«  NT z greckiego - E.Dąbrowski [1961]Współczesny przekład [1991]  »

Słowo Życia - Parafraza NT

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Słowo Życia - 1989

Okładka Słowa Życia - 1991

Słowo Życia - wyd z 1991r [1]

Słowo Życia z 2014r [2]

Główne wydanie 1989

Słowo Życia v.1 - Nowy Testament - Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1989; 313 s. ISBN: 91-87412-195 [IMG]

Podstawa tłumaczenia

Living New Testament; Living Bible International

Fragment przekładu

List do Hebrajczyków 13:1-6 [1] Okazujcie sobie nawzajem prawdziwą miłość braterską. [2] Bądźcie życzliwi względem obcych, bo zdarzało się, że postępujący tak ludzie, sami o tym nie wiedząc, gościli aniołów. [3] Nie zapominajcie o uwięzionych, współczujcie im jakby to was spotkało. Wczuwajcie się w sytuację ludzi uciskanych, bo ich los nie jest wam obcy. [4] Przysięgę małżeńską traktujcie poważnie i bądźcie czyści, bo Bóg na pewno ukarze wszystkich, którzy żyją niemoralnie i cudzołożą. [5] Wystrzegajcie się miłości do pieniądza, niech was zadowala to, co macie. Bóg powiedział przecież: Nie zawiodę i nie pozostawię cię nigdy. [6] Możemy zatem bez cienia wątpliwości i obawy powiedzieć: Nie boję się, bo Pan mi pomaga, cóż więc może uczynić mi człowiek?

Ciekawostki i cechy szczególne

Przedmowa Billy Grahama

W Nowym Testamencie opisane jest spotkanie ewangelisty Filipa z pewnym Etipoczykiem, który czytał Pismo Święte. Ewangelista natychmiast zatroszczył się o to, aby napotkanyu człowiek zrozumiał to, co czyta. Jako ludzie głoszący Ewangelię wiemy, iż musimy przekazywac treść Biblii w taki sposób, aby ci do których się zwracamy, mogli ją zrozumieć. Jest to pierwszy krok w kierunku pozytywnej odpowiedzi. Są poza tym "nowi" chrześcijanie, którzy potrzebują pożywki Słowa Bożego, aby wzrastać w wierze. Oto dlaczego ofiarowaliśmy taki Nowy Testament dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy zawierzyli Chrystusowi w czasie naszych krucjat lub dzięki posłudze radiowej. Ta wersja Nowego Testamentu pozwoliła mi odczytywać wiecznie trwałą prawdę Pisma Świętego z nowym zainteresowaniem oraz pod nową inspiracją, tak jakby przychodziła do mnie prosto od Boga. Sądzę, że prostota tej wersji da Wam nowe zrozumienie Pisma Świętego i pomoże w przekazywaniu przesłania Chrystusowego naszemu pokoleniu.

Więcej o przekładzie

O wydaniu z 1989r

Wydawnictwo „Agape” w 1989 roku zdecydowało się na wydanie parafrazy Nowego Testamentu pod nazwą Słowo Życia – Nowy Testament. Jest to przekład napisany współczesnym językiem polskim, który czyta się jak opowiadanie. Z pewnością tłumaczenie to posiada walor ewangelizacyjny – pozwala zainteresować czytelnika, nieobytego z Biblią, historią życia i śmierci Jezusa Chrystusa. Nie rości jednak pretensji do bycia wydaniem Nowego Testamentu, z którego korzystałoby się na co dzień. [3]

Porównania między tłumaczeniami

1 List do Koryntian 13:

Powód porównania: Porównanie trzech wersji Słowa Życia

[01 SŁ.ŻYCIA1] Gdybym miał dar mówienia w każdym języku, jaki istnieje w niebie czy na ziemi, a nie miłował bliźnich, wydawałbym jedynie puste dźwięki.

[01 SŁ.ŻYCIA2] Gdybym mówił językami ludzi, a nawet aniołów, a nie miałbym w sobie miłości, to nie różniłbym się od dźwięczącego gongu lub brzmiącego cymbała.

[01 SŁ.ŻYCIA3] Gdybym mówił różnymi ludzkimi językami, a nawet językami aniołów, ale nie miałbym w sobie miłości, to nie różniłbym się od dźwięczącego gongu lub brzmiącego cymbału.

[02 SŁ.ŻYCIA1] Gdybym miał dar prorokowania i wiedział o wszystkim, co ma się wydarzyć i gdybym posiadł wszelką wiedzę, a nie miłował bliźnich, jaki byłby z tego pożytek? Nawet gdybym miał dar wiary i mógł rozkazać górze, żeby się przesunęła, bez miłości i tak nic bym nie znaczył.

[02 SŁ.ŻYCIA2] Gdybym miał dar prorokowania, przeniknął wszelkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która góry przenosi, to bez miłości i tak byłbym nikim.

[02 SŁ.ŻYCIA3] Gdybym miał dar prorokowania, gdybym poznał wszelkie tajemnice i zdobył wszelką wiedzę, a do tego miał dar szczególnej wiary, która przenosi góry, to bez miłości i tak byłbym nikim.

[03 SŁ.ŻYCIA1] Gdybym rozdał biednym wszystko, co posiadam i żywcem został spalony za głoszenie Ewangelii, a nie miłowałbym bliźnich, nic bym przez to nie zyskał,

[03 SŁ.ŻYCIA2] I nawet gdybym rozdał biednym cały majątek, a własne ciało spalił w poświęceniu, to bez miłości nic bym przez to nie zyskał.

[03 SŁ.ŻYCIA3] I nawet gdybym rozdał biednym cały majątek, a sam dał się żywcem spalić, to bez miłości nic bym przez to nie zyskał.

[04 SŁ.ŻYCIA1] Miłość wyraża się cierpliwością i dobrocią, nigdy nie jest zazdrosna, chełpliwa ani zarozumiała,

[04 SŁ.ŻYCIA2] Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, pyszna ani zarozumiała.

[04 SŁ.ŻYCIA3] Miłość jest cierpliwa i łagodna. Nie jest zazdrosna, pełna pychy ani zarozumiała.

[05 SŁ.ŻYCIA1] nie jest dumna, arogancka ani samolubna. Miłość nie obstaje uparcie przy swoim. Nie jest drażliwa ani skłonna do grzechu. Nie żywi urazy i nie pamięta cudzych błędów.

[05 SŁ.ŻYCIA2] Nie jest arogancka, nie dąży do własnej korzyści, nie jest drażliwa, nie pamięta doznanych krzywd.

[05 SŁ.ŻYCIA3] Nie jest nieprzyzwoita, egoistyczna i drażliwa. Nie pamięta doznanych krzywd.

[06 SŁ.ŻYCIA1] Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz prawe postępowanie.

[06 SŁ.ŻYCIA2] Nie sprawia jej radości niesprawiedliwość, lecz cieszy się z prawdy.

[06 SŁ.ŻYCIA3] Nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy.

[07 SŁ.ŻYCIA1] Jeśli kogoś kochamy, pozostajemy mu oddani bez względu na ponoszone ofiary. Wierzymy mu, spodziewamy się po nim tego co najlepsze i zawsze stajemy w jego obronie.

[07 SŁ.ŻYCIA2] Miłość wszystko przetrzyma, nigdy nie traci wiary i nadziei, wszystko zniesie.

[07 SŁ.ŻYCIA3] Miłość wszystko przetrzymuje, nigdy nie traci wiary i nadziei. Prawdziwa miłość może wiele znieść

[08 SŁ.ŻYCIA1] Wszystkie wyjątkowe dary i uzdolnienia od Boga pewnego dnia przeminą: zniknie proroctwo, dar mówienia obcymi językami i dar wyjątkowej wiedzy. Jedynie miłość przetrwa wieki.

[08 SŁ.ŻYCIA2] Ona nigdy się nie skończy! A dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy - wszystkie one kiedyś przeminą.

[08 SŁ.ŻYCIA3] i nigdy się nie kończy! A dar prorokowania, dar mówienia językami, dar wyjątkowej wiedzy? Wszystkie one kiedyś przeminą.

[09 SŁ.ŻYCIA1] Teraz wiemy tak niewiele, bo nawet proroctwa nie wszystko nam objawiają,

[09 SŁ.ŻYCIA2] Bo dzięki wiedzy i proroctwu dotykamy tylko cząstki rzeczywistości.

[09 SŁ.ŻYCIA3] Bo dzięki wiedzy i proroctwom dotykamy tylko cząstki rzeczywistości.

[10 SŁ.ŻYCIA1] ale gdy staniemy się doskonali, nie będzie już potrzeby korzystania z tych wyjątkowych, choć przecież ograniczonych, darów.

[10 SŁ.ŻYCIA2] Ale gdy nadejdzie czas pełni, to co cząstkowe nie będzie już potrzebne.

[10 SŁ.ŻYCIA3] Ale gdy zobaczymy ją w pełni, wtedy to, co cząstkowe, nie będzie już potrzebne.

[11 SŁ.ŻYCIA1] Gdy byłem dzieckiem, mówiłem, myślałem i rozumowałem po dziecięcemu. Gdy jednak stałem się mężczyzną, odrzuciłem wszystko co dziecinne i pojmuję teraz więcej niż dziecko.

[11 SŁ.ŻYCIA2] Gdy byłem dzieckiem, mówiłem, myślałem i rozumowałem jak dziecko. Gdy jednak stałem się mężczyzną, odrzuciłem wszystko, co dziecinne.

[11 SŁ.ŻYCIA3] Gdy byłem dzieckiem, mówiłem, myślałem i rozumowałem jak dziecko. Gdy jednak stałem się mężczyzną, odrzuciłem wszystko, co dziecinne.

[12 SŁ.ŻYCIA1] Podobnie i my niewiele jeszcze wiemy o Bogu, tak jakbyśmy wpatrywali się w Jego oblicze w zamglonym lustrze. Ale kiedyś ujrzymy Go w pełni, twarzą w twarz. Z tego, co zdołałem się dowiedzieć, mogę utworzyć jedynie mglisty i zamazany obraz, kiedyś zaś zobaczę wszystko wyraźnie, tak jak Bóg widzi moje serce.

[12 SŁ.ŻYCIA2] Teraz widzimy rzeczywistość duchową niejasno, jak w zadymionym lustrze. Gdy nadejdzie doskonałość, ujrzymy ją twarzą w twarz. Teraz poznaję ją tylko cząstkowo, wtedy przeniknę ją tak, jak sam zostałem przeniknięty.

[12 SŁ.ŻYCIA3] Teraz duchową rzeczywistość widzimy niewyraźnie, jak w kiepskim lustrze. Gdy jednak nadejdzie doskonałość, ujrzymy ją twarzą w twarz. Teraz poznaję ją tylko cząstkowo, wtedy poznam ją tak, jak sam zostałem poznany przez Boga.

[13 SŁ.ŻYCIA1] Pozostaje nam zatem wiara, nadzieja i miłość, a największa z nich jest miłość.

[13 SŁ.ŻYCIA2] Obecnie więc trwają wiara, nadzieja i miłość - wielka trójka - ale największa z nich jest miłość.

[13 SŁ.ŻYCIA3] Obecnie więc trwają wiara, nadzieja i miłość - wielka trójka - ale największa z nich jest miłość.

Podsumowanie porównania: SŁ.ŻYCIA1 - jest najbardziej opisową wersją tekstu

Kalendarium przekładu

1989Słowo Życia v.1 - Nowy Testament - Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1989; 313 s. ISBN: 91-87412-195 [IMG] [4]
1991Słowo Życia v1. - Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1991; s.296. ISBN 83-85427-00-7 [IMG]
1991Słowo Życia - Nowy Testament we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo: Living Bibles International; Instytut wydawniczy „Agape” Warszawa 1991; ISBN 83-85427-00-7 [IMG]
1998Marek – Biblia dla Ciebie. James C. Galvin, David R.Veerman, Bruce B. Barton. Wydawnictwo Pojednanie 1998. 115 stron. ISBN: 8385646698. Jako tekstu biblijnego użyto tekstu Słowa Życia v.2. Pierwsza z ksiąg Nowego Testamentu z popularnej serii Life Aplication Bible (Biblia dla Ciebie). Zawiera praktyczne komentarze do poszczególnych wersetów, pokazujące ich zastosowanie w codziennym życiu. Dodatkowo wzbogacona przez liczne mapki, wykresy, tablice chronologiczne, szczegółowe opisy postaci i wiele innych pomocy.  [IMG] [5]
1998Łukasz – Biblia dla Ciebie. Bruce B.Barton, Ronald A. Beers. Wydawnictwo Pojednanie 1998. 144 strony. ISBN: 978-83-85646-77-9. Jako tekstu biblijnego użyto tekstu Słowa Życia v.2. Druga księga Nowego Testamentu z popularnej serii Life Aplication Bible. Zawiera praktyczne komentarze do poszczególnych wersetów, pokazujące ich zastosowanie w codziennym życiu. Wzbogacona została przez liczne mapki, wykresy, tablice chronologiczne, szczegółowe opisy postaci i wiele innych pomocy. [GAL] [6]
2014-03Słowo Życia - Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim. Wydawnictwo SZARON 2014; s. 300 ISBN: 9788363271268 [IMG]
2015-02Słowo Życia v.3. Nowy Testament we współczesnym języku polskim (ebook). Wydawnictwo: LOGOS MEDIA.ISBN Ebooka: 978-83-638-3777-8, 9788363837778
2021Słowo Życia v.3. Parafraza Nowego Testamentu we współczesnym języku polskim - eBook. Logos Media 2021. EPUB: 978-83-7981-219-6; MOBI: 978-83-7981-220-2. Oryginalne dzieło należące do Biblica, Inc. jest dostępne bezpłatnie na stronie www.biblica.com oraz open.bible [IMG TXT] [7]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~Grzegorz5 lat temu
  • Tekst wersji z 2005 jest też dostępny w całości tutaj: https://www.bible.com/pl/versions/137-psz-slowo-zycia [Odpowiedz]
  • ~Grzegorz Kaszyński6 lat temu
  • W 2015 roku ukazał się zupełnie nowy przekład o zbliżonym tytule". http://cyfroteka.pl/ebooki/Slowo_Zycia__Nowy_Testament_we_wspolczesnym_jezyku_polskim-ebook/p90862i139327  [Odpowiedz]