«  Ewangelia św. Mateusza po hebrajsku [2017]Ew. Mateusza (ShemTob) P.Goniszewski [2021]  »

Apokalipsa - ks. D. Kotecki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania z 2021 r,

Główne wydanie 2019

Apokalipsa Świętego Jana (tłum. i kom. D. Kotecki; ilustracje A. Majka) (Warszawa: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – Paris: Galerie Roi Doré 2019). [IMG]

Tłumaczenie

ks. prof. dr hab. Dariusz Maciej Kotecki

Podstawa tłumaczenia

Krytyczna edycja Nowego Testamentu (Aland – Nestle, Novum Testamentum Graece Et Latine, wyd. 28 [2012])

Fragment przekładu

Apokalipsa Jana 22,1-21 1 I pokazał mi rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą od tronu Boga i Baranka. 2 Pomiędzy placem miasta i rzeką, po jednej i po drugiej stronie, znajdowało się drzewo życia rodzące dwanaście owoców – każdego miesiąca wydaje swój owoc. Liście drzewa [służą] do leczenia narodów. 3 Nie ma tam niczego, co przeklęte. Będzie w mieście tron Boga i Baranka, a słudzy jego będą Go czcili 4 i będą oglądać Jego oblicze, a na ich czołach będzie Jego imię. 5 A nocy już nie będzie i nie będą potrzebowali światła lampy ani światła słońca, ponieważ Pan Bóg będzie świecił nad nimi, i będą królować na wieki wieków. 6 Powiedział mi anioł: „Te słowa są wiarygodne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby pokazać sługom swoim to, co wkrótce musi się wydarzyć. 7 Oto wkrótce przyjdę. Błogosławiony, kto wciela w życie słowa proroctwa tej księgi. 8 Ja, Jan, słyszałem i widziałem te rzeczy. Kiedy zaś usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby się pokłonić do stóp anioła, który pokazał mi te rzeczy. 9 Powiedział do mnie: „Uważaj! Nie! Ja jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, i tych, którzy wcielają w życie słowa tej księgi”. 10 I dodał: „Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska. 11 Krzywdziciel niech jeszcze krzywdzi, podły niech się jeszcze upodli, sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość, a święty niech się jeszcze uświęci. 12 Oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby każdemu oddać zgodnie z jego czynem. 13 Ja jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec. 14 Błogosławiony płuczący swe szaty, aby posiadać władzę nad drzewem życia i wejść przez bramy do miasta. 15 Na zewnątrz są psy, czarodzieje, rozpustnicy, mordercy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy kochają i czynią kłamstwo. 16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, aby potwierdził wam to, co dotyczy Kościołów. Ja jestem odroślą i potomkiem Dawida, Poranną Gwiazdą świecącą”. 17 Duch i panna młoda mówią: „Przyjdź”. Ten, kto słucha niech powie: „Przyjdź!”. Ten, kto pragnie, niech przyjdzie; ten kto chce, niech za darmo wody życia zaczerpnie. 18 Ja oświadczam każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi : „Jeśli ktoś coś doda, Bóg nałoży na niego plagi opisane w tej księdze, 19 a jeśli ktoś coś usunie ze słów księgi tego proroctwa, Bóg odsunie go od udziału w drzewie życia i z miasta świętego, które są opisane w tej księdze. 20 Mówi to ten, który świadczy: „Tak, przyjdę wkrótce”. Amen! Przyjdź, Panie Jezu! 21 Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi.

Kalendarium przekładu

2019Apokalipsa Świętego Jana (tłum. i kom. D. Kotecki; ilustracje A. Majka) (Warszawa: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej – Paris: Galerie Roi Doré 2019). [IMG]
2021Ks. Dariusz Kotecki, Zrozumieć Apokalipsę? Szkice egzegetyczno-teologiczne. Biblioteka Szkoły DABAR 1; Rzeszów, Bonus Liber 2021. Stron 300. ISBN 978-83-66566-78-1 [GAL]

Podziękowanie

 •  Dziękuję WK za cenną informacje o tym przekładzie i materiały do jego opracowania.
 •  

  Zostaw komentarz

  Komentarz: 


  Podpis:     
  Przepisz kod: 
   

  UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
  Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać