«  Nowodworski Przekład Interlinearny [2021]Tobiasz wyzwolony i Ecclesiastes [1683]  »

Biblia Tczewska

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Listy Pawła [2024]

Pierwsze większe wydanie w serii 2024-01

Biblia Tczewska. Listy Apostoła Pawła [ebook]. Przekład Wierny. Wydawnictwo Ridero. ISBN: 978-83-8369-018-6 [IMG]

Tłumaczenie

Czesław Czyż

Podstawa tłumaczenia

Textus/Receptus z najnowszymi poprawkami Nestle Aland wyd.28

Fragment przekładu

Rzym 1 (1) Paweł sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, który jest oddzielony do Bożej dobrej nowiny, która została wcześniej ogłoszona przez Jego proroków w Piśmie Świętym o Jego Synu, który według ciała pojawił się z nasienia Dawida. (4) Który został ustanowiony Synem Boga w mocy Ducha Świętego, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa naszego Pana. Przez którego, otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo, prowadząc wszystkie narody do posłuszeństwa i wierności dla jego imienia. Wśród których jesteście i wy, powołani dla Jezusa Chrystusa. (7) Wszystkim będącym w Rzymie, którzy miłują Boga, których powołał jako świętych, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, oraz Pana Jezusa Chrystusa. Na początku chcę podziękować mojemu Bogu przez Jezusa, za was wszystkich, że wierność wasza jest ogłaszana na całym świecie. (9) Bóg jest mi świadkiem, ten Bóg, któremu służę w moim duchu, zgodnie z ewangelią jego Syna, że już od dawna... [całość]

Kalendarium przekładu

2023-10Biblia Tczewska. Listy Apostoła Pawła do Rzymian i Galacjan [ebook]. Przekład Wierny. Wydawnictwo Ridero. ISBN: 978-83-8369-018-6. ISBN: 978-83-8351-763-6 [IMG]
2024-01Biblia Tczewska. Listy Apostoła Pawła [ebook]. Przekład Wierny. Wydawnictwo Ridero. ISBN: 978-83-8369-018-6 [IMG]

Dodatkowy fragment przekładu

1 Koryntian 3 1. Ja bracia, nie mówiłem do was jako do duchowych, ale jako cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mlekiem was poiłem, a nie pokarmem, bo jeszcze nie byliście gotowi, ani teraz nie jesteście gotowi. Nadal jesteście cieleśni, bo skoro między wami jest zazdrość, kłótnia i podziały, to czy nie jesteście cieleśni, postępujecie po ludzku. 4. Skoro jeden mówi, „ja jestem Pawła”, a drugi „ja jestem Apollosa”, to czy nie jesteście cieleśni? Kim zatem jest Apollos i kim Paweł? Wszak to słudzy, dzięki którym uwierzyliście, jak i inni obdarowani w Panu. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a Bóg dał wzrost. Ani ten, co zasadza, ani ten, co podlewa, ale liczy się Bóg, który daje wzrost. 8. Ten, co posadził i ten, co podlał, obaj odbiorą zapłatę, według własnego trudu. My jesteśmy Bożymi współpracownikami, na roli Bożej, wy jesteście budowlą. Na podstawie Bożej łaski, jaka została mi dana, jako mądry architekt, położyłem fundament, a inny nadbudowę. Każdy zaś niech uważa, jak buduje. 11. Innego fundamentu nikt nie może położyć, poza tym, który już jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. A ten, co budowlę stawia, na tym fundamencie, czy to ze złota, czy srebra, z drogich kamieni, z drewna, siana czy słomy. To dzieło każdego będzie widoczne w swoim czasie. Ogień to wypróbuje, i dzieło każdego, jakie jest, ogień wypróbuje. 14. Jeśli dzieło wytrwa, tego co buduje, taki otrzyma zapłatę. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, to taki stracił, ale sam będzie zbawiony, jednak jakby przez ogień przeszedł. Czy nie wiecie, że świątynią Ducha jesteście, o ile Bóg mieszka w was, jeśli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg, bo świątynia jest święta, a wy nią jesteście. 18. Niech nikt siebie nie zwodzi, kto pośród was uważa się za mądrego, według mądrości tego świata, niech stanie się bezrozumnym, aby naprawdę stał się mądrym. Gdyż mądrość tego świata, jest głupstwem u Boga, jak to napisano: On mądrych chwyta, mądrych w ich przebiegłości. I znowu powiada: Pan zna rozważania mądrych, że są próżne. 21. Niech zatem nikt nie ma upodobania w ludzkich dziełach, bo i tak całą mądrość posiadacie. Czy to Paweł czy Apollos, czy Piotr, a nawet świat, i życie i śmierć. Teraźniejszość i przyszłość wszystko posiadacie i sami należycie do Mesjasza. A Chrystus należy do Boga.

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać