«  Psalmy Kantyki - M.Skwarnicki [1976]Psalmy - W.Borowski [1983]  »

Psalmy Dawidowe - W.Bąk

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania

Strona tytułowa

Główne wydanie 1979

Psalmy Dawidowe oraz Pieśni Brewiarza Rzymskiego / przeł. [z łac.] i wstępem opatrzył Wojciech Bąk. Warszawa : "Pax", 1979. 310,[2] s. ISBN:83-211-0016-3 [IMG]

Tłumaczenie

Wojciech Bąk

Podstawa tłumaczenia

„Liber Psalmorium cum Canticis Breviarii Romani. Nova e textibus primigeniis interpretatio Latina cum notis criticis et exegeticis cura. Professorum Pontificii Instituti Biblici edita." - Dokonany przez profesorów Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie przekład łaciński z języka starohebrajskiego z 1945r

Fragment przekładu

Psalm 51:9-20 [9] Pokrop mnie hyzopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg wybieleję. * [10] Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się ucieszą kości, któreś skruszył. * [11] Odwróć twarz Twoją od grzechów moich i zgładź wszystkie winy moje. * [12] Stwórz mi serce czyste, Panie, i ducha mocnego odnów we mnie. * [13] Nie odrzucaj mnie od oblicza Twojego i ducha świętego Twojego mi nie odbieraj. * [14] Przywróć mi wesele zbawienia mojego i duchem wspaniałym mnie utwierdź. * [15] Będę nieprawych uczył dróg Twoich i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. * [16] Uwolnij mnie od kary za krew, Boże, Boże, mój Zbawicielu: niechaj język weseli się z Twojej sprawiedliwości. * [17] Panie, otworzysz wargi moje, a me usta obwieszczą chwałę Twoją. * [18] Nie radujesz się bowiem ofiarą ani całopalenia, gdybym je złożył, nie przyjmiesz. * [19] Ofiarą moją, Boże, duch skruszony, sercem skruszonym i upokorzonym nie wzgardzisz, Boże. * [20] Bądź łaskawy dla dobroci Twojej, Panie, dla Syjonu, abyś odbudował mury Jeruzalem. * [21] Wtedy przyjmiesz ofiary prawowite, dary i całopalenia, wtedy będą składali na ołtarzu Twym cielce.

Więcej o przekładzie

Nota redakcyjna

Wśród ineditów Wojciecha Bąka (1907-1961), znajdujących się w posiadaniu jego brata Władysława, zachowała się kopia maszynowa „Wstępu do Psalmów" oraz przekładu polskiego Psalmów i Pieśni Brewiarza Rzymskiego. Nie udało się dotychczas ustalić, w jakich okolicznościach narodził się pomysł dokonania przez poetę tego przekładu. Według otrzymanej przez rodzinę poety informacji, miał on tłumaczyć Psalmy i Pieśni w 1947 r. Brakowało jednak wzmianek dotyczących podstawy ich translacji na język polski. W toku kwerendy udało się w końcu ustalić, że podstawą tej translacji był dokonany przez profesorów Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie przekład łaciński z języka starohebrajskiego: „Liber Psalmorum cum Canticis Breviarii Romani - nova e textibus primigeniis interpretatio latina cum notis criticis et exegeticis cura professorum Pontifici Instituti Biblici edita..., Romae MCMXLV". Z pewnością o tym przekładzie myślał Bąk pisząc we „Wstępie'': „Nowy przekład łaciński jest jaśniejszy, zrozumialszy, traci jednak za to na poetyckości". Wojciech Bąk opanował język łaciński w przedwojennym gimnazjum klasycznym w Ostrowiu i na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Poznańskiego. Dokonana przez niego translacja przekładu łacińskiego psalmów i pieśni odznacza się niemal dosłowną wiernością w stosunku do podstawy. (Np. w Psalmie 2 Bąk zgodnie z łacińskim wzorem daje wersję mesjanistyczną: „Chrystusowi Jego" zamiast przyjętego na ogół w dotychczasowych przekładach polskich wyrażenia: „Pomazańcowi Jego".) Praca przekładowa Bąka ma charakter brulionu, domagającego się różnorodnej korektury. W dwustronnie zapisanej kopii maszynowej, prezentującej pełny przekład Psalmów kanonicznych oraz szesnastu Pieśni wchodzących w skład Brewiarza Rzymskiego, zachowały się poczynione odręcznie przez tłumacza stosunkowo nieliczne poprawki... [1]

Kalendarium przekładu

1979Psalmy Dawidowe oraz Pieśni Brewiarza Rzymskiego / przeł. [z łac.] i wstępem opatrzył Wojciech Bąk. Warszawa : "Pax", 1979. 310,[2] s. ISBN:83-211-0016-3 [IMG]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać