«  NT - Seweryn Kowalski [1957]Słowo Życia - Parafraza NT [1989]  »

NT z greckiego - E.Dąbrowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa [1961]

Notka wydawnicza [1961]

Fragment tłumaczenia - Mat. 3 [1961]

Fragment tłumaczenia - Jan 1 [1961]

Spis treści cz.1 [1961]

Spis treści cz.2 [1961]

Jedna z map [1961]

Główne wydanie 1961

Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1961. XX, 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa" [GAL TXT]

Tłumaczenie

ks. Eugeniusz Dąbrowski

Podstawa tłumaczenia

Editio octava z r. 1957 pt. Novum Testamentum Graece et Latine (Roma) w opracowaniu S. Lyonneta

Fragment przekładu

List Jakuba 1:1-7 [1] Jakub, sługa Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń żyjących w rozproszeniu. [2] Bracia moi, uważajcie to za wielką radość, kiedy wpadniecie w różne pokusy, [3] wiedząc, że doświadczenie waszej wiary powoduje wytrwałość. [4] Wytrwałość zaś niech się okaże w dziele doskonałym, byście byli doskonali i nienaganni, nie uchybiający w niczym. [5] A jeśli komu brak mądrości, niech prosi Boga, który szczerze daje wszystkim, nie wymawiając, a otrzyma ją. [6] Ale niech prosi z wiarą i bez powątpiewania, kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej poruszanej i miotanej wiatrem. [7] Przeto niech taki człowiek nie sądzi, że otrzyma coś od Pana.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie przekładów ks. E.Dąbrowskiego z Wulgaty i z greckiego [2 Kor 12:1-10]:

[1 WU] Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.

[1 GR] Jeśli chełpić się wypada (choć nie jest to rzecz pożyteczna), przejdę do widzeń i objawień Pańskich.

[2 WU] Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem; czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadome) zachwycony był aż do trzeciego nieba.

[2 GR] Znam człowieka w Chrystusie, który przed czternastu laty (czy w ciele, nie wiem; czy poza ciałem, nie wiem: Bogu to wiadomo) przeżył wizję trzeciego nieba.

[3 WU] I wiem, że ten człowiek (czy w ciele czy poza ciałem, nie wiem: Bóg to wie)

[3 GR] I wiem, że ten człowiek (czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiem: Bóg to wie)

[4 WU] zachwycony był do raju i posłyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi mówić się nie godzi.

[4 GR] przeżył wizję raju i posłyszał tajemnicze słowa, których człowiekowi nie godzi się mówić.

[5 WU] Z takiego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.

[5 GR] Z tego chlubić się będę, z siebie natomiast chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich.

[6 WU] Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby snadź nie rozumiał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi, albo co ode mnie słyszy.

[6 GR] Gdybym nawet zechciał się chlubić, nie byłbym bezrozumnym, bo mówiłbym prawdę. Ale wstrzymuję się, aby nie myślał kto o mnie więcej nad to, co we mnie widzi albo co ode mnie słyszy.

[7 WU] Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował.

[7 GR] Abym się zaś dla wielkości objawień nie wynosił, dany mi jest bodziec ciała mego, anioł szatana, żeby mię policzkował, abym nie wzbił się w dumę.

[8 WU] Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,

[8 GR] Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby ode mnie odstąpił,

[9 WU] ale mi rzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby moc Chrystusowa zamieszkała we mnie.

[9 GR] ale mi odrzekł: Dosyć masz łaski mojej, bo moc w słabości się doskonali. Rad tedy chlubić się będę ze słabości moich, aby napełniła mię moc Chrystusowa.

[10 WU] Dlatego też podobam sobie w słabościach moich, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa: bo gdy niedomagam, wtedy jestem silny.

[10 GR] Dlatego też znajduję upodobanie sobie w słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa: bo gdy niedomagam, wtedy jestem silny.

Kalendarium przekładu

1961Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań : Księg. św. Wojciecha, 1961. XX, 858 s. : il., mapy ; 16 cm. Druk: Bydgoszcz : Druk. RSW "Prasa" [GAL TXT]
1965Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 2. Poznań: Księg. św. Wojciecha, 1965. XX, 858 s.: il., mapy; 16 cm. Druk: Szczecin: Szczecińskie Zakł. Graf.
1966Pismo Święte Nowego Testamentu / wstęp, nowy przekł. z grec., koment. Eugeniusz Dąbrowski. Wydanie 3. Poznań: Księg. św. Wojciecha, 1966. XX, 858 s.: il., mapy; 16 cm. Druk: Szczecin: Szczecińskie Zakł. Graf.
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~margreth4 lata temu
  • Bardzo cenie sobie przeklad Biblijny ks.Eugeniusza Dabrowskiego. BOG ZAPLAC ! [Odpowiedz]
    • ~p...@gmail.com3 lata temu
    • JA również. Jaki Pani posiada ?