«  Psałterz poetycki - J. Stabińska [1986]Księga Psalmów - H.Adamczyk [2006]  »

Przekłady ks. A. Troniny

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Psałterza z 1996r

Strona tytułowa Psałterza

Fragment Psałterza - Psalm 23/24

Wydanie Listu do Hebr. z 1998r.

Główne wydanie 1996

Psałterz Biblii greckiej. Przełożył według wersji Septuaginty, wprowadzeniem i komentarzem opatrzył Antoni Tronina. Lublin: Red. Wydaw. KUL 1996 - 272 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. ISBN: 83-228-0460-1.  [IMG]

Tłumaczenie

ks. Antoni Tronina

Podstawa tłumaczenia

Psałterz: Septuaginta, Psałterz Gallikański, czyli przekład łaciński Psalmów

Fragment przekładu

Psalm 139:14-21  [14] Wyznawać Ci będę, Panie, bo dokonałeś cudów potężnych: przedziwne są dzieła Twoje, a dusza moja poznała je dobrze. [15] Nie ukryją się przed Tobą moje kości, które stworzyłeś w ukryciu, i całe moje jestestwo w głębinach ziemi! [16] Gdy byłem bezkształtny, oczy Twoje widziały; wszyscy będą zapisani w Twej księdze. Za dnia będą stworzeni i ani jeden z nimi. [17] Dla mnie zaś wielce są zaszczyceni Twoi przyjaciele, Boże; bardzo się wzmogło ich panowanie. [18] Policzę ich i okażą się liczniejsi niż ziarna piasku; powstałem ze snu i nadal jestem z Tobą!. [19] Obyś wytępił grzeszników, o Boże! Mężowie krwawi, odstąpcie ode mnie! [20] Skoro powiesz w myśli, na darmo zdobywać będą Twe miasta. [21] Czyż tych, którzy Cię nienawidzą, Panie, i ja nie mam w nienawiści? Czyż miałem ustąpić przed wrogami Twymi?

Więcej o przekładzie

Psałterz podaje dodatkowo Psalm 151:

Psalm 151 Własnoręcznie napisany przez Dawida i poza liczbą, [Gdy walczył samotnie z Goliatem]. 2 Najmniejszy byłem wśród moich braci i najmłodszy w domu ojca mego; pasałem owce ojca mego. 3 Ręce moje uczyniły flet, palce moje grały na psalterium. 4 A któż wysławi Pana mego: On jest Panem, On wysłucha! 5 On posłał anioła swego i zabrał mnie od owiec ojca mego i namaścił mnie olejem namaszczenia swego. 6 Bracia moi byli piękni i potężni, lecz nie w nich upodobał Pan sobie. 7 Wyszedłem naprzeciw cudzoziemca, a on mnie przeklinał swymi bożkami. 8 Lecz ja wyrwałem mu miecz, odciąłem mu głowę i zdjąłem hańbę z synów Izraela!

Porównania między tłumaczeniami

Porówanie trzech tłumaczeń Listu do Hebrajczyków ks. A.Troniny [Hebr 1:1-14]:

Powód porównania: Ksiądz Antoni Tronina jest też autorem tłumaczenia Listu do Hebrajczyków w Przekładzie Ekumenicznym oraz w Biblii Paulistów.

[01:01 EKU] Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców przez proroków,

[01:01 PAU] Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów przemawiał dawniej do ojców przez proroków.

[01:01 TRO] Bóg, który dawniej wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał do ojców poprzez proroków,

[01:02 EKU] w tych ostatnich dniach przemówił do nas przez Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez Niego też Stworzył wszechświat.

[01:02 PAU] W tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy i przez Niego stworzył czasy.

[01:02 TRO] w tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszechrzeczy i przez Niego stworzył wieki.

[01:03 EKU] Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, który podtrzymuje wszystko mocą swojego słowa, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

[01:03 PAU] On, będąc odblaskiem chwały Boga i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, gdy dokonał oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawej stronie Majestatu na wysokościach.

[01:03 TRO] Ten właśnie [Syn], będąc odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. On, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.

[01:04 EKU] I o tyle wyższy stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.

[01:04 PAU] O tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.

[01:04 TRO] O tyle wyższym stał się od aniołów, o ile wspanialsze od nich odziedziczył imię.

[01:05 EKU] Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś Moim Synem, dzisiaj Ja Ciebie zrodziłem, albo: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem

[01:05 PAU] Któremu bowiem z aniołów Bóg powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Ja Ciebie dziś zrodziłem? Albo: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?

[01:05 TRO] Któremuż to bowiem z aniołów [01:Bóg] powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś Synem moim, Ja Ciebie dziś zrodziłem? Albo: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem?

[01:06 EKU] Kiedy zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu się pokłonią wszyscy aniołowie Boga.

[01:06 PAU] Natomiast wprowadzając Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży!

[01:06 TRO] Natomiast przy wprowadzeniu Pierworodnego na świat, mówi: Niech Mu się kłaniają wszyscy aniołowie Boży!

[01:07 EKU] A do aniołów powie: On czyni swoich aniołów wichrami, a swoje sługi płomieniami ognia.

[01:07 PAU] O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje - płomieniami ognia.

[01:07 TRO] O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni wichrami, a sługi swoje - płomieniami ognia.

[01:08 EKU] Do Syna natomiast: Twój Tron, o Boże, na wieczne czasy, berto prawości berłem Twojego Królestwa.

[01:08 PAU] O Synu jednak: Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, berłem sprawiedliwości berło Twego królowania.

[01:08 TRO] O Synu jednak: Tron Twój, Boże, na wieczne czasy, berłem prawości berło królowania Twego.

[01:09 EKU] Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem radości bardziej niż Twoich towarzyszy;

[01:09 PAU] Miłujesz sprawiedliwość, nienawidzisz nieprawości, dlatego Twój Bóg, o Boże, namaścił Cię olejkiem wesela bardziej niż Twych towarzyszy!

[01:09 TRO] Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego Bóg Twój, o Boże, namaścił Ciebie olejkiem wesela bardziej niż Twych współbiesiadników!

[01:10 EKU] oraz: Panie, Ty na początku osadziłeś ziemię na fundamencie i dziełem Twoich rąk są niebiosa.

[01:10 PAU] Oraz: Panie, Ty na początku umocniłeś ziemię, a niebo jest dziełem rąk Twoich.

[01:10 TRO] Oraz: Panie, Tyś na początku utwierdził ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich.

[01:11 EKU] One przeminą, ale Ty pozostaniesz. I wszystkie rzeczy jak szata się zestarzeją,

[01:11 PAU] Ono przeminie, ale Ty zostaniesz. Wszystkie rzeczy zestarzeją się jak szata,

[01:11 TRO] One przeminą, ale Ty zostaniesz. Wszystkie [rzeczy] jak szata się zestarzeją,

[01:12 EKU] i jak płaszcz je zwiniesz, jak szatę, i odmienia się. Ty zaś jesteś Ten sam, a lata Twoje nie ustaną.

[01:12 PAU] jak okrycie, jakby szatę je zwiniesz - i odmienią się. Lecz Ty jesteś taki sam zawsze, a Twoje lata się nie kończą.

[01:12 TRO] jak okrycie - i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a lata Twoje nie ustaną.

[01:13 EKU] Do którego natomiast z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siądź po Mojej prawicy, aż położę Twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod Twoje stopy?

[01:13 PAU] O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawej stronie, aż położę twych wrogów jako podnóżek pod twoje stopy?

[01:13 TRO] O którym wreszcie z aniołów powiedział kiedykolwiek: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich?

[01:14 EKU] Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie?

[01:14 PAU] Czyż nie są oni wszyscy duchami posługującymi, posłanymi do pomocy tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?

[01:14 TRO] Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi dla służenia tym, którzy mają otrzymać zbawienie?

[02:01 EKU] Dlatego trzeba, abyśmy szczególnie trzymali się tego, co usłyszeliśmy, żeby nie minąć się z celem.

Podsumowanie porównania: W wielu miejscach zbieżność, ale też odmienne warianty.

Kalendarium przekładu

1996Psałterz Biblii greckiej. Przełożył według wersji Septuaginty, wprowadzeniem i komentarzem opatrzył Antoni Tronina. Lublin: Red. Wydaw. KUL 1996 - 272 s. Katolicki Uniwersytet Lubelski. ISBN: 83-228-0460-1.  [IMG]
1996Antoni Tronina, Apokalipsa. Orędzie nadziei (Biblioteka "Niedzieli", 21), Częstochowa 1996, ss. 380. ISBN: 83-86076-21-6. Ze wstępu od autora: "...Składa się na nią [część egzegetyczną książki] nowy przekład Księgi Objawienia..." [GAL]
1998ks. Antoni Tronina: Do Hebrajczyków, Słowo zachęty na dni ostatnie. Edycja Świętego Pawła Częstochowa 1998. 192 stron. ISBN: 83-7168-174-7. Ksiądz Antoni Tronina jest też autorem tłumaczenia Listu do Hebrajczyków w wydaniu Paulistów i w Przekładzie Ekumenicznym. Porównanie tekstów (patrz zamieszczone porównanie), pokazuje w wielu miejscach zbieżność, ale też odmienne warianty przekładu zamieszczonego w tej pozycji. [IMG TXT]
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać