«  Biblia Hosanna [2013]Księga Daniela - Z. Łyko [2002]  »

Psalmodia Kochowskiego
Barokowa parafraza Psalmów

Poniższe zestawienie przetłumaczonych ksiąg ma charakter informacyjny i zaznaczone księgi są pomijane w podsumowaniach.
Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa oryginalnego wydania Pslamodii [1]

Strona tytułowa wydania z 1859r [2]

Główne wydanie 1693

Trybyt należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca przez jednę najlichszą kreaturę roku pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Wespazjan Kochowski

Fragment przekładu

Początek Psalmu 8  Panie, Panie nasz, jakoż dziwne jest Imie Twoje po wszystkiej ziemi! Któregoż stworzenia nasubtelniejszy rozum attrybutów Twoich boskich dociecze? Niemasz podobnego Tobie Boże, i nie znajdzie się ktoby z wszechmocnością Twoją wyrównał? Ty sam odziedziczasz wieczność z Jednorodzonym Twoim, i z Duchem świętym po wszystkie wieki jesteś nierozdzielny w Trójcy, i doskonały w jedności. Nie trzebać było firmamentu podnóżka nóg Twoich, boś Ty sobie sam niebem, i każde miejsce napełniasz, tak powierzchownie jak wewnątrz.

Więcej o przekładzie

Wikipedia o Psalmodii

"Jest to zbiór psalmów, tekst modlitewny i swoisty testament duchowy, ujęty w formie parafrazy Księgi psalmów. Wyróżnia się ona z jednej strony stylizacją biblijną, a z drugiej - zmianą punktu widzenia z Izraelity na Polaka, z żyda na chrześcijanina, z człowieka starożytnego na nowożytnego. Składa się ona z przemieszanych z sobą 14 psalmów prywatnych i 22 publicznych. Ich naczelnymi ideami są: pokuta i miłosierdzie Boga, powstrzymanie namiętności i ufność w opatrzność (złota mierność), szczególna rola Polski w świecie (nowy naród wybrany, przedmurze chrześcijaństwa, Sobieski - obrońca wiary) oraz wyższość ustroju Rzeczypospolitej (złota wolność). Psalmodia - pisana rytmiczną prozą poetycką - uważana jest przez badaczy za arcydzieło polskiego baroku i znakomitą syntezę ówczesnej kultury." [3]

Inni o przekładzie:

dr hab Małgorzata Krzysztofik:

"Wyjątek na tle staropolskich adaptacji biblijnych stanowi oczywiście Psalmodia polska Wespazjana Kochowskiego, ponieważ poetyka tego tekstu rządzi się własnymi prawami – zamierzeniem Kochowskiego nie było przecież sparafrazowanie Księgi Psalmów, ale napisanie psalmów naszych, mówiących o Polakach, o Rzeczypospolitej, o historii naszego narodu, o opiece Boskiej nad nami." [4]

Kalendarium przekładu

1693Trybyt należyty wdzięczności wszystkiego dobrego dawcy Panu i Bogu, albo Psalmodya polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca przez jednę najlichszą kreaturę roku pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. [IMG SKAN]
1859TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOSCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY PANU I BOGU, ALBO PSALMODYA POLSKA ZA DOBRODZIEJSTWA BOSKIE DZIĘKUJĄCA. PRZEZ JEDNĘ NAJLICHSZĄ KREATURĘ Roku Pańs. 1693 napisana, a do druku podana roku pańs. 1695. Wydawnictwo Biblioteki Polskiej. Kraków 1859. s. 64 [IMG TXT SKAN]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać