«  Ewangelie i Dz. Ap. - F.Gryglewicz [1947]Czesław Miłosz [1977]  »

Roman Brandstaetter

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania Ewangelii Mateusza

Wydanie tłumaczenia Ewangelii Marka

Okładka Ew. Łukasza

Wydanie tłumaczenia Pism Jana Ewangelisty

Wydanie IV Psałterza (1973r - PAX)

Wydanie tłumaczenia Dziejów Apostolskich

Wydanie Psałterza Pallottinum 2009

Wydanie tłumaczenia Pieśni nad Pieśniami z 1988r

Okładka wydania Psałterza

Okładka wydania "Ksiąg Starego Przymierza" z 2010r [1]

Zbiór "Księgi Nowego Przymierza"

Pierwsze wydanie w serii 1968

Brandstaetter Roman, Psałterz, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1968, s. 383. Przekład całej Księgi Psalmów, najpierw ułożonych według porządku Wulgaty i brewiarza rzymskiego. [IMG]

Tłumaczenie

Roman Brandstaetter

Fragmenty przekładu

Ewangelia Jana 10:11-18  [11] JA JESTEM DOBRY PASTERZ! Dobry pasterz oddaje życie Za owce swoje, [12] Ale najemnik, Nie będąc pasterzem Ani właścicielem owiec, Gdy widzi zbliżającego się wilka, Zostawia owce na lasce losu I ucieka, A wilk chwyta je i rozprasza. [13] Najemnik ucieka, Bo jest najemnikiem I nie dba o owce. [14] JA JESTEM DOBRY PASTERZ I znam moje owce, A i one mnie znają, [15] Jak zna mnie Ojciec, I jak ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce! [16] Mam ja jeszcze i inne owce, Nie z tej zagrody, Ale jest konieczne, abym je tutaj przywiódł, A one słuchać będą mojego głosu, I będzie jedna owczarnia I jeden pasterz! [17] Miłuje mnie Ojciec mój, Albowiem oddaję życie swoje, Które znowu otrzymam! [18] Nikt mi nie może go zabrać. Sam je oddaję! Mam Moc je oddać I mam Moc je znowu otrzymać! Taki rozkaz otrzymałem Od mojego Ojca.

Księga Psalmów 51,1-19 [1] Przodownikowi chóru. Psalm Dawida. * Gdy po cudzołóstwie króla z Batszebą przybył do niego * prorok Natan. * Zmiłuj się nade mną. Boże, * według Twojej łaski, * według Twojego wielkiego miłosierdzia * zgładź moje winy. [2] Obmyj mnie całego z moich występków * i oczyść mnie z grzechu, [3] albowiem znam moją nieprawość, * a grzech mój zawsze stoi przede mną. [4] Przeciw samemu Tobie zgrzeszyłem * i uczyniłem zło przed Twoimi oczami, * abyś okazał sprawiedliwość w swoim wyroku * i prawość w swoim sądzie. [5] Zaprawdę, urodziłem się w przewinieniu * i w grzechu poczęła mnie matka moja. [6] Zaprawdę, upodobałeś sobie prawość utajoną * i w tajemnicy objawisz mi mądrość. [7] Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, * obmyj mnie, a będę nad śnieg bielszy. [8] Daj mi usłyszeć radość i wesele, * aby mogły śpiewać moje kości, które pognębiłeś. [9] Odwróć swoje oblicze od moich grzechów * i wymaż wszystkie moje winy. [10] Stwórz we mnie czyste serce, Boże, * a ducha mocy odnów w moim wnętrzu. [11] Nie odrzucaj mnie sprzed Twojego oblicza * i nie odbieraj mi ducha Twojej świętości. [12] Przywróć mi radość Twojego zbawienia * i umocnij mnie wzniosłym duchem. [13] Grzeszników będę uczył Twoich dróg, * a występni nawrócą się ku Tobie. [14] Zbaw mnie od krwi. Boże mojego zbawienia, * a język mój śpiewać będzie Twoją sprawiedliwość. [15] Panie, otwórz moje wargi, * aby usta moje mogły zwiastować * Twoją chwałę. [16] Albowiem nie masz upodobania w ofiarach zwierzęcych, * gdy je składam, * ani nie łakniesz całopalenia. [17] Ofiarą, miłą Panu, jest duch skruszony, * a sercem skruszonym i rozbitym * nie wzgardzisz. Boże! [18] Wyświadcz łaskę swoją Syjonowi * i odbuduj mury Jerozolimy. [19] Wówczas przyjmiesz sprawiedliwą ofiarę, * dary i całopalenia, * wówczas złożą na Twoim ołtarzu * mięso bawołów.

Kalendarium przekładu

1964Słowo nad słowami - antologia tekstów Starego Testamentu obejmująca fragmenty kilkunastu ksiąg Starego Testamentu, a także wybrane Psalmy. [GAL]
1968Brandstaetter Roman, Psałterz, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1968, s. 383. Przekład całej Księgi Psalmów, najpierw ułożonych według porządku Wulgaty i brewiarza rzymskiego. [IMG]
1970Brandstaetter Roman, Psałterz: układ Psalmów według porządku Nowego Brewiarza Rzymskiego. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa1970, s. 386, ISBN 8605718850972. [IMG]
1971Psałterz układ Psalmów według porządku Nowego Brewiarza Rzymskiego / przeł. z hebr. Roman Brandstaetter. Wydanie 3. Warszawa: "Pax", 1971. 386, [2] s. : il. ; 18 cm.
1972Cztery poematy biblijne / przeł. i wstępem poprzedził Roman Brandstaetter ; posł. Stanisław Stefanek. Wydanie 2 zmienione i poszerzone. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972. 210, [6] s.; W metryce Wyd. 1. Poematy poprz. publ. w antologii: Brandstaetter, R.: Słowo nad słowami, Warszawa 1964. Przekład ksiąg: Koheleta, Hioba, Trenów Jeremiasza oraz Pieśni nad Pieśniami. [2]
1973Cztery poematy biblijne / z hebr. przeł. i wstępem poprzedził Roman Brandstaetter ; posł. Stanisław Stefanek. Wydanie 3. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1973. 210, [6] s. [GAL] [3]
1978Pisma św. Jana Ewangelisty: Ewangelia, Listy, Apokalipsa.. przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa : "Pax", 1978. Stron 229. [IMG]
1980Ewangelia według Świętego Marka przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1980. Instytut Wydawniczy PAX. wyd.1. s.102. [GAL]
1982Ewangelia według Świętego Łukasza. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1982. PAX. s. 172 [IMG]
1983Piąte wydanie Psałterza - zmodyfikowane stylistycznie, a poprzedziła je przedmowa Thomasa Mertona. Z noty końcowej Wydawcy: "W edycji obecnej - w której tłumacz dokonał wielu zmian stylistycznych - Psalmy ukazują się zgodnie z kolejnością obowiązującą w Piśmie Świętym". [GAL]
1984Święty Łukasz Ewangelista. Dzieje Apostolskie. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1984. PAX. s. 151
1984Przekłady biblijne z języka hebrajskiego: cztery poematy. Roman Brandstaetter. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1984; 167 s.; ISBN: 83-211-0554-8. Z opisu książki: "Cztery poematy - poetyckie tłumaczenie ksiąg Starego Testamentu (Koheleta, Hioba, Lamentacji Jeremiasza i Pieśni nad Pieśniami) było wydawane już parokrotnie; wydanie obecne, w którym autor dokonał wielu daleko idących zmian artystycznych, stanowi drugą część Przekładów biblijnych, wchodzących w skład Dzieł wybranych." [IMG]
1986Ewangelia według Świętego Mateusza. Przełożył z greckiego Roman Brandstaetter. Warszawa 1986. PAX. s.156, [GAL]
1988Pieśń nad Pieśniami, poemat biblijny; przełożył z hebrajskiego Roman Brandstaetter, Grafika Andrzeja Jeziorkowskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988, Wydanie I, s. 52 [GAL]
1989Brandstaetter Roman, Psałterz, Instytut Prasy i Wydawnictw Novum, Warszawa 1989, s. 304. [IMG]
2003Brandstaetter Roman, Psałterz, Przekłady biblijne z języka hebrajskiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003, s. 329, ISBN 9788372215871, /Dzieła zebrane/. [GAL]
2003Roman Brandstaetter, Księgi Starego Przymierza, Przekłady biblijne z języka hebrajskiego. Wydawnictwo M, 2003, s. 414. Ze Wstępu ks. prof. Jerzego Chmiela: "...wydanie tworzą cztery poematy: Księga Hioba, Kohelet czyli Księga Kaznodziei, Pieśń nad pieśniami oraz Treny Jeremiasza, pozostałe zaś utwory to - wybrane przez poetę - najpiękniejsze fragmenty z pozostałych ksiąg starotestamentowych. Psalmy, będące częścią ksiąg Starego Przymierza, zostały ujęte w osobnym tomie Dzieł zebranych. Teksty te wcześniej ukazały się w książkach Słowo nad słowami. Antologia poezji Starego Przymierza (1964) oraz Cztery poematy (1984)." [GAL]
2004Brandstaetter Roman, Księgi Nowego Przymierza. Przekłady biblijne z języka greckiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2004, s. 1018 ISBN 8372215634 /Dzieła zebrane/. Księgi Nowego Przymierza to przekład ksiąg biblijnych z języka greckiego. Na obecne wydanie składają się wszystkie przetłumaczone przez Romana Brandstaettera księgi Nowego Testamentu: Ewangelia św. Mateusza, Ewangelia św. Marka, Ewangelia św. Łukasza, Ewangelia św. Jana, Dzieje Apostolskie, trzy listy św. Jana oraz Apokalipsa. Każda z tych ksiąg została poprzedzona nowatorskim wstępem napisanym przez Brandstaettera. [IMG]
2005Słowo nad słowami. Antologia poezji Starego Przymierza w przekładzie Romana Brandstaettera, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, 2005, s. 324, ISBN: 83-7015-814-5 [IMG]
2009Roman Brandstaetter, Księgi Nowego Przymierza, Przekłady biblijne z języka greckiego. Wydawnictwo M, 2009, s. 1024; ISBN: 978-83-7595-119-6. To przekład ksiąg biblijnych z języka greckiego. Na obecne wydanie składają się wszystkie przetłumaczone przez Romana Brandstaettera księgi Nowego Testamentu: Ewangelia św. Mateusza, św. Marka, św. Łukasza, św. Jana, Dzieje Apostolskie, trzy listy św. Jana oraz Apokalipsa. [IMG]
2010Roman Brandstaetter, Psałterz, Dzieła zebrane; Wydawnictwo M, 2010; ISBN: 8375952648, 9788375952643; s.329 [IMG SKAN]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać