«  Ewangelia. Powrót do źródła [2013]Biblia Nazaretańska [2016]  »

Wietrzykowski - Ew. Mateusza i Jana

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Pierwsze 2 strony PDF z przekładem Ew. Mateusza

Pierwsze wydanie w serii 2015

Ewangelia wg św. Mateusza, przekład Piotr Wietrzykowski. Wydanie elektroniczne [PDF]. 2015. s. 194 [IMG]

Tłumaczenie

Piotr Wietrzykowski

Fragmenty przekładu

Ewangelia Mateusza 8,1-34 [1] Gdy zaś Jezus zszedł z góry, podążył za Nim wielki tłum. [2] I oto trędowaty zbliżył się do Niego, padł na twarz i powiedział: „Panie, jeśli chcesz, to możesz mnie oczyścić z trądu”. [3] A On wyciągnąwszy rękę, dotknął go i powiedział: „Chcę, bądź oczyszczony” i natychmiast został oczyszczony z trądu. [4] Wtedy powiedział mu Jezus: „Nikomu o tym nie mów, ale idź i pokaż się kapłanowi, i zanieś dar, jaki przepisał Mojżesz, by był to dowód dla tłumu [twojego uzdrowienia]”. [5] Gdy zaś wszedł do Kafarnaum, zbliżył się do Niego setnik i poprosił [6] tym słowami: „Panie, mój sługa leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. [7] Powiedział mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. [8] Setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, byś wszedł pod mój dach, ale wydaj tylko polecenie, a zostanie uzdrowiony mój sługa, [9] ponieważ również ja wiem, co znaczy być na rozkaz i mam pod sobą żołnierzy, i mówię jednemu: »Wyruszaj«, a on idzie, drugiemu: »Przyjdź«, to przychodzi, a mojemu niewolnikowi: »Uczyń to« i czyni”. [10] Usłyszawszy to Jezus, zdziwił się i powiedział do idących za Nim: „Zapewniam was, że u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. [11] Powiadam wam, że wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, [12] natomiast synowie Królestwa zostaną odrzuceni w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. [13] Do setnika zaś Jezus rzekł: „Idź, niechaj ci się stanie tak, jak uwierzyłeś”. I w owej chwili został uzdrowiony jego sługa. [14] Wszedł potem Jezus do domu Piotra i zobaczył w łóżku jego gorączkującą teściową. [15] Dotknął jej ręki i ustąpiła z niej gorączka; wstała z łóżka i usługiwała Mu. [16] Gdy nadszedł wieczór, zaczęto przyprowadzać do Niego wielu opętanych, a On słowem wyrzucał złe duchy i uzdrowił również wszystkich, którzy się źle czuli. [17] I tak wypełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Izajasza: „On sam wziął na siebie nasze słabości i choroby”. [18] Gdy zaś Jezus zobaczył tłum wokół Niego, polecił oddalić się na drugą stronę [Jeziora Galilejskiego]. [19] Zbliżył się wtedy pewien uczony w Piśmie i powiedział do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”. [20] Odpowiedział mu Jezus: „Lisy mają nory, a ptaki niebieskie zakładają... [całość]

Ewangelia Jana 1,1-18 [1] [Już] na początku było SŁOWO, a SŁOWO było u Boga i Bogiem było SŁOWO. [2] Ono właśnie od początku było u Boga. [3] Wszystko przez NIE się stało, a bez NIEGO nic nie zaistniało. [4] A co zaistniało, było życiem w NIM, a życie było Światłem w człowieku, [5] a Światło w ciemności świeci, ale ciemność go nie pokonała. [6] Pojawił się człowiek posłany przez Boga, któremu na imię Jan. [7] Przyszedł on, by dać świadectwo, by świadczyć o Świetle, by wszyscy dzięki Niemu uwierzyli. [8] Jan nie był światłem, ale dawał świadectwo o Świetle. [9] Istniało jednak Światło prawdziwe, które oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. [10] Pojawiło się w świecie, i chociaż świat powstał dzięki Niemu, to świat Go nie rozpoznał. [11] Przyszedł do swojej własności, ale swoi Go nie przyjęli. [12] Tym jednak, którzy Go przyjęli, którzy uwierzyli w Imię Jego, dało moc, by stali się dziećmi Bożymi. [13] Oni urodzili się nie z krwi, nie z pragnienia ciała, ani z woli mężczyzny, ale z decyzji Boga. [14] SŁOWO stało się ciałem i zamieszkało między nami, i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę pełną łaski i prawdy jako Jednorodzonego swego Ojca. [15] Jan dał o Nim świadectwo, gdy wołał: „To Ten, o którym powiedziałem: »Ten, który idzie za mną, istniał już przede mną, ponieważ był wcześniej niż ja«”. [16] I z Jego pełni my wszyscy zaczerpnęliśmy, łaskę po łasce, [17] bo Prawo zostało dane przez Mojżesza, natomiast dar łaski i prawdę zawdzięczamy Jezusowi Chrystusowi. [18] Boga nikt nigdy nie widział, poza Jednorodzonym Bogiem, który istnieje w łonie Ojca: On nam Go objawił.

Kalendarium przekładu

2015Ewangelia wg św. Mateusza, przekład Piotr Wietrzykowski. Wydanie elektroniczne [PDF]. 2015. s. 194 [IMG] [1]
2015Ewangelia wg św. Jana, przekład Piotr Wietrzykowski. Wydanie elektroniczne [PDF]. 2015. s. 131 [IMG] [2]

Przypisy

  • 1. ⇧ Data wydania przybliżona - data stworzenia pliku PDF
  • 2. ⇧ Data wydania przybliżona - data stworzenia pliku PDF
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać