«  Ew. Mateusza z dzieła Szem-Toba [2024]Swięté Pismiona NT - E.Gołąbk [1993]  »

Kaszëbskô Biblëjô - Fr. Grucza

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Strona tytułowa przekładu

Przykład tłumaczenia - Mat 5

Główne wydanie 1992

Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, z łacënë przełożëł na kszëbszci jazëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992, ISBN: 83-85203-06-0 [IMG]

Tłumaczenie

ks. Franciszek Grucza

Fragment przekładu

Ewangelia Mateusza 20:1-16 [1] Z njebjeszczim kólestwã je jak z człowjekã, co ò zawjitrzkù wëszed nając robòtnjików do swòji wjinnjicë [2] a pò ùgòdzenjim sã z robòtnjikama pò denarze za dzéń pòsłôł jejëch do swòji wjinnjicë. [3] A czej wëszed kòle trzeci gòdzënë, ùzdrzôł jinszëch na rënkù, co stojelë bez robòte, [4] i jima rzek: „I wa bjôjta do wjinnjicë, a co sã mdze wama słëchało, dòm wama”. [5] Tak ònji szlë. Czej zôs wëszed kòle szósti i dzewjąti gòdzënë, zrobjił to samò. [6] A czej wëszed kòle jednôsti, napòtkôł jesz jinszëch, co wëstôwelë, i rzek jim: „Cëż tuwò wëstôwôta całi dzéń bez robòtë?” [7] Rzeklë mù: „Kò njicht naji nje najął”. Rzek jim: „Bjôjta i wa do wjinnjicë”. [8] A czej ju béł wjeczór, rzek pón wjinnjicë do swòjigò wërãcznigò: „Zawòłôj najãtëch i dôj jim zôpłatã, a zacznjesz òd slédnëch jaż do pjerszëch”. [9] A czej sã stawjilë, co kòle jednôsti gòdzënë przëszlë, kòżden dostôł denara. [10] Czej przëszlë pjerszi, bëlë wjarë, że dostaną wjici, le i ònji dostelë kòżden denara. [11] Czej gò wzãlë, mrëczëlë procem panowji [12] i gôdelë: „Ti slédni le jednã gòdzënã robjilë i jes sã z njima rówjenjik òbszed jak z nama, co jesmë dwjiga grãdzã dnja i gòrąc”. [13] A òn sã òdezwôł i jednimù z njëch rzek: „Drëszkù, nje robjã ce przezprawjigò; czë jes sã ze mną nje zgòdzëł za denara? [14] Bjerzë, co je twòje a bjôj; kò chcã nemù slédnimù dac tëli, co ce. [15] Czë mje nje je mòżno zrobjic z mòjim, co mje sã wjidzi? Czë twòje òkò je krziw, jiże jem dobri?” [16] Tak slédni mdą pjerszima, a przédni slédnima». [1]

Więcej o przekładzie

Charakter przekładu

Tłumaczenia tekstów biblijnych na język kaszubski ks. F. Gruczy, E. Gołąbka i o. A. Sikory mieszczą się w widocznych po dziś dzień dwóch nurtach ewolucji literackiej kaszubszczyzny. W nurcie nawiązującym do języka polskiego, z pisownią zbliżoną do polskiej, posiadającym dłuższą, sięgającą nawet XVI wieku tradycję, widzieć należy przekłady E. Gołąbkai o. A. Sikory. Natomiast w drugim nurcie, akcentującym etniczną i językową odrębność Kaszubów, m.in. we własnej ortografii, sytuuje się przekład ks. F. Gruczy . [2]

Kalendarium przekładu

1992Kaszëbskô Biblëjô. Nowi Testament. IV Ewanjelje, z łacënë przełożëł na kszëbszci jazëk ks. Franciszek Grucza, Poznań 1992, ISBN: 83-85203-06-0 [IMG]

Linki

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać