«  Psalmy Dawidowe - W.Bąk [1979]Psałterz poetycki - J. Stabińska [1986]  »

Psalmy - W.Borowski

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka wydania

Strona tytułowa

Spis treści wydania Psalmów

Psalm 30 i komentarz

Fragment tłumaczenia i komentarza - Ps. 130

Główne wydanie 1983

Władysław Borowski. Psalmy: komentarz biblijno-ascetyczny. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1983. 463 s. [IMG]

Tłumaczenie

ks Władysław Borowski CRL [Kanonicy laterańscy]

Podstawa tłumaczenia

Tekst Masorecki

Fragment przekładu

Psalm 75: 2-11 [2] Wielbimy Cię, Boże, wielbimy. Bliskie jest Twoje imię, stale się głosi doniosłość Twych czynów. * [3] "Gdy chwile; upatrzę, Oddam sprawiedliwość. * [4] Zamęt ogarnął świat i mieszkańców, Ja podwaliny jego podtrzymuję. * [5] Mówię do zaślepionych: "Pychą się nie unoście"; a wszystkim niezbożnym: "Nie podnoście czoła". * [6] Nie podnoście czoła przeciw Najwyższemu; przeciw Pradawnej Opoce nie mówcie ze wzgardą. * [7] Przecież nie ze wschodu ani z zachodu czy południa przyszło wywyższenie. * [8] To Bóg jest Władcą, jednego uniża, drugiego wywyższa. * [9] Bowiem w dłoni Pana jest kielich, czerwone wino, pełne korzeni. Pić z niego daje. Niezbożni na świecie wszyscy wychylą, wysączą osad. * [10] Ku czci Przedwiecznego ogłaszam, śpiewam o Bogu Jakuba: * [11] Pognębię czoła niezbożnych, podniesie się czoło prawego".

Więcej o przekładzie

Inni o przekładzie:

Ks. Jerzy Chmiel, "Ks. Władysław Borowski CRL, Psalmy. Komentarz biblijno-ascetyczny"

Bardzo odczuwamy braki komentarzy biblijnych wszelkiego typu w naszej rodzimej literaturze. Dlatego z radością należy powitać komentarz do Psalmów pióra biblisty krakowskiego, ks. Władysława Borowskiego CRL, który od lat pracował nad nowym przekładem Psalmów. Otrzymaliśmy w ten sposób nowy przekład Psalmów (który to już z kolei!?), a z nim krótki komentarz, który Autor określa jako biblijno-ascetyczny. W pracy translatorskiej Autor poszedł za sugestiami Luis Alonso-Schokela, by możliwie wiernie naśladować oryginał. Dlatego Autor pojmuje swój przekład jako wierne naśladownictwo oryginału (zob. s. 8). Zastosował Autor w swoim przekładzie nowe kryteria, a mianowicie: wers, hemistych i strofa. Słusznie zwraca uwagę Autor, że "poezja hebrajska posiada własny system wersyfikacyjny" (tamże). Podstawą poezji hebrajskiej jest wers, który dzieli się na dwa lub trzy hemistychy. [...] Hemistychy te wyodrębnia Autor graficznie inaczej niż w wierszu polskim: są one zapisane w osobnych linijkach. "Gdybyśmy zapisali te wiersze (tzn. hemistychy - dop. JCh) w linii ciągłej - twierdzi Autor - inaczej odebralibyśmy całość. Jeżeli podzielimy wiersz zgodnie z oryginałem, łatwiej zrozumiemy jego treść i sens" (tamże). Strofa jest to kilka wersów wyodrębnionych graficznie z całego poematu. Przekład Psalmów dokonany przez ks. Borowskiego jest stroficzny i stąd różni się od innych polskich przekładów. Poszczególne strofy zostały w przekładzie wyodrębnione graficznie. [...] Omawiany przekład-komentarz składa się niejako z trzech części. Pierwszą częścią jest obszerne wprowadzenie (ok. 50 stron), obejmujące: informacje ogólne o Psalmach i poezji hebrajskiej oraz zagadnienia szczegółowe takie, jak: Psalmy a kult, gatunki literackie Psalmów, teologia Psalmów w aspekcie duchowości i chrześcijańskie czytanie Psalmów. Drugą częścią jest przekład Psalmów wraz z komentarzem. Komentarz jest pozbawiony w zasadzie aparatu naukowego, choć przy trudniejszych kwestiach Autor uważa za celowe podeprzeć się autorytetami, np. w komentarzu do Ps 110 (09). Z racji swoich predylekcji filologicznych ks. Borowski odwołuje się do paralel ugaryckich, jak to widzimy na przykładzie przytoczonego wyżej Psalmu. Ostatnia myśl komentarza jest cytatem przeważnie z dzieła O naśladowaniu Chrystusa. Trzecią częścią dzieła jest wybrana bibliografia. . Psalmy w przekładzie z komentarzem ks. Władysława Borowskiego są ważnym wydarzeniem na polskim (nie tylko teologicznym!) rynku wydawniczym ze względu przede wszystkim na nowy przekład, dokonany według osobnych kryteriów, oraz ze względu na dostępny dla wszystkich komentarz do tak ważnej księgi Pisma Swiętego. [...] [1]

Kalendarium przekładu

1983Władysław Borowski. Psalmy: komentarz biblijno-ascetyczny. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1983. 463 s. [IMG]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać