«  Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski [2021]Księga Rut - ks. K.Siwek [2023]  »

Odnowiona Biblia Brzeska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Ewangelia Jana [2023]

Ew Jana - tył [2023]

Pierwsze wydanie w serii 2023-07-29

Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. [IMG TXT]

Tłumaczenie

Grzegorz Michalski

Podstawa tłumaczenia

Scrivener Textus Receptus

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 1,1-34 [1] Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. [2] On był z początkiem u Boga. [3] Przez niego wszystkie rzeczy się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało. [4] W nim było życie, a życie było światłem ludzi. [5] A światło świeci w mroku, a mrok go nie objął. [6] Był człowiek, posłany od Boga, który miał na imię Jan. [7] Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o świetle, aby przez niego wszyscy uwierzyli. [8] Nie był on światłem, lecz by zaświadczyć o świetle. [9] Było prawdziwe światło, które przychodząc na świat, postawiło w świetle każdego człowieka. [10] Na świecie był i świat przez niego zaistniał; lecz świat go nie poznał. [11] Do swoich przyszedł, lecz swoi go nie przyjęli. [12] Tym jednak, którzy go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą w jego imię. [13] Którzy nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. [14] A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. [15] Jan zaświadczył o nim i głośno wołał, mówiąc: Ten był tym, o którym powiedziałem: Ten, przychodzący po mnie, był przede mną, bo wcześniej był niż ja. [16] A z jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. [17] Bo choć prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa się stała. [18] Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten go objawił. [19] A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytać: Kim ty jesteś? [20] I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Nie jestem Chrystusem. [21] Pytali go: Kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział: Nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział: Nie. [22] Powiedzieli mu wtedy: Kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? [23] Powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. [24] A ci, którzy zostali posłani, byli z faryzeuszy. [25] Pytali go: Dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? [26] Jan odpowiedział im: Ja chrzczę wodą; ale pośrodku was stoi ten, którego wy nie znacie. [27] On jest tym, który przyjdzie po mnie, a stał się przede mną, któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka jego sandała. [28] To się działo w Betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. [29] Nazajutrz Jan ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. [30] To jest ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. [31] Nie znałem go, ale aby został objawiony Izraelowi, przyszedłem, chrzcząc w wodzie. [32] Jan świadczył: Widziałem Ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na nim. [33] Nie znałem go, lecz ten, który mnie posłał chrzcić wodą, on mi powiedział: Ten, na którym ujrzysz, zstępującego i pozostającego na nim Ducha, ten chrzci Duchem Świętym. [34] Widziałem i świadczę, że on jest Synem Bożym. [1]

Kalendarium przekładu

2023-07-29Ewangelia według Jana. Odnowiona Biblia Brzeska. Przekład z TR Scrivener Textus Receptus - Grzegorz Michalski. ISBN: 979-8854226714. 93 s. Z opisu autora: OBB — Odnowiona Biblia Brzeska Nowego Testamentu to tłumaczenie z języka greckiego z wydania Textus Receptus leżącego u podstaw angielskiej Autoryzowanej Wersji z 1611 r. podążającego za tekstem wydania Bezy z 1598 r. jako głównym autorytetem i odpowiadającego Nowemu Testamentowi w oryginalnym greckim pod redakcją F. H. A. Scrivenera z 1894 r. Tekst tłumaczenia porównano z tekstem Biblii Brzeskiej z 1563 r. w transkrypcji B oraz z Nowym Testamentem Pana Naszego Jezusa Chrystusa z 1873 r. [IMG TXT] [2]

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać