w twardej oprawie, rok wydania kwiecień 2018, ISBN: 978-83-945142-0-4 [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację i za zdjęcie noty redakcyjnej. Dodałem wydanie drugie Ewangelii Mateusza do Kalendarium
 • ~Czytelnik3 lata temu
 • Stajac w pokorze jako zwykly czytelnik moge jedynie wyrazic gleboki podziw za trud nad podjeta .pracą.Niech dla nas czytelnikow rozszerzanie i rozslawianie SlowaPanskiego staje się światłem na wszystkich drogach naszego zycia.A w jezyku polskim ojczystym napewno po licznych tlumaczeniach ewangelii czy listow napewno latwiej tą Bożą wiedzę wchloniemy . [Odpowiedz]
 • ~BibleisTruth4 lata temu
 • Coś mi się wydaje, że ta inicjatywa w ciągu najbliższych lat nie doczeka się progresu. A już na pewno nie zostanie przetłumaczona cała Biblia. [Odpowiedz]
 • [~BP] Trudno się nie zgodzić ;-(. Przesuwam pozycję do "Pojedynczych ksiąg". Jak coś ukaże się dalej to będę aktualizował.
  • ~L. K. 4 lata temu
  • Eh, jak do tej pory, w mojej ocenie jest to najlepsze tłumaczenie + najlepszy komentarz na rynku Polskim. To wydanie jest niesamowite. Mam tylko ogromną nadzieję, że doczekamy się kolejnych wydań / ksiąg.
 • ~Mam Pytanie ;)6 lat temu
 • Dlaczego w tabeli ksiąg, zaznaczona jest tylko Ew. Mateusza? [Odpowiedz]
 • [~BP] W tabelce zaznaczam przełożone/wydane księgi w danym tłumaczeniu.
  • ~Karol "szulwik" Szulawiak6 lat temu
  • Ponieważ obecnie tylko ta księga jest przełożona
 • ~Konrad6 lat temu
 • tak, mnie też bardzo interesuje List do Rzymian i List do Galacjan (a tak na prawdę cała Biblia :) ) w tym przekładzie, jest niesamowity. Czy posiadacie może jakieś informację co do tych publikacji ? Chciałem nawet osobiście odezwać się z zapytaniem do p. Tomasza Wojtasia, ale nie mogę niestety znaleźć do niego nigdzie kontaktu.  [Odpowiedz]
 • ~Biały koń6 lat temu
 • Uwazam , że prawdziwe imie Mesjasza to YAHshua (YAHweh jest wybawieniem). Skrót YAH okresla zarówno imie skrócone Ojca jak i Syna.  [Odpowiedz]
 • ~Michał6 lat temu
 • Kiedy można spodziewać się tego listu do Rzymian i Galacjan w jednym tomie w księgarniach bo mamy już prawie połowę stycznia? Kiedy powstanie tłumaczenie listu do Hebrajczyków bo interesuje mnie Hbr 7,11-19 czyli jak brzmi to w tym tłumaczeniu i jak to rozumieć w kwestii Prawa ( zniesione czy nie według tych wersetów ) ?  [Odpowiedz]
  • ~filip4 lata temu
  • O jakie dokładnie przykazania ci chodzi? że zostały zniesione