«  Odnowiona Biblia Brzeska [2023]Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba [2025]  »

Księga Rut - ks. K.Siwek

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania z księgą Rut [2023]

Główne wydanie 2023-11

Ks. Krzysztof Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut. Fontes et Subsidia Theologiae. Monografie nr 2. Akademia katolicka w Warszawie. Jedność. Warszawa-Kielce 2023. 222 s. ISBN: 9788381449243. Przekład ciągły na stronach 61-71, a potem jeszcze raz przy szczegółowym komentarzu.  [GAL SKAN]

Tłumaczenie

ks. Krzysztof Siwek

Fragment przekładu

Księga Rut 1,1-22 [1] Działo się to w czasie, gdy sądzili sędziowie. Panował wtedy głód na ziemi. Pewien człowiek wyszedł z Betlejem w Judzie, aby zamieszkać na terytorium Moabu; on, jego żona i dwaj jego synowie. [2] Człowiek ten miał na imię Elimelek. Jego żona nazywała się Naomi, a jego dwaj synowie to Machlon i Kilion. Byli Efratejczykami z Betlejem w Judzie. Przybyli na terytorium Moabu i tam zamieszkali. [3] Umarł Elimelek, mąż Naomi. Pozostała ona i dwóch jej synów. [4] Wzięli [oni] dla siebie Moabitki; pierwsza miała na imię Orpa, druga zaś – Rut. Mieszkali tam około dziesięciu lat. [5] Jednak umarli obydwaj: Machlon i Kilion. Kobieta zaś pozostała bez swoich synów i bez swojego męża. [6] Powstała ona i jej synowe. Powróciła z terytorium Moabu, ponieważ usłyszała na terytorium Moabu, że YHWH nawiedził swój lud, aby dać mu chleb. [7] Wyszła więc z miejsca, gdzie była tam [ona] i jej dwie synowe z nią. Wędrowały drogą, aby powrócić do ziemi Judy. [8] Naomi rzekła do dwóch swoich synowych: „Idźcie, wracajcie, każda do domu swej matki. YHWH (niech) okaże wam chesed (łaskę) zgodnie z tym, co uczyniłyście ze zmarłymi i ze mną. [9] Niech YHWH da wam [to], a [wtedy] znajdziecie wytchnienie, każda w domu swojego męża”. Następnie pocałowała je. One zaś podniosły swój głos i zaczęły płakać. [10] Powiedziały jej: „Nie, z tobą wrócimy do twojego ludu”. [11] Naomi powiedziała: „Wracajcie, moje córki! Dlaczego chcecie iść ze mną? Czy [będą] jeszcze synowie w moim łonie i będą [oni] dla was mężami? [12] Wracajcie, córki moje! Idźcie! Ponieważ jestem zbyt stara, aby wyjść za mąż. Jeśli nawet powiedziałabym: »Jest dla mnie nadzieja« i gdybym także w nocy była z mężem, i gdybym także urodziła synów, [13] czy dla nich czekałybyście, aż dorosną? Czy dla nich wyrzekłybyście się tego, aby wyjść jeszcze za mąż? Nie, moje córki! Jestem zbyt nieszczęśliwa dla was, ponieważ YHWH wyciągnął rękę przeciw mnie”. [14] Podniosły głos i bardzo zapłakały. Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut do niej przylgnęła. [15] Wtedy [Naomi] powiedziała: „Oto twoja szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wracaj za swoją szwagierką”. [16] Rut powiedziała: „Nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła, aby powrócić od ciebie. Dokąd ty pójdziesz, pójdę i ja, gdzie ty zamieszkasz, zamieszkam i ja. Twój lud – moim ludem, a twój Bóg – moim Bogiem. [17] Gdzie ty umrzesz – ja umrę i tam zostanę pochowana. Oby YHWH to uczynił dla mnie i oby to dodał, jeśli to [sama] śmierć nie oddzieli mnie od ciebie”. [18] Wtedy Naomi zobaczyła, że ona uparła się, aby z nią iść. Wówczas powstrzymała się od mówienia do niej. [19] Poszły zatem obydwie, aż przybyły do Betlejem. Kiedy przybyły do Betlejem, całe miasto z ich powodu wpadło w uniesienie. Mówili: „Czy to Naomi?”. [20] Powiedziała [wtedy] do nich: „Nie nazywajcie mnie Naomi, nazywajcie mnie mara, ponieważ Wszechmogący napełnił mnie goryczą. [21] Poszłam napełniona, a YHWH przyprowadził mnie pustą. Dlaczego nazywacie mnie Naomi, podczas gdy YHWH zaświadczył przeciwko mnie i Wszechmogący uczynił mnie nieszczęśliwą?”. [22] Naomi wróciła, a wraz z nią jej synowa Rut Moabitka, która powróciła z terytorium Moabu. Obie przybyły do Betlejem na początku żniw jęczmienia.

Więcej o przekładzie

O autorze opracowania

Ksiądz Krzysztof Siwek – dr hab. teologii biblijnej, prof. Akademii Katolickiej w Warszawie. Licencjat nauk biblijnych (Pontificio Istituto Biblico w Rzymie). Odbył specjalistyczne studia archeologii biblijnej w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie. Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii Katolickiej w Warszawie. Wykładowca egzegezy Starego Testamentu i języków biblijnych w Wyższym Metropolitarnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Redaktor naukowy serii Lingua Sacra oraz Lingua sacra. Monografie a także Fontes et Subsidia Theologiae. Prowadzi wykłady oraz konferencje naukowe i popularnonaukowe o profilu formacyjnym. Wieloletni przewodnik po Ziemi Świętej. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku publikacji książkowych. W centrum zainteresowań badawczych autora znajduje się Corpus Sapientialis Starego Testamentu

Kalendarium przekładu

2023-11Ks. Krzysztof Siwek, Dokądkolwiek pójdziesz, tam i ja pójdę. Droga Rut. Fontes et Subsidia Theologiae. Monografie nr 2. Akademia katolicka w Warszawie. Jedność. Warszawa-Kielce 2023. 222 s. ISBN: 9788381449243. Przekład ciągły na stronach 61-71, a potem jeszcze raz przy szczegółowym komentarzu.  [GAL SKAN]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać