«  Stary Testament wierszem [2009]Wszystko PŚ Starego Przymierza [1871]  »

NT Zasadiusa
To jest jedno z wydań Biblii Gdańskiej. Poniżej zamieszczone porównanie tekstów nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa NT z 1751r

Przedmowa S.Zasadiusa + początek Ew. Mateusza

Koniec Ew. Łukasza i początek Ew.Jana

Początek przedmowy M.Lutra do Listu do Rzymian

Fragment tłumaczenia - Rzymian 1:1-20

Zakończenie Apokalipsy oraz początek "Rejestru Ewangelii i Lekcji..."

Główne wydanie 1725

Wydanie Nowego Testamentu pt.: " Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L.[utra] Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L.[utra] W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725". Wydanie to zostało ocenzurowane. Estreicher: Wydał Ludw. Sassadyusz, predykant z pod Cieszyna. Jest to przedruk edycyi w Brzegu 1708 wydanej, wraz z mniejszym Katechizmem Lutra. Jocher 2308. — Ringeltaube s. 41. 75; Sembrycki J. K. Przegld s. 56. przytacza dat roku 1727, i mówi e tej edycyi jest przeszo 33 ark., wpodugow. 8ce. [IMG]

Tłumaczenie

Samuel Ludwik Zasadius

Fragment przekładu

Apokalipsa Jana 3:14-22 [14] A Aniołowi Zboru Láodyceńskiego nápisz: To mowi Amen, Świádek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. [15] Znam uczynki twoie, żeś nie iest áni zimny, áni gorący: bodayżeś był zimny álbo gorący. [16] A tak ponieważeś letny, á áni ziemny áni gorący, wyrzucę ćię z ust moich. [17] Abowiem mówisz: Jestem bogáty i zbogáciałem, á niczego nie potrzebuię: á nie wiesz żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nági. [18] Rádzeć ábyś kupił u mnie złotá w ogniu doświadczonego, ábyś był bogáty: i száty białe, ábyś był obleczony, á żeby śię nie okázowáłá sromotá nágośći twoiey; á oczy twoie námaz máśćią wzrok nápráwiáiącą, ábyś widział. [19] Ja ktorekolwiek miłuie, strofuie i karze. Bądź tedy gorliwym, á pokutuy. [20] Oto stoię u drzwi, i kołácę: ieżliby kto usłyszał głos moy i otworził drzwi, wnidę do niego i będę z nim wieczerzał, á on ze mną. [21] Kto zwyćięży, dam mu śiedzieć z sobą ná stolicy moiey: iákom i Ja zwyćiężył, i uśiadłem, z Oycem moim ná stolicy iego. [22] Kto ma uszy niechay słucha, co Duch mowi Zborom! [FOT]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie tłumaczenia B.Gdańskiej i S.Zasadiusa [Apokalipsa Jana 3:14-22]:

[14 GDA] A Aniołowi zboru Laodyceńskiego napisz: To mówi Amen, świadek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego:

[14 ZAS] A Aniołowi Zboru Láodyceńskiego nápisz: To mowi Amen, Świádek on wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego.

[15 GDA] Znam uczynki twoje, żeś nie jest ani zimny ani gorący, bodajżeś był zimny albo gorący!

[15 ZAS] Znam uczynki twoie, żeś nie iest áni zimny, áni gorący: bodayżeś był zimny álbo gorący.

[16 GDA] A tak, ponieważ jesteś letni, a ani zimny ani gorący, wyrzucę cię z ust moich.

[16 ZAS] A tak ponieważeś letny, á áni ziemny áni gorący, wyrzucę ćię z ust moich.

[17 GDA] Albowiem mówisz: Jestem bogaty i zbogaciłem się, a niczego nie potrzebuję; a nie wiesz, żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagi.

[17 ZAS] Abowiem mówisz: Jestem bogáty i zbogáciałem, á niczego nie potrzebuię: á nie wiesz żeś ty biedny i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nági.

[18 GDA] Radzę ci, abyś kupił u mnie złota w ogniu doświadczonego, abyś był bogaty, i szaty białe, abyś był obleczony, a żeby się nie okazywała sromota nagości twojej; a oczy twoje namaż maścią wzrok naprawiającą, abyś widział.

[18 ZAS] Rádzeć ábyś kupił u mnie złotá w ogniu doświadczonego, ábyś był bogáty: i száty białe, ábyś był obleczony, á żeby śię nie okázowáłá sromotá nágośći twoiey; á oczy twoie námaz máśćią wzrok nápráwiáiącą, ábyś widział.

[19 GDA] Ja którychkolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwym, a pokutuj.

[19 ZAS] Ja ktorekolwiek miłuie, strofuie i karze. Bądź tedy gorliwym, á pokutuy.

[20 GDA] Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeźliby kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną.

[20 ZAS] Oto stoię u drzwi, i kołácę: ieżliby kto usłyszał głos moy i otworził drzwi, wnidę do niego i będę z nim wieczerzał, á on ze mną.

[21 GDA] Kto zwycięży, dam mu siedzieć z sobą na stolicy mojej, jakom i ja zwyciężył i usiadłem z Ojcem moim na stolicy jego.

[21 ZAS] Kto zwyćięży, dam mu śiedzieć z sobą ná stolicy moiey: iákom i Ja zwyćiężył, i uśiadłem, z Oycem moim ná stolicy iego.

[22 GDA] Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi zborom.

[22 ZAS] Kto ma uszy niechay słucha, co Duch mowi Zborom!

Kalendarium przekładu

1708Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa podług edycyi Gdańskiey roku 1632 : Z przydatkiem modlitew nabożnych i pieśni duchownych, aż też pierwszych początkow nauki chrześciańskiego nabożeństwa katechizmowych. W Brzegu Sląskim : drukował Gotfryd Grynder ; w Wrocławiu : u Chrystyana Baucha, 1708. 982 strony. Skan czarno-biały[Polona] [IMG SKAN]
1725Wydanie Nowego Testamentu pt.: " Nowy Pana naszego Jezusa Chrystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L.[utra] Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L.[utra] W Brzegu, Godfr. Tramp. 1725". Wydanie to zostało ocenzurowane. Estreicher: Wydał Ludw. Sassadyusz, predykant z pod Cieszyna. Jest to przedruk edycyi w Brzegu 1708 wydanej, wraz z mniejszym Katechizmem Lutra. Jocher 2308. — Ringeltaube s. 41. 75; Sembrycki J. K. Przegld s. 56. przytacza dat roku 1727, i mówi e tej edycyi jest przeszo 33 ark., wpodugow. 8ce. [IMG] [1]
1751Ukazuje się II wydanie Nowego Testamentu. Wydanie pełne z przedmową Marcina Lutra do Listu do Rzymian pt.: "Nowy Páná nászego Jezusá Krystusa Testament z krociuchnemi káżdego rozdziału summowániámi i na list S. Pawła Apostoła do Rzimianow przedmowa D. M. L. Tákże też z przydátkiem kateizmu małego tegoż męża Bożego D. M. L. W Brzegu, drukowała wdowa nieboszczyka Goffreda Trampa." [IMG] [2]
1753Nowy Pana naszego JEzusa Krystusa Testament z krociuchnemi każdego rozdziału sumowaniami i na List S. Pawła Apostoła do Rzimianów przedmowa D. M. L (utra) także też i z przydatkiem Kateizmu małego, tego męża bożego D. M. L.(utra). W Brzegu, drukowała wdowa nieboszczyka Goffreda Trampa. Bez wyr. roku (1753). w 12ce wydłużonej, k. 1, str. 766. Estreicher: Na odwr. tytuu przemowa Sam. Lud. Zasadyusza. Dzieje apostolskie od str. 324. Od str. 422 M. Lutra przedmowa na list S. Pawła do rzimianow. Od str. 446 Listy. Od str. 713. Objawienie. Od str. 759. Rejestr. — Druga cześć ma tytuł: Enchiridion D. Marcina Luthera Mały Kateizm dla pospolitey Księży i Kaznodziei, z przedmowami i książeczkami iego do ślubów i krztu 8. odprawowania służącymi, z niemieckiego języka na polski przetłumaczony roku 1753. kart 26 (ark. A-C 12).

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać