«  Biblia Warszawsko-Praska [1997]Nowy Komentarz Biblijny [2005]  »

Przekład Nowego Świata

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Nowego Testamentu [1994]

Strona tytułowa Chrześcijańskich Pism Greckich z 1994r

Okładka przekładu całej Biblii Nowego Świata [1997]

Strona tytułowa przekładu Nowego Świata [1997]

Przykład tłumaczenia - Jana 8 [1997]

Okładka wydania z 2018 r.

Strona tytułowa z 2018r

Ewangelia Jana 8/9 [2018]

Główne wydanie 1997

Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994 [IMG]

Tłumaczenie

Komitet Przekładu Nowego Świata

Podstawa tłumaczenia

Angielskie wydanie New World Translation

Fragmenty przekładu

Ewangelia Jana 8:54-59 [1997] [54] Jezus odpowiedział: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, moja chwała jest niczym. To mój Ojciec otacza mnie chwałą, ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem; [55] lecz wyście go nie poznali. Ale ja go znam. I gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym kłamcą jak wy. Ale ja rzeczywiście go znam i zachowuję jego słowo. [56] Abraham, wasz ojciec, wielce się uradował perspektywą ujrzenia mego dnia i ujrzał go, i się rozradował. [57] Żydzi zatem rzekli do niego: Jeszcze nie masz pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama? [58] Jezus im rzekł: Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem. [59] Chwycili więc kamienie, aby nimi w niego rzucać, ale Jezus się ukrył i wyszedł ze świątyni.

Ewangelia Jana 8:54-59 [2018] [54] Jezus odparł: „Jeśli otaczam chwałą sam siebie, moja chwała nic nie znaczy. Ale to mój Ojciec otacza mnie chwałą — Ten, o którym mówicie, że jest waszym Bogiem. [55] Wy Go nie poznaliście, ale ja Go znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym takim kłamcą jak wy. Ale ja naprawdę Go znam i jestem posłuszny Jego słowom. [56] Wasz ojciec Abraham bardzo się cieszył, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. I zobaczył go, i się ucieszył”. [57] Wtedy Żydzi rzekli do niego: „Jeszcze 50 lat nie masz, a Abrahama widziałeś?”. [58] Jezus im odparł: „Zapewniam was, że zanim Abraham zaczął istnieć, ja już byłem”. [59] Chwycili więc kamienie, żeby go nimi obrzucić, ale Jezus się ukrył i wyszedł ze świątyni.

Porównania między tłumaczeniami

Porównanie wydań z 1997 i z 2018 r. [List do Rzymian 9]:

[01 PNŚ1997] Prawdę mówię w Chrystusie; nie kłamię, gdyż moje sumienie świadczy wespół ze mną w duchu świętym,

[01 PNŚ2018] Jako naśladowca Chrystusa mówię prawdę. Nie kłamię. Moje własne sumienie pozostające w zgodzie z duchem świętym zaświadcza,

[02 PNŚ1997] że odczuwam wielki smutek, a także nieustanną boleść w mym sercu.

[02 PNŚ2018] że odczuwam w sercu wielki smutek i nieustanny ból.

[03 PNŚ1997] Albowiem życzyłbym sobie, żebym ja sam został jako przeklęty oddzielony od Chrystusa dla dobra moich braci, moich krewnych według ciała,

[03 PNŚ2018] Bo dla dobra swoich braci, swoich rodaków, byłbym nawet gotowy sam zostać przeklęty i oddzielony od Chrystusa.

[04 PNŚ1997] którzy jako tacy są Izraelitami, do których należy usynowienie oraz chwała i przymierza, i nadanie Prawa, i święta służba, i obietnice;

[04 PNŚ2018] Są to przecież Izraelici, którzy zostali usynowieni przez Boga, którzy otrzymali chwałę, przymierza, Prawo, świętą służbę i obietnice.

[05 PNŚ1997] do których należą praojcowie i z których Chrystus wywodzi się według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na wieki. Amen.

[05 PNŚ2018] Są to potomkowie praojców, od których pod względem cielesnym pochodzi Chrystus. Niech Bóg, który jest nad wszystkim, będzie wysławiany na wieki. Amen.

[06 PNŚ1997] Jednakże to nie znaczy, że słowo Boga zawiodło. Gdyż nie wszyscy, którzy wywodzą się z Izraela, rzeczywiście są Izraelem.

[06 PNŚ2018] Nie znaczy to jednak, że słowo Boga zawiodło. Bo nie wszyscy, którzy pochodzą od Izraela, rzeczywiście są Izraelem.

[07 PNŚ1997] I nie wszyscy przez to, że stanowią potomstwo Abrahama, są dziećmi, lecz: Co będzie zwane twoim potomstwem, będzie poprzez Izaaka.

[07 PNŚ2018] I nie wszyscy z racji tego, że stanowią potomstwo Abrahama, naprawdęjego dziećmi. Raczej jak napisano: „Obiecane ci potomstwo przyjdzie przez Izaaka”.

[08 PNŚ1997] Znaczy to, że dzieci cielesne nierzeczywiście dziećmi Bożymi, ale dzieci według obietnicy - tepoczytywane za potomstwo.

[08 PNŚ2018] To znaczy, że nie jego dzieci cielesne naprawdę są dziećmi Bożymi. Za prawdziwe potomstwo Abrahama uważane są dzieci urodzone zgodnie z obietnicą.

[09 PNŚ1997] Gdyż słowo obietnicy było następujące: O tym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna.

[09 PNŚ2018] Słowa obietnicy były następujące: „Przyjdę za rok o tej porze i Sara będzie miała syna”.

[10 PNŚ1997] Ale nie tylko w tym wypadku, lecz także wtedy, gdy Rebeka poczęła bliźnięta z jednego mężczyzny, Izaaka, naszego praojca:

[10 PNŚ2018] Ale obietnica została złożona również wtedy, gdy zaszła w ciążę Rebeka i miała urodzić naszemu praojcu Izaakowi bliźnięta.

[11 PNŚ1997] bo gdy się jeszcze nie urodziły ani nie uczyniły nic dobrego czy podłego, wtedy - aby zamierzenie Boże dotyczące wybrania pozostawało zależne nie od uczynków, lecz od Tego, który powołuje -

[11 PNŚ2018] Gdy jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani nic złego, wtedy — żeby zgodnie z zamierzeniem Bożym wybór dalej zależał nie od czyichś uczynków, lecz od Tego, który powołuje —

[12 PNŚ1997] powiedziano jej: Starszy będzie niewolnikiem młodszego.

[12 PNŚ2018] powiedziano jej: „Starszy będzie niewolnikiem młodszego”.

[13 PNŚ1997] Tak jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, lecz Ezawa znienawidziłem.

[13 PNŚ2018] Tak jak napisano: „Pokochałem Jakuba, a Ezawa znienawidziłem”.

[14 PNŚ1997] Cóż więc powiemy? Czy u Boga jest niesprawiedliwość? Przenigdy!

[14 PNŚ2018] Co więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nic podobnego!

[15 PNŚ1997] Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się nad tym, nad kim się zmiłuję, i okażę współczucie temu, komu okażę współczucie.

[15 PNŚ2018] Mówi On do Mojżesza: „Okażę miłosierdzie temu, komu zechcę je okazać, i okażę współczucie temu, komu zechcę je okazać”.

[16 PNŚ1997] A zatem nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie.

[16 PNŚ2018] A zatem wybór nie zależy od czyjegoś pragnienia ani od czyichś wysiłków, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.

[17 PNŚ1997] Gdyż Pismo mówi do faraona: Właśnie dlatego pozwoliłem ci pozostać, aby w związku z tobą pokazać swoją moc i aby moje imię było oznajmiane po całej ziemi.

[17 PNŚ2018] Do faraona mówi On w Pismach: „Zostawiłem cię przy życiu tylko dlatego, żeby na twoim przykładzie pokazać swoją moc i żeby moje imię było rozgłaszane po całej ziemi”.

[18 PNŚ1997] A zatem komu chce, okazuje miłosierdzie, ale komu chce, pozwala popaść w zatwardziałość.

[18 PNŚ2018] Tak więc komu chce, okazuje On miłosierdzie, a komu chce, pozwala zaciąć się w uporze.

[19 PNŚ1997] Powiesz mi więc: Dlaczego jeszcze doszukuje się wady? Bo któż się oparł jego wyraźnej woli?

[19 PNŚ2018] Zapytasz mnie więc: „Dlaczego Bóg wciąż doszukuje się winy? Czy ktoś może sprzeciwić się Jego woli?”.

[20 PNŚ1997] O człowiecze, kimże właściwie jesteś, że hardo odpowiadasz Bogu? Czyż rzecz uformowana powie temu, który ją uformował: Dlaczego tak mnie uczyniłeś?

[20 PNŚ2018] Człowieku, kim ty właściwie jesteś, że śmiesz krytykować Boga? Czy rzecz uformowana powie temu, który ją uformował: „Dlaczego mnie taką zrobiłeś?”.

[21 PNŚ1997] A czyż garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły uczynić jedno naczynie do użytku zaszczytnego, drugie zaś do użytku niezaszczytnego?

[21 PNŚ2018] Czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły zrobić jedno naczynie do celów zaszczytnych, a drugie do celów niezaszczytnych?

[22 PNŚ1997] A jeśli Bóg, chociaż chciał okazać swój srogi gniew i dać poznać swą moc, tolerował z ogromną miarą wielkodusznej cierpliwości naczynia srogiego gniewu przyszykowane na zagładę,

[22 PNŚ2018] Jeśli więc Bóg — choć chciał okazać swój gniew i ukazać swoją moc — z ogromną cierpliwością tolerował naczynia gniewu zasługujące na zniszczenie, to co z tego?

[23 PNŚ1997] żeby dać poznać bogactwo swej chwały na naczyniach miłosierdzia, które z góry przygotował ku chwale,

[23 PNŚ2018] I co z tego, jeśli uczynił tak, żeby ukazać bogactwo swej chwały na naczyniach miłosierdzia, które z góry przygotował dla chwały,

[24 PNŚ1997] mianowicie na nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród narodów, to co z tego?

[24 PNŚ2018] czyli na nas, których powołał nie tylko spośród Żydów, lecz także spośród innych narodów?

[25 PNŚ1997] Tak jak też mówi u Ozeasza: Tych, którzy nie są moim ludem, nazwę ludem moim, a tę, która nie była umiłowana - umiłowaną;

[25 PNŚ2018] Tak jak mówi w Księdze Ozeasza: „Tych, którzy nie są moim ludem, nazwę ‚swoim ludem’, a tę, która nie była kochana, nazwę ‚kochaną’.

[26 PNŚ1997] a w miejscu, gdzie im powiedziano: Nie jesteście moim ludem, tam będą nazwani synami Boga żywe

[26 PNŚ2018] I tam, gdzie im mówiono: ‚Nie jesteście moim ludem’, nazwie się ich ‚synami żywego Boga’”.

[27 PNŚ1997] Ponadto Izajasz woła w związku z Izraelem: Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morza, to wybawiony zostanie ostatek.

[27 PNŚ2018] Ponadto Izajasz ogłasza w związku z Izraelem: „Choćby Izraelitów było tak dużo jak piasku morskiego, wybawiony zostanie tylko ostatek.

[28 PNŚ1997] Jehowa bowiem dokona na ziemi rozrachunku, doprowadzając go do końca i przycinając.

[28 PNŚ2018] Bo Jehowa dokona na ziemi rozrachunku — całkowicie i bez zwlekania”.

[29 PNŚ1997] Jak to też niegdyś powiedział Izajasz: Gdyby Jehowa zastępów nie pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy się podobni do Sodomy i zostalibyśmy upodobnieni do Gomory.

[29 PNŚ2018] Izajasz również to zapowiedział: „Gdyby Jehowa, Bóg Zastępów, nie pozostawił nam potomstwa, stalibyśmy się jak Sodoma, przypominalibyśmy Gomorę”.

[30 PNŚ1997] Cóż więc powiemy? To, że ludzie z narodów, chociaż nie zabiegali o prawość, osiągnęli prawość - prawość wynikającą z wiary;

[30 PNŚ2018] Co więc powiemy? To, że ludzie z innych narodów, chociaż nie zabiegali o prawość, osiągnęli prawość — prawość wynikającą z wiary.

[31 PNŚ1997] natomiast Izrael, chociaż zabiegał o prawo prawości, nie osiągnął tego prawa.

[31 PNŚ2018] Natomiast Izrael, chociaż zabiegał o prawość opartą na Prawie, nie osiągnął jej.

[32 PNŚ1997] Z jakiego powodu? Ponieważ nie zabiegał o nie przez wiarę, lecz jakby przez uczynki. Potknęli się o kamień potknięcia;

[32 PNŚ2018] Dlaczego? Ponieważ nie zabiegał o nią przez wiarę, lecz przez uczynki — jakby dzięki nim było to możliwe. Potknął się o „kamień, o który ludzie się potykają”.

[33 PNŚ1997] tak jak jest napisane: Oto kładę w Syjonie kamień potknięcia i masyw skalny obrazy, ale kto oprze na nim swą wiarę, nie dozna rozczarowania.

[33 PNŚ2018] Tak jak napisano: „Kładę na Syjonie kamień, o który ludzie się potykają, skałę, przez którą upadają, ale kto oprze na nim swoją wiarę, nie będzie rozczarowany”.

Podsumowanie porównania: Bardzo dużo i to poważnych różnic. [np. wersety: 5[!!!], 11, 18, 22]

Kalendarium przekładu

1994Ukazuje się Nowy Testament jako "Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata". Brooklyn, NY: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1994
1997Wydanie całej Biblii, zawierające tłumaczenie Pism Hebrajsko-Aramejskich (Starego Testamentu) oraz w niewielkim stopniu zrewidowaną wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opublikowanych w roku 1994 [IMG] [1]
2017-12Przekład całej Ewangelii według Mateusza na polski język migowy. Trzeba sobie wybrać ze spisu treści Mateusza i wybrany rozdział. Inne księgi są pokazywane fragmentarycznie. [2]
2018-08Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata. Przetłumaczono z New World Translation of the Holy Scriptures, wydanie z roku 2013, z uwzględnieniem języków oryginału. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania 2018. 1861 s.; ISBN 978-83-61557-40-1 [GAL TXT]
2021-11-15Zakończenie prac na udostępnieniem Nowego Testamentu w polskim języku migowym.
2022-04 Nowy Testament w języku polskim w wersji audio z podziałem na role.
2023-03Przekład Nowego Świata wydany przez Świadków Jehowy w 2018 roku (NWT) jest już w całości dostępny w wersji audio. W odróżnieniu od poprzedniego nagrania (bi12) nie jest to jedynie nagranie głosu lektora, ale narratora i postaci.

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~John Belushi2 lata temu
 • Proszę o dodanie do kalendarium, że od kwietnia 2022 Nowy Testament w j. polskim jest dostępny w wersji audio z podziałem na role (drugi taki przekład po Biblia Superprodukcja BT lecz NW nie pomija w przeciwieństwie do Superprodukcji nic nie pomija). [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Dodałem do Kalendarium
 • ~John Belushi2 lata temu
 • Proszę o dodanie w kalendarium informacji, że od dziś (15 listopada 2021) cały Nowy Testament w tym przekładzie jest dostępny w polskim języku migowy. Tłumaczenie zakończyło opublikowanie 1, 2 i 3 Listu Jana. [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za informację. Dodałem
 • ~John B5 lat temu
 • do poprawy Fragment tekstu Jana 8:54-59 [2018] - wersety 54-58 są wklejone dwa razy, przez co nawet wizualnie tekst z 2018 roku wydaje się nieproporcjonalnie długi w porównaniu z [1997] [Odpowiedz]
 • [~BP] Poprawione. Dziękuję za zwrócenie uwagi
 • ~John Belushi5 lat temu
 • nakład w języku polskim: 1 828 521 egzemplarzy (do sierpnia 2018) - https://www.jw.org/pl/%C5%9Bwiadkowie-jehowy/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87/dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87-wydawnicza/polska-biblia-nwt/ [Odpowiedz]
 • ~John Belushi5 lat temu
 • kalendarium przekładu powinno być wyżej niż porównanie tłumaczenia, teraz dziwnie to wygląda [Odpowiedz]
 • ~John Belushi5 lat temu
 • od 25 lipca 2018 w polskim języku migowym jest dostępna również Ewangelia Marka [Odpowiedz]
 • ~John Belushi5 lat temu
 • 10 sierpnia 2018 ukazała się rewizja NW, sporo zmian w porównaniu do edycji z 1997 - jest dostępna na jw.org [Odpowiedz]
  • ~Marek3 lata temu
  • Czy to nowe wydanie wyszło na papierze ?
  • [~BP] Tak, ukazało się.
 • ~.AS.6 lat temu
 • Oj, czy to na pewno sprawdzona informacja? (z tym dodatkiem „Prowadzenie rozmów...”?) [Odpowiedz]
  • ~Jakub6 lat temu
  • Nie wierzyłem babci, dopóki go nie zobaczyłem na własne oczy. Dostała ją od osoby, z którą studiowała - brązowa okładka z napisem "Pismo Święte" a w środku Przekład Nowego Świata właśnie z tym dodatkiem. Gdybym tego nie widział na własne oczy, nie pisałbym o tym...
  • ~A.S.6 lat temu
  • To jakaś prywatna inicjatywa. Oficjalnie nic takiego nie wydano.
 • ~Jakub6 lat temu
 • W 1997 roku ukazała się standardowa forma tego przekładu. W 1999 roku ukazała się w wersji dużym drukiem. W 2001 roku ukazała się w wersji kieszonkowej (nakład wyczerpany). W 2006 roku ponownie wydrukowano wydanie standardowe. W przyszłości ma się ukazać wydanie zrewidowane (w j. angielskim - 2013 r.) [Odpowiedz]
 • [~BP] Dziękuję za cenne informacje
  • ~Jakub6 lat temu
  • Jeszcze jedno - o czym dowiedziałem się dzisiaj. W 2001 roku wydana została owa Biblia w rozmiarze standardowym ale z dodatkiem pt. "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism".
  • ~witasz5 lat temu
  • Wydanie zrewidowane w języku polskim ukazało się dnia 10.08.2018