«  Biblia Brzeska [1563]Biblia Wujka [1599]  »

Biblia Szymona Budnego

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar3Ezdr 4Ezdr [1]  

Strona tytułowa Biblii Nieświeskiej z 1572r [2]

Spis treści ksiąg ST z 1572r

Karta Biblii Nieświeskiej z 10 przykazaniami i zaznaczonym słowem "Jehowa" [3]

Strona tytułowa Nowego Testamentu z 1574 r.

Główne wydanie 1572

Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M.Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4°. [IMG TXT SKAN]

Tłumaczenie

Szymon Budny

Podstawa tłumaczenia

hebrajski, grecki

Fragment przekładu

Mateusza 5:1-11 [1] A ujrzawszy tłumy wstąpił na gorę, a gdy siadł, przystąpili kniemu uczniowie jego. [2] I otworzywszy usta swe uczył je mowiąc: [3] Błodzy żebracy duchem, że ich jest krolestwo niebieskie. [4] Błodzy płaczący, że ci ucieszeni będą. [5] Błodzy ciszy, iż ci odziedziczą ziemię. [6] Błodzy łacznący i pragnący sprawiedliwości, że ci nasyceni będą. [7] Błodzy miłosierni, iż ci umiłowani będą. [8] Błodzy czyści sercem, iż ci Boga ujrzą. [9] Błodzy pokoj czyniący, że ci synmi Bożemi nazwani będą. [10] Błodzy prześladowani dla sprawiedliwości, że ich jest krolestwo niebieskie. [11] Błodzy jesteście gdy was będą łajać, i prześladować, i mowić każde złe (słowo) na was kłamając dla mnie.

Ciekawostki i cechy szczególne

Sz.Budny o "swoim-nieswoim" przekładzie Nowego Testamentu z Biblii z 1572r: "Bo acz był przez mię przełożon, ale od niektórych przyjaciół mych na wielu miejscach, nad moję wolą przetworzon. Co aczbym był na on czas barzo rad dał znać, ale iż drukarnia nie w moich ręku była, przeto mi i to było nie wolno. A tak proszę, on to przekład miej, za czyj chcesz, jednoby nie za mój. Ten, któryć tu oto podawam, za mój znam, bo nie jednom one cudze odmiany z miego wyrzucił, alem też i swego onego przekładu pociosał." [4]

Kalendarium przekładu

1570Mocno zredagowany Nowy Testament Sz. Budnego: "Nowy Testemant i Apokryfy w tłum. Sz. Budnego: "Kśięgi ktore po Grecku zową Apokryfa / to iest kryiome księgi. Nowy Testament z Greckiego na polski ięzyk s pilnosćią przełożony, Nieśwież, Daniel z Łęczycy, nakł. M. Kawieczyński, 1570, 4°." [TXT SKAN] [5]
1572Biblia. To iest / kśięgi starego y nowego Przymierza / znowu z ięzyka Ebreyskiego / Grecskiego y Laćińskiego / na Polski przełożone, [Nieśwież, Zasław lub Uzda?], Daniel z Łęczycy, nakł. M.Kawieczyński, H. Kawieczyński, A. Kawieczyński, 1572, 4°. [IMG TXT SKAN] [6]
1574Najbardziej radykalne wydanie Nowego Testamentu: "Nowy Testament znowu przełożony / a na wielu mieyscach za pewnemi dowodami odprzysad przez Simona Budnego ocżyśćiony / y krotkiemi przypiskami po kraioch obiaśniony. Przydane też są na końcu tegoż dostatecżnieysze przypiski / ktore każdey iak miarz odmiany przyczyny ukazuią, Łosk, [Daniel z Łęczycy], nakł. J. Kiszka, 1574, 8°. " [IMG TXT SKAN] [7]
1589"Pojednawczy" Nowy Testament Sz.Budnego: "Nowy Testament w tłum. S. Budnego, Łosk, F. Bolemowski, nakł. J. Kiszka, ok. 1589, 8°. Szymon Budny w przedmowie do wydania napisał: "Bo gdy ten to Nowy Testament na jawią wyszedł, acz byli niektórzy, co tę moję pracę chwalili i nie lada jako ją zalecali, jednak nierówno onych więcej było, którzy się niektórymi słowy w przedmowie i niektórymi przypiskami niepomału obrażali, ale najwięcej jich niektórych słów z Ewangelij i z Listów Apostolskich wyrzucenie obraziło i o to na mię mnodzy nie jedno z przeciwników, ale i z braciej za złe mieli, i na mię często nie jedno pojedynkiem, ale i na synodziech niemal wszytcy utyskowali. [...] I dlategom się długo przeciw bratom i z niektórymi, co przy mnie stali, zastawował. Lecz na koniec wszytko u siebie dostatecznie uważywszy, a onę Apostolską sentencją przed się wziąwszy, gdzie mówi, iż miłość swych rzeczy nie szuka, ale onych, któreby ku chwale Bożej naprzód, a potem ku zbudowaniu bliźniego należały, nie ku rozruszeniu. Przeto na ostatek ustąpiłem i podjąłem się tego, naprzód w Litwie na synodzie hermaniskiem, a potem na kamieńskiem, wszytko ono, cobykolwiek kogo obrażało, z tego to Nowego Testamentu ode mnie w Łosku wydanego, odjąć, a one słowa, którem był z niego wyrzucił, zaś do tekstu wstawić. K’temu i z przedmowy pirwszej, prawie niedaleko od początku, niektóre obraźliwe słowa o sfałszowaniu Nowych Testamentów (jakoby nad inne wszelakie księgi były sfałszowane) wymazać, a gładszymi słowy, nie obraźliwą sentencją, wyrazić. Nawet przypiski, którem był do tychże Nowych Testamentów na końcu przydał, obiecałem odrzucić. Jakożem już za pomocą Bożą tej obietnicy mojej tu w tem Testamencie, tego niniejszego roku 89, dosyć uczynił, co każdy pilny czytelnik baczyć może." [IMG SKAN] [8]
1994Biblia. to jest Księgi Starego i Nowego Przymierza. In der Übersetzung des Simon Budny, Nieśwież – Zasław 1571-1572, wyd. VON H. ROTHE, F. SCHOLZ, t. I-II, Padeborn – München – Wien – Zurich 1994 (seria Biblica Slavica, II/3). Fototypiczne wyd. BSzB 1572. [9]
2010Ewangelia Mateusza z 1574 roku. Nowy Testament znowu przełożony, a na wielu mieycach za pewnemi dowodami odprzysd przez Simona Budnego oczyśćiony. Wydany drukiem w Łosku w roku 1574. Tekst Ewangelii według Mateusza złożony specjalnym pismem Budny EFN z zachowaniem oryginalnej składni i ortografii, z licznymi ligaturami oraz z transkrypcją tekstu w bocznej kolumnie — z częściowo poprawioną pisownią i interpunkcją. Biblia.org.pl 2010 [IMG SKAN]
2010Księga Rodzaju z 1572 roku. Biblia To iest kśięgi starego y nowego przymierza/ znowu z ięzyka Ebreyskiego/ Grecskiego y Łaćińskiego/na Polski przełożone. Wydane drukiem w Zasławiu w roku 1572. Księga Rodzaju złożona specjalnym pismem Budny EFN z zachowaniem oryginalnej składni i ortografii, z licznymi ligaturami oraz z transkrypcją tekstu w bocznej kolumnie — z częściowo poprawioną pisownią i interpunkcją. Biblia.org.pl 2010 [IMG SKAN]
2022-10Nowy Testament w przekładzie Szymona Budnego z 1574 r.. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2022. 476 s. ISBN: 9788396587800 [GAL] [10]
2023-08Pięcioksiąg w przekładzie Szymona Budnego - rok 1572. Stowarzyszenie "Gorzowskie Centrum Biblijne". 2023. 496 s. ISBN: 978-839-65878-1-7. Od Wydawcy: W niniejszym wydaniu z 2023 roku dokonujemy transkrypcji i dostosowujemy tekst do językowych potrzeb współczesnego polskiego czytelnika. Konsultacja merytoryczna do transkrypcji – prof. dr hab. Janusz Gruchała (UJ) [IMG] [11]
2024-08Nowy Testament z greckiego na polski język z pilnością przełożony. Transkrypcja tekstu Nowego Testamentu wydanego w Nieświeżu w 1570 r.. Kalwin Publishing, 92 Culter St., Clifton, NJ 07011, USA. Wydawnictwo Duch Czasów, ul. Cieszyńska 96, 43-300 Bielsko-Biała. ISBN: 978-0-9743406-2-3 [GAL]
2024-12Nowy Testament Szymona Budnego z 1572 roku. Transkrypcja tekstu z Nowego Testamentu z Biblii wydanej w Nieświeżu w 1572 r.
Linia daty Zapowiedź wydania

Powiązany artykuł

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

 • ~marek j. sarna9 mies. temu [23 września, g.14:43]
 • wydano również: Nowy Testament, z greckiego na polski z pilnością przełożony, Drukowano w Nieświeżu przez Danijela drukarza roku 1568, transkrypcja tekstu: Nowy Testament, Nieśwież 1568, 2022, Kalwin Publishing, Clifton oraz Wydawnictwo Duch Czasów, Bielsko-Biała  [Odpowiedz]
 • [~BP] Wydanie to znajduje się w części poświęconej Biblii Brzeskiej. Z informacji Wydawcy to tego uwspółcześnienia: "Porównanie bezsprzecznie potwierdza, że NT BB [Biblii Brzeskiej] musiał być podstawą tekstu NT z 1568 roku. Istniejące różnice sprowadzają się do skracania wyrażeń oraz do zastępowania niektórych wyrazów, jak pokuta na ukojenie, kielich na czaszę, kościół na zbór i kilku innych."
 • ~Adam2 lata temu
 • z tego widzę że imię Boże Jehowa jest prawidłowe dziwne że dzisiejsi biskupi tego nie dostrzegają.Pozdrawiam [Odpowiedz]
 • ~Zbyszek3 lata temu
 • Witam. Wyżej widzę, że ta informacja nie jest chyba już aktualna (mi się nie wyświetla nic poza opcją kontaktu z kimś): Księga Rodzaju [z 1572r] i Ewangelia Mateusza [z 1574r] - Do pobrania jako pdf. PDF-y zawierają zarówno tekst ksiąg napisany specjalną czcionką zbliżoną do użytej w pierwodruku jak i transliterację. Pozdrawiam [Odpowiedz]
  • ~marekkow1443 lata temu
  • Dzień Dobry. Strona biblia.org.pl zmieniła swój adres na: https://biblia.netlify.app/
 • ~.AS.6 lat temu
 • Według skanu wydania poprawionego był to rok 1588, nie 1589.  [Odpowiedz]
 • [~BP] Można prosić o informację co to jest "skan wydania poprawionego"? W opisie tej pozycji na Polona.pl cały czas istnieje "ca 1589" oraz informacja "Druga przedm. dat.: 30 dnia Augusta [...] 1588"
 • ~Jakub6 lat temu
 • NT w przekładzie Szymona Budnego w obu wydaniach zawierał imię Boże w formie "Jehowa" 11 razy w ewangelii wg Mateusza (1:20,22,23; 2:13,15,19; 4:7,10; 5:33 (na wikipedii błąb, że w 5:35 - sprawdziłem w skanach dostępnych w internecie) oraz 22:37,44) [Odpowiedz]
  • ~Arek5 lat temu
  • Ale czy tlko imie Boze Jehowa występuje ks. Mateusza?
  • ~Jacek3 lata temu
  • W ST też występuje, np. Ps 7,1 [Jehowo Boże moy (...)]
  • ~Jakub2 lata temu
  • Ale ja pisałem o przekładzie Nowego Testamentu Budnego z 1574 roku, a Biblia Nieświeska została wydana dwa lata wcześniej.