«  Anna Świderkówna [1995]Przekłady ks.Krzysztofa Bardskiego [2000]  »

Przekłady ks. Manfreda Uglorza
Wydania elektroniczne

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa Ew.Jana [2006]

Pierwsze wydanie w serii 2006

Ewangelia św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2006 [IMG TXT]

Tłumaczenie

ks. prof. Manfred Uglorz

Podstawa tłumaczenia

język grecki

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 17,1-26  [1] To powiedział Jezus; a podniósłszy oczy swoje ku niebu, powiedział: Ojcze, nadeszła już godzina. Uwielbij swego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie; [2] aby dzięki władzy jaką Mu dałeś nad każdym człowiekiem, obdarował życiem wiecznym wszystkich, których Mu dałeś. [3] A życie wieczne polega na tym, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. [4] Uwielbiłem Cię na ziemi, wykonawszy dzieło, które mi dałeś do wykonania. [5] A teraz, Ojcze, uwielbij mnie tą samą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. [6] Objawiłem Twoje Imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich powierzyłeś, a oni zachowali Twoje słowo. [7] Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. [8] Przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni przyjęli je i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, a także uwierzyli, że mnie posłałeś. [9] Ja proszę za nimi. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ należą do Ciebie. [10] Wszystko bowiem, co jest moje, jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. [11] Nie jestem już na świecie, lecz oni pozostali na świecie; Ja zaś idę do Ciebie. Ojcze święty, strzeż ich w danym mi przez Ciebie Twoim imieniu, aby jak my i oni byli jedno. [12] Dopóki byłem z nimi, strzegłem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem, i żaden z nich nie zginął, z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. [13] Ale teraz idę do Ciebie i mówię o tym – będąc jeszcze na świecie – aby w pełni mieli w sobie moją radość. [14] Ja przekazałem im Twoje słowo, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. [15] Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego. [16] Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. [17] Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. [18] Jak posłałeś mnie na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. [19] I za nich poświęcam siebie, a oni byli uświęceni w prawdzie. [20] Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, [21] aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. [22] Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my stanowimy jedno. [23] Ja w nich, a Ty we mnie, aby w jedności byli doskonali, a przez to świat poznał, że mnie posłałeś i że tak ich umiłowałeś, jak mnie umiłowałeś. [24] Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mnie obdarowałeś, ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata. [25] Ojcze sprawiedliwy! Świat nie poznał Ciebie, lecz Ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. [26] Dałem im poznanie Twego Imienia, i nadal będę dawał, aby była w nich miłość, którą mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich.

Kalendarium przekładu

2006Ewangelia św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2006 [IMG TXT]
2019List apostoła Pawła do Tytusa. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT]
2019Listy św. Jana. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2019 [IMG TXT]
2020List apostoła Pawła do Kolosan. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica 2020 [IMG TXT]
2024?List apostoła Pawła do Rzymian. Przekład z języka greckiego: ks. Manfred Uglorz. Jasienica ????
Linia daty Zapowiedź wydania

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

List do Kolosan 1,15-23 [15] On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia. [16] W Nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony i panowania, przywódcy, władze i zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. [17] On jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało. [18] On też jest Głową ciała, Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby we wszystkim był pierwszy; [19] ponieważ Bóg postanowił, aby w Nim zamieszkała cała pełnia, [20] a przez Niego wszystko ponownie pojednać ze sobą, to co na ziemi, i to co w niebie, ustanawiając pokój przez krew Jego krzyża. [21] I was, niegdyś będących obcymi i nieprzyjaciółmi w myśleniu z powodu niegodziwych czynów, teraz ponownie pojednał [22] w ciele przez śmierć Jego, aby was postawić przed sobą jako świętych i nienagannych, i niewinnych, [23] o ile rzeczywiście trwać będziecie w wierze, a także ugruntowani i stali, i niewzruszeni w nadziei z ewangelii, którą słyszeliście, a która została ogłoszona całemu stworzeniu pod niebem, której ja, Paweł, stałem się sługą.

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać