«  NT TBS - Karol Węgierski [1876]NT z Wulgaty - E.Dąbrowski [1947]  »

Biblia Gdańska - Rewizja warsz.
Rewizja Biblii Gdańskiej, która zaczęła żyć własnym życiem.

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Nowego Testamentu

Strona tytułowa wydania [1]

Fragment tłumaczenia - Ew. Mateusza 3

Strona z Psalmami B.Götze

1967 Fragment tłum. Psalmów

Okładka wydania z 2013r [2]

Główne wydanie 1881

Ukazanie się tzw. rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej pt. "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony z tłomaczeniem polskim z roku 1632 porównany. Wiedeń, Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora. 1881." [GAL]

Tłumaczenie

Od 1937 Nowy Testament i Psalmy wg redakcji Bolesława Götze

Fragmenty przekładu

Ewangelia Jana 1:47-51 [47] Gdy Jezus ujrzał Nata­naela, idącego ku Niemu, powiedział o nim: Oto prawdziwy Izraeli­ta, w którym nie ma zdrady. [48] Powiedział Mu Natanael: Skąd mnie znasz? Odpowie­dział Jezus i rzekł mu: Wcześniej niż zawołał cię Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym, widziałem cię. [49] Odpowiedział Natanael i rzekł Mu: Mistrzu! Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. [50] Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Wierzysz dlatego, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym. Ujrzysz większe rzeczy niż te. [51] I powiedział mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Od­tąd ujrzycie otwarte niebo, i aniołów Boga wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Psalm 24:1-10 [1] PAŃSKA jest ziemia i co ją napełnia, okrąg ziemi i jej mieszkańcy. [2] On bowiem na morzach ją ugruntował i na rzekach ją utwierdził. [3] Kto może wstąpić na górę Pańską ? i kto stanie na świętem miejscu Jego? [4] Ten, kto ma niewinne ręce i czyste serce; kto nie skłania ku fałszowi duszy swojej i nie krzywoprzysięga. [5] Ten otrzyma błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga zbawienia swego. [6] To jest pokolenie tych, którzy do Niego dążą, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakóba. Sela. [7] Podnieście wy, bramy, wierzchy wasze i podnieście się wy, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały! [8] Któż jest tym Królem chwały? Jest nim Pan mocny i możny, Pan możny w boju. [9] Podnieście wy, bramy, wierzchy wasze i podnieście się wy, wrota odwieczne, aby wszedł Król chwały! [10] Któż jest tym Królem chwały? Jest nim Pan zastępów, On jest Królem chwały. Sela.

Więcej o przekładzie

O Bolesławie Götze (1888-1962)

W wieku 15 lat nawrócił się i przyjął chrzest na wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Po ukończeniu studiów w Seminarium Teologicznym w Łodzi w 1909 roku pracował w kilku zborach na Wołyniu, a potem w Łodzi przy ul. Rzgowskiej. Był redaktorem niemieckiego pisma baptystycznego „Hausfreund". Był jednym z założycieli i czołowych działaczy utworzonego w 1924 roku Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Baptystów oraz utworzonego w 1930 roku Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Misyjnego. Założył również sierociniec dla dziewcząt w Konstancinie pod Warszawą, a następnie własną organizację misyjną, która skupiała ok. 60 misjonarzy i kolporterów. Potem założył wydawnictwo religijne publikujące Pismo Święte oraz literaturę religijną w różnych językach słowiańskich. Regularnie wydawał 3 miesięczniki baptystyczne w trzech językach: polskim („Droga zbawienia"), rosyjskim („Swiet k Proswieszczeniju") i niemieckim („Missionsbote"). Jego autorskie tłumaczenie Nowego Testamentu do dziś jest wysoko cenione i uznawane za jedno z najlepszych polskich tłumaczeń. Kiedy w czasie II wojny światowej okupanci niemieccy zlikwidowali jego działalność wydawniczą, rozpoczął działalność ewangelizacyjną na terenach Polski. Potem wyjechał do Niemiec, a w 1954 roku wyemigrował do Kanady, gdzie nadal prowadził ewangelizacje w zborach słowiańskich oraz głosił Ewangelię przez radio. Zmarł w wieku 74 lat. [3]

O przekładzie

Nowy Testament i Psalmy w przekładzie Bolesława Goetze - protestancki przekład Nowego Testamentu powstały w okolicach 1860 roku przy współpracy kilku tłumaczy związanych z braćmi Plymuckimi oraz później dołączona Księgi Psalmów na język polski. Przekładu dokonano z języków oryginalnych w XIX w. W zakresie Nowego Testamentu korzystano z textus receptus, zgodnie z zaleceniami wydawcy. Przekład zawiera Comma Johanneum. Jest to przeklad wydawany wielokrotnie zarówno przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne, jak i Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, czy w latach 1970-1980 przez Zjednoczony Kościół Ewangeliczny jako NT lub NT i Psalmy, zwany Nowym Przekladem Warszawskim, pełna nazwa przekładu to "Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z Języka Greckiego na Nowo Przelozony z Tłomaczeniem Polskiem z Roku 1632 porownany". Dzieło wydane zostało po raz pierwszy przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie, około 1860 r. Od tego czasu ukazało się kilka wydań przekładu i kilka edycji przekładu. Nazwisko Bolesława Goetze wiąże się z ostatnią edycją tego przekładu wykonaną w połowie XX w. i wydaną wraz z jego przekładem Psalmów (przez ZKE) lub jako sam NT (przez Trynitarne Towarzystwo Biblijne). Tekst Nowego Testamentu został uwspółcześniony i jest opublikowany w Internecie: www.swch.pl/biblia/ jako "Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony, wydany przez Trinitarian Bible Society - wersja uwspółcześniona - wersja 7". [4]

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie Biblii Gdańskiej i wydania Trinitarian Bible Society [3 List Jana]:

[01 GDA] Starszy Gajowi miłemu, którego ja miłuję w prawdzie.

[01 TBS] Starszy, do umiłowanego Gajusa, którego miłuję w prawdzie.

[02 GDA] Najmilszy! najprzód żądam, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jako się dobrze powodzi duszy twojej.

[02 TBS] Umiłowany! Przede wszystkim życzę, aby ci się dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze powodzi się twojej duszy.

[03 GDA] Albowiem wielcem się uradował, gdy przyszli bracia, i dali świadectwo o twojej prawdzie, jako ty w prawdzie chodzisz.

[03 TBS] Albowiem wielce radowałem się, gdy przyszli bracia, i dali świadectwo o twojej prawdzie, jak ty w prawdzie chodzisz.

[04 GDA] Większej nad tę radości nie mam, jako gdy słyszę, iż dziatki moje chodzą w szczerości.

[04 TBS] Większej nad tę radości nie mam, jak gdy słyszę, że moje dzieci chodzą w prawdzie.

[05 GDA] Najmilszy! Wiernie czynisz, cokolwiek czynisz przeciwko braciom i przeciw gościom,

[05 TBS] Umiłowany! Wiernie czynisz, cokolwiek czynisz dla braci i dla przybyszów,

Podsumowanie porównania: Zmiany w tekście tłumaczenia są na tyle duże, że usprawiedliwionym jest traktowanie rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej jako oddzielnego przekładu.

Porównanie tzw. Biblii Szwedzkiej i wydania Trynitarian [Jakuba 1]

Powód porównania: W internecie można znaleźć tzw. Biblię Szwedzką. Okazuje się, że tekst Trynitarian Bible Society jest jej uwspółcześnioną wersją.

[01 SZ] JAKÓB, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, dwunastu pokoleniom, które są w rozproszeniu, zdrowia życzy.

[01 TB] Jakub, sługa Boży i Pana Jezusa Chrystusa, do dwunastu pokoleń, które są w rozproszeniu. Pozdrowienie.

[02 SZ] Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy w rozmaite pokusy wpadacie,

[02 TB] Za największą radość miejcie, bracia moi, gdy wpadacie w rozmaite pokusy,

[03 SZ] Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia cierpliwość;

[03 TB] Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary sprawia cierpliwość;

[04 SZ] A cierpliwość niech wydaje dzieło doskonałe, żebyście byli doskonałymi i zupełnymi, którymby niczego nie brakowało.

[04 TB] A cierpliwość niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i pełni, żeby niczego wam nie brakowało.

[05 SZ] A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczerze i bez wyrzutów; i będzie mu dana.

[05 TB] A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi Boga, który daje ją wszystkim szczerze i bez wypominania; a będzie mu dana.

Podsumowanie porównania: Obydwa tłumaczenia są prawie identyczne. Zmienia się tylko szyk wyrazów, a stare formy są uwspółcześnione.

Porównanie pomiędzy rewizją warszawską Biblii Gdańskiej [REW], tzw. Biblią Szwedzką [SZW] i Trinitarian Bible Society [TBS]. Filipian 2:1-11

[01 GDA] Jeźli tedy macie jaką pociechę w Chrystusie, jeźli jaką uciechę miłości, jeźli jaką społeczność ducha, jeźli są jakie wnętrzności i zlitowania w was,

[01 REW] Jeśli tedy jest jakie napominanie w Chrystusie, jeśli jaka pociecha miłości, jeśli jaka wspólność ducha, jeśli jakie serce i zlitowanie,

[01 SZW] JEŚLI tedy jest jakie napominanie w Chrystusie, jeśli jaka pociecha miłości, jeśli jaka wspólność ducha, jeśli jakie serce i zlitowanie,

[01 TBS] Jeśli więc jest jakaś zachęta w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólność ducha, jeśli jakieś serce i zlitowanie,

[02 GDA] Dopełnijcież wesela mojego, abyście jednoż rozumieli, jednostajną miłość mając, będąc jednomyślni i jednoż rozumiejący;

[02 REW] Dopełnijcie radości mojej, abyście toż samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący,

[02 SZW] Dopełnijcie radości mojej, abyście toż samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc jednomyślni i jedno rozumiejący,

[02 TBS] Dopełnijcie mojej radości, abyście to samo myśleli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni.

[03 GDA] Nic nie czyniąc spornie, albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się.

[03 REW] Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.

[03 SZW] Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.

[03 TBS] Nic nie czyniąc przez kłótliwość lub próżność, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych od siebie.

[04 GDA] Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.

[04 REW] Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze.

[04 SZW] Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze.

[04 TBS] Niech każdy dba nie o swoje, ale każdy i o cudze.

[05 GDA] Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie.

[05 REW] Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie,

[05 SZW] Albowiem niech w was będą te same myśli, jakie i w Chrystusie Jezusie,

[05 TBS] Albowiem niech będą w was te same myśli, jakie były w Chrystusie Jezusie,

Podsumowanie porównania: Rewizja warszawska, Biblia Szwedzka i Trinitarian Bible Society to jedno i to samo tłumaczenie, oddzielne od Biblii Gdańskiej. Nawet przesunięcie tekstu (w porównaniu z Gdańską) w wersetach 7-8 mają identyczne. W Trinitarian Bible Society są niewielkie różnice ze względu na uwspółcześnienie pisowni.

Kalendarium przekładu

1873Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa. Cztery Ewangelije i Dzieje Apostolskie na nowo z greckiego przełożone roku 1873, w Londynie : wydane przez Towarzystwo Trynitarne Biblijne, s. 270 p. ; 16 cm. Pierwsza część rewizji warszawskiej. [GAL SKAN] [5]
1881Ukazanie się tzw. rewizji warszawskiej Biblii Gdańskiej pt. "Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony z tłomaczeniem polskim z roku 1632 porównany. Wiedeń, Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora. 1881." [GAL]
1882Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń. Nakładem Brytańskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego. W Warszawie u Adolfa Kantora. 1882 (Drukiem Adolfa Holzhausena w Wiedniu). 456 s. [R.Piet] [GAL]
1894Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. gr. na nowo przeł. i z tłomaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń : Brytańskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1894 (Wiedeń : Adolf Holzhausen). 456 s. [BN] NT.W. [IMG SKAN]
1908Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony i z tłómaczeniem polskiem z roku 1632 porównany. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 456 s." oraz "Księga Psalmów z hebrajskiego języka na polski pilnie i wiernie przetłómaczona. Wiedeń i Berlin, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1908. 127 s. NT.W. [SKAN]
1921Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na nowo przełożony i z tłumaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. 1921. 456 s. [BN] [IMG SKAN]
1927Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Scripture Gift Mission 14 Bedford Street, London, W. C. 2.Towarzystwo Wydawnicze "Kompas" Łódź, Sienkiewicza Nr. 53., [1927 - data na pieczątki(?)]. 447 s. Zawiera wstępy do ksiąg Nowego Testamentu. Uwagi BN o skanie: Zgodne z oryginałem, błędnie podwójnie wklejone str. 353-384. Fizycznie brak str 361-376. NT.W. [IMG SKAN]
1927Ewangelija według ś. Jana. London : Trinitarian Bible Society, 1927. 48 s. ; 18 cm. NT.W. [IMG SKAN]
1931Ewangielija według ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, 1931 (London : Headley Brothers). 64 s. ; 14 cm. NT.W. [IMG SKAN]
1934Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa / z jęz. grec. na nowo przeł. i z tłómaczeniem polskiém z roku 1632 porównany. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1934. 456 s. NT.W. [IMG SKAN]
1937Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydawnictwo Religijne B. Götze, Warszawa 1937,s.607+148. Note: With introductions to each book at the beginning, text in double column format, chapter and section headings, inter-Gospel references, references. [6]
1937Ewangelia według św. Jana. Warszawa : B. Götze, [1937]; 62 s. ; 14 cm [SKAN]
1938Nowy Testament Pana Naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony. London : Trinitarian Bible Society, [ante 1938]. 456 s. NT.W. [IMG SKAN]
1939Ewangielija według Ś. Łukasza. London : Trinitarian Bible Society, [post 1939]. [64] s. ; 14 cm. NT.W. [IMG SKAN]
1939Ewangielija według ś. Mateusza. [S.l. : s.n., ca 1939] (London : Waterlow). 58 s. ; 13 cm. NT.W. [IMG SKAN]
1948Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa z języka greckiego na nowo przełożony porównany. Stockholm : S.E.U.R., 1948. 456 s. NT.W. [IMG SKAN]
1952Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1952. NT.W.
1953Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa / z grec. na nowo przeł. i z tł. pol. z r. 1632 porównany. Nowy Testament i Psalmy. Księga Psalmów / z hebr. pilnie i wiernie przetł. Warszawa : Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, 1953. NT.W. [GAL]
1967Nowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydano staraniem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, Warszawa 1967,s.607+148. Note: With introductions to each book at the beginning, text in double column format, chapter and section headings, inter-Gospel references, references. A reprint of the edition originally published: Warszawa: Wydawnictwo Religijne, 1937. [GAL] [7]
1972Nowy Testament pana naszego Jezusa Chrystusa i Psalmy z greckiego języka na polski pilnie i wiernie przetłumaczony. Wydanie 3. Księga Psalmów: z uwzględnieniem najlepszych tłumaczeń wydana przez Bolesława Götze. Wydano staraniem Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w Polsce, Warszawa 1972
2013Nowy Testament www.NowyTestament.pl, 2013, s.615 ;ISBN: 9788393448135; [IMG] [8]

Powiązany artykuł

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Jakub3 lata temu
  • Nabyłem kilka lat temu egzemplarz Nowego Testamentu i Psalmów, który - jak przypuszczałem po karcie tytułowej- jest wydaniem rewizji z 1881 roku. Jednakże dziwiło mnie, ile jest różnic z fragmentami, które Pan tutaj opublikował. Jednakże po dogłębniejszej analizie udało mi się stwierdzić, że - mimo, że posiadany przeze mnie egzemplarz jest z 1952 roku - jest to przedruk wspomnianej przez Pana tzw. Biblii Szwedzkiej. Ciekawe, ile jeszcze wydań owej "Szwedzkiej Biblii" jeszcze wyszło? [Odpowiedz]