«  Chwała Boża - F.Aszkenazy [1927]Księga Psalmów - L.Staff [1937]  »

Egzegeza Psalmów - J.Archutowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa wydania z 1936r

Psalm 1

Psalm 2

Psalm 6

Psalm 8

Psalm 43

Psalm 51

Główne wydanie 1928

Egzegeza psalmów wraz z przekładem, Kraków 1928  [IMG]

Tłumaczenie

ks. Józef Archutowski

Fragment przekładu

Psalm 51 [1] Kierownikowi: [chóru]. Psalm Dawida, [2] gdy przyszedł doń Natan prorok, potem gdy zgrzeszył z Betsabeą. [3] Zmiłuj się, Panie, nade-mną dla dobroci Twojej, * Według wielkiego Twego miłosierdzia zgładź występek mój. [4] Obmyj mię dobrze od nieprawości mej, * I oczyść mię od grzechu mego. [5] Albowiem ja znam występek mój, * I grzech mój jest zawsze przede-mną. [6] Przeciw Tobie, Tobie samemu /tylko/ zgrzeszyłem, * I co złe w oczach Twoich, uczyniłem, * Tak iż jesteś usprawiedliwionym w słowach Twoich, * Czystym jesteś w każdym /we wszelkim/ wyroku Twoim. [7] Oto ja się w nieprawości urodziłem, * I w grzechu poczęła mię matka moja. [8] Oto Ty prawdę umiłowałeś w skrytości, * Daj mi przeto poznać mądrość w tajemnicy. [9] Rozgrzesz mię hyzopem, abym był czysty, * Obmyj mię, bym bielszy był nad śnieg. [10] Daj mi usłyszeć radość i wesele, * Aby się rozradowały kości, które skruszyłeś. [11] Zasłoń oblicze Twoje od grzechów moich, * I zgładź wszystkie nieprawości moje. [12] Serce czyste stwórz we mnie, Panie, * I ducha mocnego odnów we wnętrznościach moich. [13] Nie odrzucaj mię od oblicza Twego, * I ducha Twego świętego nie odbieraj ode-mnie. [14] Przywróć mi radość zbawienia Twego, * I ducha ochotnego umacniaj we mnie. [15] Chcę uczyć występnych drogi Twojej, * Aby grzesznicy do Ciebie wrócili. [16] Wybaw mię od krwi, Panie, /Bóg zbawienia mego/, * Aby język mój wysławiał sprawiedliwość Twoją. [17] Panie, otwórz wargi moje, * Aby usta moje głosiły chwałę Twoją. [18] Bo Ty nie pragniesz ofiary, * A gdybym złożył całopalenia, nie podoba się. [19] Ofiarą moją, Panie, jest duch skruszony; * Sercem /skruszonem i/ przybitem, Panie, nie wzgardzisz. [20] Uczyń dobrze, z łaski Twojej, Syjonowi; * Odbuduj mury Jeruzalem. [21] Wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwe, /żertwę i całopalenie./ * Wtedy ofiarują na ołtarzu Twym cielce.

Więcej o przekładzie

O przekładzie

W ostatnich latach życia pracował nad komentarzami do Proroctwa Izajasza i do Księgi Psalmów Kilka opracowań egzegezy i teologii psalmów pozostało w skryptach studenckich, wiele rękopisów uległo zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego.  [1]

W czasie zajęć seminaryjnych pod kierunkiem ks. Archutowskiego tłumaczono teksty biblijne z języka hebrajskiego, opracowywano krytycznie i dyskutowano nad ich znaczeniem. Przedmiotem ćwiczeń seminaryjnych były: monoteistyczne poglądy proroków (1921/22). księga Koheleta (1922/23), męka Mesjasza w proroctwach Starego Testamentu i w apokryfach (1923/24), psalmy (1924/25), mesjanizm w Starym Testamencie (1926/27), księgi: Hioba (1927/28) i Ozeasza (1932/33), prawodawstwo mojżeszowe i jego stosunek do prawodawstw starowschodnich (1933/34), działalność naukowa o. Marii Józefa Lagrange'a OP, (1936/37) i księga Izajasza (1937/38). [2]

Kalendarium przekładu

1928Egzegeza psalmów wraz z przekładem, Kraków 1928  [IMG] [3]
1936Egzegeza psalmów wraz z przekładem : wykłady w roku akad. 1935/36. Józef Archutowski. Kraków : nakł. Czyt. Stud. Teol. U. J., 1936. [51] s. Zawiera tylko tłumaczenie i egzegezę 6 Psalmów: 1, 2, 6, 8, 43 i 51. [IMG] [4]

Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać