«  NT Marcina Czechowica [1577]NT Rzewuskiego [1868]  »

NT Rakowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa NT Rakowskiego

Fragment tłumaczenia - 1 Koryntian 13:1-12

Główne wydanie 1606

NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOWEGO Przymierza, z Greckiego ięzyka na Polski z nowu wiernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego, taiemnic niebieskich, y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome, y Starsze tych Zborow, ktore wyznawaią, że nikt inszy, iedno OCIEC Pana naszego Iezusa Christusa, iest onym iedynym BOGIEM IZRAELSKIM, a że on człowiek IEZVS Nazaranski, ktory się z Panny narodził, a żaden inszy oprocz niego, abo prżed nim, iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1606, 4°.  [IMG TXT SKAN]

Tłumaczenie

Walenty Szmalc;Hieronim Moskorzowski;Jan Licinius Namysłowski

Fragment przekładu

1 List Jana 4:15-21 [15] Ktobykolwiek wyznał iż Jezus jest synem Bożym, Bóg w nim mieszka, a on w Bogu. [16] I myśmy poznali, i uwierzyli miłości którą ma Bóg w nas. Bóg miłością jest; a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. [17] W tym doskonała się sstała miłość z nami, abyśmy beśpieczność mieli w dzień sądny, iż jaki on jest, i my jesteśmy na świecie tym. [18] Bojaźni niemasz w miłości, ale doskonała miłość precz wyrzuca bojaźń, iż bojaźń karanie ma; A kto się boi, nie jest doskonały w miłości. [19] My miłujemy go, iż on pierwszy umiłował nas. [20] Jeśliby kto rzekł: Iż miłuję Boga, a brataby swego nienawidział, kłamcą jest. Abowiem kto nie miłuje brata swego którego widział, Boga którego nie widział, jako może miłować? [21] A to roskazanie mam od niego, aby on który miłuje Boga, miłował też brata swego.

Kalendarium przekładu

1606NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOWEGO Przymierza, z Greckiego ięzyka na Polski z nowu wiernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego, taiemnic niebieskich, y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome, y Starsze tych Zborow, ktore wyznawaią, że nikt inszy, iedno OCIEC Pana naszego Iezusa Christusa, iest onym iedynym BOGIEM IZRAELSKIM, a że on człowiek IEZVS Nazaranski, ktory się z Panny narodził, a żaden inszy oprocz niego, abo prżed nim, iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1606, 4°.  [IMG TXT SKAN] [1]
1620NOWY TESTAMENT: To iest, WSZYTKIE PISMA NOVVEGO PRZYMIERZA, z Greckiego ięzyka na Polski znovvu vviernie przełożone. Przez Niektore sługi Słowa Bożego / taiemnic niebieskich / y ięzykow do takiey prace potrzebnych wiadome / y Starsze tych zborow / ktore wyznawaią / że nikt inszy / iedno OCIEC Pana naszego Jezusa Christusa / iest onym iedynym BOGIEM JZRAELSKIM, a że on człowiek IEZUS Nazarański / ktory się z Panny narodził / a żaden inszy oprocz niego / abo prżed nim / iest iednorodzonym SYNEM BOZYM, Raków, S. Sternacki, 1620, 12°.  [2]
1686Przedruk NT rakowskiego, który ukazał się u J. Krelliusza w Amsterdamie. [SKAN] [3]
2017NOWY TESTAMENT To jest WSZYTKIE PISMA NOWEGO Przymierza, z Greckiego języka na Polski znowu wiernie przełożone. Transkrypcja oraz poprawki: Jarek (JJJ), Marek (MK). W transkrypcji uwzględniono erratę wydawcy Nowego Testamentu. [Rok na podstawie daty utworzenia pliku PDF] [IMG SKAN]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Berejczyk6 lat temu
  • Jedyne tlumaczenie sposrod tutejszych ktore najtrafniej oddaje Luk. 23:43 [Odpowiedz]