«  Psalmy i Amosa - J.Szeruda [1937]Ewangelie i Dz. Ap. - W.Prokulski [1973]  »

Ew. Mateusza i Marka - W.Witwicki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka tłumaczenia W.Witwickiego

Strona tytułowa Dobrej Nowiny W. Witwickiego

Przykład tłumaczenia - Ew. Mat 23:1-14

Przykład komentarza - Ew.Mat. 23

Główne wydanie 1958

Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Przełożył i opracował Władysław Witwicki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1958, s.379 [IMG]

Tłumaczenie

Władysław Witwicki

Podstawa tłumaczenia

Novum Testamentum Graece et Latine. Textum Graecum recensuit latinum ex Vulgata versione Clementina adiunxit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit Fridericus Brandscheid. Editio critica altera emendatior, Friburgi Brisgoviae 1901, Herder. Pars I. Evangelia; Novum Testamentum Graece cum apparatu critico ex editionibus et libris manu scriptis collecto curavit Eberhard Nestle editio XVII recognita, Stuttgart 1941, Privilegierte Würtembergische Bibelanstalt, 16° s. XI, 1 nlb., 666, 5 map.

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 28:16-20 [16] A jedenastu uczniów poszło do Galilei na tę górę, gdzie im polecił przyjść Jezus. [17] Kiedy go zobaczyli, jedni mu oddawali pokłony, a drudzy się wahali. [18] Więc Jezus podszedł do nich i powiedział te słowa: Dana mi jest wszystka władza w niebie i na ziemi. [19] Więc wy idźcie i nauczajcie wszystkie ludy, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. [20] Ucząc je zachowywać wszystko, com wam przykazywał. A oto ja z wami jestem przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Kalendarium przekładu

1958Dobra Nowina według Mateusza i Marka. Przełożył i opracował Władysław Witwicki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1958, s.379 [IMG]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać