«  Przekłady Marka Pieli [2020]Psalmy Dawida i Salomona [2022]  »

Przekład Być Blisko Boga

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Ewangelia Jana [2021]

Ewangelia wg Łukasza [2022]

Ew. Łukasza - tylna okładka [2022]

Pierwsze wydanie w serii 2021-11

BBB - Być blisko Boga. Ewangelia wg Jana. ‎ Independently published (7 listopada 2021). 60 str. ISBN-13: ‎ 979-8375042039  [IMG]

Tłumaczenie

Zespół tłumaczy

Podstawa tłumaczenia

The Greek New Testament According to Family 35
SBL (Society of Biblical Literature) Greek New Testament
Novum Testamentum Graece - Nestle-Aland (NA 28)

Fragment przekładu

Ewangelia Jana 1,1-51: [1] Z początkiem było Słowo, a Słowo było przy Bogu i Słowo było Bogiem. [2] On był z początkiem przy Bogu. [3] Przez Niego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. [4] W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. [5] A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie objęła. [6] Był człowiek, posłany od Boga, który miał na imię Jan. [7] Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. [8] Nie był on światłością, lecz by zaświadczyć o światłości. [9] To była prawdziwa światłość, która przychodząc na świat, postawiła w świetle każdego człowieka. [10] Na świecie był i świat przez Niego zaistniał; lecz świat Go nie poznał. [11] Do swoich przyszedł, lecz swoi Go nie przyjęli. [12] Tym jednak, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi, czyli tym, którzy wierzą Jego imieniu. [13] Którzy zrodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz są zrodzeni z Boga. [14] A Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jedynego od Ojca, pełną łaski i prawdy. [15] Jan zaświadczył o Nim i głośno wołał, mówiąc: Ten był tym, o którym powiedziałem: Ten, przychodzący po mnie, był przede mną, bo wcześniej był niż ja. [16] A z Jego pełni my wszyscy wzięliśmy, i to łaskę za łaską. [17] Bo choć Prawo było dane przez Mojżesza, to łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. [18] Boga nikt nigdy nie widział; On, jedyny Syn, który jest w łonie Ojca, Ten Go objawił. [19] A to jest świadectwo Jana, gdy posłali do niego Żydzi z Jerozolimy kapłanów i lewitów, aby go zapytać: Kim ty jesteś? [20] I wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Nie jestem Chrystusem. [21] Pytali go: Kim więc? Jesteś Eliaszem? A on odpowiedział: Nie jestem. Jesteś prorokiem? Odpowiedział: Nie. [22] Powiedzieli mu wtedy: Kim więc jesteś, żebyśmy dali odpowiedź tym, którzy nas posłali. Co mówisz o sobie? [23] Powiedział: Ja jestem głosem wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pana, jak powiedział prorok Izajasz. [24] Ci, którzy zostali wysłani, byli spośród faryzeuszy. [25] Pytali go: Dlaczego więc chrzcisz, jeżeli ty nie jesteś Chrystusem, ani Eliaszem, ani prorokiem? [26] Jan odpowiedział im: Ja zanurzam w wodzie; ale pośrodku was stoi Ten, którego wy nie znacie. [27] Któremu, przychodzącemu po mnie, nie jestem godny rozwiązać rzemyka u Jego sandałów. [28] To działo się w Betanii za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. [29] Nazajutrz ujrzał idącego do niego Jezusa i powiedział: Oto Baranek Boży, który usuwa grzech świata. [30] To jest Ten, o którym powiedziałem: Za mną idzie mąż, który jest przede mną, bo wcześniej był niż ja. [31] Nie znałem Go, ale aby On został objawiony Izraelowi, przyszedłem, zanurzając w wodzie. [32] Jan świadczył: Widziałem Ducha zstępującego jak gołąb z nieba, który pozostał na Nim. [33] Nie znałem Go, lecz Ten, który mnie posłał zanurzać w wodzie, On mi powiedział: Ten, na którym ujrzysz, zstępującego i pozostającego na Nim Ducha, Ten zanurza w Ducha Świętego. [34] Widziałem i świadczę, że On jest Synem Bożym. [35] Nazajutrz ponownie stał Jan i dwaj z jego uczniów. [36] Ujrzawszy Jezusa przechodzącego, powiedział: Oto Baranek Boży. [37] Słyszeli go ci dwaj uczniowie, gdy to mówił i poszli za Jezusem. [38] Jezus, obróciwszy się, ujrzał ich idących za sobą i powiedział im: Czego szukacie? A oni Mu powiedzieli: Rabbi! Co wykłada się: Mistrzu, gdzie mieszkasz? [39] Powiedział im: Pójdźcie, to zobaczycie. Przyszli i zobaczyli, gdzie przebywał, i tego dnia zostali przy Nim; a było około dziesiątej godziny. [40] Jednym z dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. [41] Ten najpierw odszukał Szymona, swojego brata i powiedział mu: Znaleźliśmy Mesjasza, co wykłada się: Chrystusa. [42] Przyprowadził go do Jezusa. A gdy Jezus spojrzał na niego, powiedział: Ty jesteś Szymon, syn Jonasza; ty będziesz nazwany Kefas, co znaczy: kamień. [43] Nazajutrz chciał Jezus udać się do Galilei i znalazł Filipa, i powiedział mu: Pójdź za Mną. [44] Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. [45] Następnie Filip, znalazłszy Natanaela, powiedział mu: Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. [46] Na to powiedział mu Natanael: Czy z Nazaretu może być coś dobrego? Powiedział mu Filip: Pójdź i zobacz! [47] Jezus, ujrzawszy Natanaela, idącego do Niego, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma kłamstwa. [48] Powiedział Mu Natanael: Skąd mnie znasz? Jezus odpowiedział mu: Wcześniej, zanim zawołał cię Filip, widziałem cię, gdy byłeś pod drzewem figowym. [49] Natanael odpowiedział Mu: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. [50] Jezus odpowiedział mu: Wierzysz dlatego, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Ujrzysz większe rzeczy niż te. [51] Powiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Odtąd ujrzycie otwarte niebo i aniołów Bożych wstępujących, i zstępujących na Syna Człowieczego. [1]

Kalendarium przekładu

2021-11BBB - Być blisko Boga. Ewangelia wg Jana. ‎ Independently published (7 listopada 2021). 60 str. ISBN-13: ‎ 979-8375042039  [IMG] [2]
2022-10BBB - Być blisko Boga. Ewangelia według Łukasza. ‎ Independently published (10 października 2022). 66 str. ISBN-13: 979-8357180186 [IMG] [3]

Linki

Dodatkowy fragment przekładu

Ew. wg Łukasza 1,26-54 [26] W szóstym miesiącu posłany został przez Boga anioł Gabriel do miasta Galilei, zwanego Nazaret, [27] do dziewicy zaręczonej z Józefem, z domu Dawida. Dziewica miała na imię Maria. [28] Gdy anioł przybył do niej, powiedział: Bądź pozdrowiona, obdarowana łaską; Pan z tobą. [29] Była poruszona jego słowem i myślała, co ma znaczyć to pozdrowienie. [30] Anioł powiedział jej: Nie bój się, Mario! Bo znalazłaś łaskę przed obliczem Boga. [31] Poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu imię Jezus. [32] Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. Da Mu Pan Bóg tron Dawida, Jego ojca. [33] Będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a Królestwu Jego nie będzie końca. [34] Następnie Maria powiedziała do anioła: Jak to się stanie, skoro nie złączyłam się z mężem? [35] Anioł odpowiedział jej: Duch Święty zstąpi na ciebie, a moc Najwyższego cię zacieni; dlatego też Święte, które narodzi się z ciebie, nazwane będzie Synem Bożym. [36] Elżbieta, twoja krewna, którą nazywano niepłodną, także w starości poczęła syna. Jest już w szóstym miesiącu ciąży. [37] Ponieważ u Boga nie będzie żadnej rzeczy niemożliwej. [38] A Maria powiedziała: jestem służebnicą Pana. Niecn mi się stanie weaiug twojego słowa. I anioł odszedł od niej. [39] W tych dniach zebrała się Maria i udała się pospiesznie w górską krainę do miasta judzkiego. [40] Przybyła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. [41] Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, podskoczyło dziecko w jej brzuchu, a Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. [42] Zawołała głośno: Wysławiona pośród kobiet i wysławiony owoc twojego łona! [43] A skąd mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? [44] Bo oto, gdy do moich uszu doszedł głos twojego pozdrowienia, w moim brzuchu dziecko podskoczyło z radości. [45] A błogosławiona, która uwierzyła, że wypełnią się słowa, które Pan jej powiedział. [46] Powiedziała Maria: Wywyższa dusza moja Pana. [47] Rozradował się duch mój w Bogu, moim Zbawicielu. [48] Gdyż zobaczył uniżenie swojej służebnicy. Bo odtąd uszczęśliwioną nazywać mnie będą wszystkie plemiona. [49] Bo wielkie rzeczy uczynił mi Mocny i święte jest Jego imię. [50] Jego miłosierdzie na wszystkie wieki dla tych, którzy się Go boją. [51] Okazał siłę swojego ramienia i rozproszył tych, którzy pysznią się zamysłami swoich serc. [52] Strącił władców z tronów i wywyższył uniżonych. [53] Złaknionych napełnił dobrami, a bogatych odprawił z niczym. [54] Pomógł Izraelowi, swojemu słudze, aby pamiętać o miłosierdziu. [55] Jak mówił do ojców naszych, do Abrahama i jego nasienia na wieki. [4]

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać