«  Rut, Jonasz, Habakuk - T. Stanek [2003]Ewangelia. Powrót do źródła [2013]  »

Przekłady ks. Janusza Czerskiego

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Pełne wydanie 1 Koryntian [2009]

Pierwsze wydanie w serii 2009

Pierwszy List do Koryntian. Ks. Janusz Czerski. TUM - Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna. Wrocław 2009. Stron: 752. ISBN: 978-83-7454-104-6 [GAL]

Tłumaczenie

ks. Janusz Czerski

Podstawa tłumaczenia

K. Aland i inni, The Greek New Testament z 1998 r., wydanie czwarte, poprawione.

Fragmenty przekładu

1 List do Koryntian 1,1-17 1 Paweł, z woli Boga powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, 2 do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie i powołanych świętych wraz ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]. 3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa. 4 Zawsze dziękuję Bogu memu za was, z powodu łaski Boga danej wam w Chrystusie Jezusie. 5 W Nim bowiem zostaliście we wszystko ubogaceni: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, 6 w miarę tego, jak umocnione zostało w was świadectwo o Chrystusie. 7 Tak, że wy, którzy wyczekujecie na objawienie się Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie doznajecie braku żadnego daru łaski. 8 On też będzie was umacniał aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 9 Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do wspólnoty Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego. 10 Upominam was więc, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy mówili to samo i aby nie było wśród was rozłamów, abyście byli doskonale zjednoczeni w takiej samej myśli i w takim samym poglądzie. 11 Zostałem bowiem o was poinformowany, bracia moi, przez [ludzi] Chloe, że są wśród was spory. 12 A mówię o tym, co każdy z was mówi: "Ja jestem Pawła, ja zaś Apollosa; ja Kefasa, a ja zaś Chrystusa". 13 Czyż Chrystus został podzielony? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? 14 Dziękuję [Bogu], że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspusa i Gajusa, 15 aby mi ktoś nie powiedział, że w imię moje został ochrzczony. 16 I ochrzciłem także dom Stefanasa. Poza tym nie wiem, czy jeszcze kogoś ochrzciłem. 17 Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym ewangelizował, [i to] nie w mądrości słowa, aby nie został pozbawiony [skuteczności] krzyż Chrystusa.

Apokalipsa św. Jana 3,1-22 1 A aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi mający siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Znam twoje czyny: że imię masz, że żyjesz, a martwy jesteś. 2 Stań się czujnym i utwierdź pozostałych, którzy mają umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów spełnionych przed Bogiem moim. 3 Przypomnij sobie, jak przyjąłeś i posłuchałeś, i zachowuj to, i nawróć się. Jeśli więc nie będziesz czuwać, przyjdę jak złodziej i nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. 4 Ale masz kilka osób w Sardes, które nie splamiły swoich szat i będą chodzić ze mną w bieli, bo są godne. 5 Zwycięzca odzieje się w białe szaty i nie wymażę jego imienia z księgi życia, i wyznam jego imię wobec mego Ojca, i wobec Jego aniołów. 6 Mający ucho niech usłyszy, co Duch mówi Kościołom. 7 A aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, mający klucz Dawida, który otwiera, i nikt nie zamknie; i zamyka, a nikt nie otworzy. 8 Znam twoje czyny: oto dałem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo masz małą moc, a zachowałeś moje polecenie, i nie wyparłeś się mego imienia. 9 Oto daję z synagogi szatana, tych, co mówią, że są Judejczykami, a nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że oni przyjdą i pokłonią się przed twoimi stopami, i poznają, że ja umiłowałem ciebie. 10 Ponieważ zachowałeś polecenie wytrwałości mojej, i ja zachowam ciebie od godziny próby mającej przyjść na cały świat, aby wypróbować mieszkańców ziemi. 11 Przychodzę niebawem. Trzymaj to, co masz, aby nikt nie zabrał twego wieńca. 12 Zwycięzcę uczynię kolumną w przybytku mego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz; i napiszę na nim imię Boga mego i imię miasta Boga mego, nowej Jerozolimy schodzącej z nieba od Boga mego, i moje nowe imię. 13 Mający ucho niech usłyszy, co Duch mówi Kościołom. 14 A aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. 15 Znam twoje czyny, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. 16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, zamierzam cię wypluwać z moich ust. 17 Bo mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i godny litości, i biedny i ślepy, i nagi. 18 Radzę ci kupić u mnie złota wypalonego w ogniu, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się odział i aby nie była widoczna hańba twojej nagości; i balsamu do namaszczenia twoich oczu, abyś widział. 19 Ja wszystkich, których kocham, upominam i karcę. Bądź więc gorliwy i nawróć się! 20 Oto stanąłem u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i będę z nim wieczerzać, a on ze mną. 21 Zwycięzcy dam mu usiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i usiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. 22 Mający ucho niech usłyszy, co Duch mówi Kościołom.

Kalendarium przekładu

2006Ks Janusz M. Czerski, Pierwszy List św. Pawła do Koryntian. Tom 1 (1 Kor 1,1-6,20). Wstęp – przekład z oryginału – komentarz. Opolska Biblioteka Teologiczna nr 87. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Opole 2006, s. 242 [IMG]
2009Pierwszy List do Koryntian. Ks. Janusz Czerski. TUM - Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna. Wrocław 2009. Stron: 752. ISBN: 978-83-7454-104-6 [GAL]
2018Apokalipsa Świętego Jana. Wstęp i komentarz. Cz. I. Ap 1-3. Ks. Janusz Czerski. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego. Opole 2018. stron: 202. ISBN: 978-83-65860-12-5 [GAL]
2019Apokalipsa Świętego Jana. Wstęp i komentarz. Cz. II. Ap 4-13. Ks. Janusz Czerski. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego. Opole 2019. stron: 209. ISBN: 978-83-65860-22-4 [IMG]
2020Apokalipsa Świętego Jana. Wstęp i komentarz. Cz. III. Ap 14-22. Ks. Janusz Czerski. Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego. Opole 2020. stron: 184. ISBN: 978-83-65860-63-7 [IMG]

Podziękowanie

 •  Bardzo dziękuję W.Ko za informację o tym przekładzie i materiały, które pozwoliły na jego opracowanie.
 •  

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać