«  Święta Ewangelia [2014]Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes [1683]  »

Księga Dwunastu (proroków mniejszych)

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa [2019] [1]

Główne wydanie 2019-11

Księga dwunastu (proroków mniejszych). Tłumaczenie: Izaak Jonatan Baruch. 186 s. ISBN: 978-83-60917-78-7.

Tłumaczenie

Izaak Jonatan Baruch

Podstawa tłumaczenia

Biblia Hebraica Stuttgartensia

Więcej o przekładzie

Ze wstępu autora tłumaczenia:

Księgi Dwunastu (proroków mniejszych) uwzględniając jej pierwotny wydźwięk bez presji wywieranej przez myśl grecką. Tłumacz jako wierzący w to, że Jezus jest Mesjaszem przywraca hebrajskie spojrzenie na tekst biblijny i łączy ze sobą niejako pomostem – Żydów i chrześcijan – w jedną Owczarnię pod jednym Pasterzem Jeszuą Mesjaszem. Cechą charakterystyczną tego wydania jest tzw. wielosłów hebrajski, czyli pokazanie wielu znaczeń słowa w tekście podstawowym oraz zachowana miejscami składnia języka hebrajskiego. Autor życzy wszystkim błogosławionego rozważania Żywego Słowa Bożego, które trwa na wieki.

UWAGI TECHNICZNE DO TEKSTU W czasie tłumaczenia korzystano z tekstu: Biblia Hebraica Stuttgartensia. Tekst oprócz podziału na rozdziały i wersety, ma podział wokalizacyjny poprzez dwie litery hebrajskie: – (ס) samech, znaczenie wg ideogramów podnóżek, podpora – (פ) fei, znaczenie wg ideogramów usta Biblię w synagogach i w dawnych świątyniach odczytywano śpiewem. Ponieważ język hebrajski jest wielowymiarowy i przestrzenny, jeden wyraz może mieć wiele znaczeń, które wzajemnie się uzupełniają. Dlatego niektóre słowa w tekście są połączone myślnikiem ( – ) i dodatkowo pochylone kursywą, wtenczas oznacza to, że w oryginale było to jedno słowo. Wszędzie gdzie w tekście oryginalnym pojawia się imię Boga, tetragram JHWH, zastąpiono go wyrazem ADONAI. W nawiasach kwadratowych [ …] znajdują się wyjaśnienia idiomów lub podmiotów domyślnych. W tłumaczeniu spotkamy zmieszaną składnię polską ze składnią hebrajską, dlatego autor prosi, aby zwracać uwagę na znaki interpunkcyjne.

Kalendarium przekładu

2019-11Księga dwunastu (proroków mniejszych). Tłumaczenie: Izaak Jonatan Baruch. 186 s. ISBN: 978-83-60917-78-7.
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać