«  Psałterz św. Kingi [1280]Psałterz puławski [1470]  »

Psałterz floriański

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Początek Ps. 1 [1]

Psalm 25/26

Psalmy 32/33 [2]

Psalmy 79/80 [3]

Psalmy 96/97 [4]

Okładka wydania z 2002 r. [5]

Początek powstawania Psałterza 1399

Pierwszy etap powstawania Psałterza Floriańskiego, kończy się wraz ze śmiercią królowej Jadwigi - 17 VII 1399 r. Tekst gotów do karty 188, iluminacja wykonana tylko częściowo. [IMG SKAN]

Fragment przekładu

Psalm 23:1-5 [1] Gospodzin oprawia mie a nics mi niedostanie, na mieście pastwy tamo mie postawił. [2] Na wodzie postrobieństwa wschwał mie, duszę moję obrocił. [3] Odwiodł mie po stdzach sprawiedlności prze imię swoje. [4] Bo aczbych chodził pośrzod cienia śmierci, nie będę sie bać zła, bo ty se mną jeś. [5] Pręt twoj i dębiec twoj, ta jesta mie ucieszyła.  [6]

Więcej o przekładzie

Pierwsza przedmowa do Psałterza floriańskiego:

[1] Duszę wielbi, usta czyści. [2] Sierce wiesieli, wieżę wysoką stawi na niebiesiech. [3] Człowieka oświeca, rozum otwarza. [4] Wszystko złe zabija, stateczności naucza. [5] Wysoka pokazuje, żądzą krolewstwa niebieskiego daje. [6] Mir miedzy ciałem i duszą czyni, ogień duchowny w siercu podżega. [7] Ode wszech grzechow troska jest, swar dobry powszedni jest. [8] Korzenie wszech złych wypędza, jako pancerz obłoczy. [9] Jako hełm zaszczyca, nadzieja zbawienia jest. [10] Uciecha boleści jest, poznanie wiernej światłości jest. [11] Studnia świątości jest, człowieka młodego karze. [12] Krolewstwo boże na ziemi daje, tszczycę dusze zgładza. [13] Trąba okropna jest; kto miłuje pienie psalmowe ustawicznie, nie może grzecha strojić. [14] Kto ima chwałę bożą w siercu swojem, na końcu u Boga będzie sie wiesielić i duszę swą na niebie dziwnie usadzi. Amen.

Kalendarium przekładu

1399Pierwszy etap powstawania Psałterza Floriańskiego, kończy się wraz ze śmiercią królowej Jadwigi - 17 VII 1399 r. Tekst gotów do karty 188, iluminacja wykonana tylko częściowo. [IMG SKAN] [7]
1557Bartłomiej Siess kupuje Psałterz od kupca włoskiego za 7 soldów. [8]
1564W 1564 r. Psałterz znalazł się w klasztorze kanoników regularnych w Sankt Florian pod Linzem, w Austrii. [9]
1834Psałterz Królowej Małgorzaty, pierwszej małżonki Ludwika I, króla polskiego i węgierskiego, córki króla czeskiego i cesarza Karola IV. Najstarszy dotąd znany pomnik piśmiennictwa polskiego. Wydany staraniem Stanisława hr. Dunina Borkowskiego, Wiedeń (1834);  [IMG SKAN] [10]
1871Iter Florianense : o Psałterzu Floryańskim, łacińsko-polsko-niemieckim, w szczególności o polskim jego dziale. Prof. W.Nehring. Poznań. Nakłądem Księgarni Jana konst. Żupańskiego. 1871 [IMG SKAN]
1883Psalterii Florianensis partem polonicam ad fidem codicis recensuit apparatu critico, indice locupletissimo instruxit Vladislaus Nehring, Posnaniae 1883. [IMG SKAN]
1931W 1931 r. Psałterz zostaje zakupiony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. "30 kwietnia 1931 r. Ludwik Bernacki, ówczesny dyrektor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, przyjechał do Warszawy i stawił się w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego u naczelnika Wydziału Bibliotek Państwowych, Stefana Dembego. Dotarł prosto z dworca, po zakończeniu podróży do Austrii, skąd przywiózł do kraju niezwykle cenną paczkę. Zawierała ona zakupiony właśnie przez rząd polski od opactwa Świętego Floriana, za niebagatelną kwotę 70 000 dolarów, średniowieczny manuskrypt Psalterium trilingue (zwane z czasem Psałterzem floriańskim)." [11]
1939Psałterz floriański łacińsko-polsko-niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie, wyd. R. GNASZYNIEC, W. TASZYCKI, S. KUBICA, pod red. L. BERNACKIEGO, Lwów 1939. [IMG SKAN] [12]
1939W pierwszych dniach II wojny światowej dołączono go do transportu zabytków sztuki z Wawelu i wywieziono do Rumunii, stamtąd drogą morską do Francji, a następnie do Ottawy w Kanadzie. [13]
2002Psałterz Florjański, łacińsko - polsko - niemiecki. Rękopis Biblioteki Narodowej w Warszawie. Reprint wydania z 1939r ze zmienionym wstępem. Wydali Ryszard Ganszyniec, Witold Taszycki i Stefan Kubica. Staraniem i pod redakcją Ludwika Biernackiego. Lwów 1939. Zakład Narodowy Imienia Ossolinskich z zasiłkiem Sejmu Śląskiego. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łodzkie. Łodź 2002. ISBN: 83-87931-87-X.  [GAL] [14]
xxxx Data pominięta w kalendarium 

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~John Belushi2 lata temu
  • Tak informacyjnie. Te zawarte w rękopisie kantyki pochodzą z zawartej w niektórych manuskryptach Septuaginty księgi Ody. Tak więc źródłem była zapewne nie tylko Wulgata lecz również inne rękopisy biblijne. [Odpowiedz]