«  Psałterz krakowski [1532]Psałterz Dawidów - M.Rej [1546]  »

Żołtarz Dawida

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Karta 124v z rękopisu Żołtarza Dawidowego, rkps. BN 7 z 1528 roku [1]

Strona tytułowa pierwszego wydania z 1539r [2]

Początek psalmu 1

Główne wydanie 1539

Zołtarz Dawidow / przez Mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1539, 8°. [SKAN]

Tłumaczenie

Walenty Wróbel

Fragment przekładu

Psalm 129 Z głębokości wołałem k tobie, miły panie; panie, wysłuchay głos moy. Racz nadłożyć uszu twoich ku głosu modlitwy moiey. Jesthliby grzechy zatrzymał, miły panie; a ktoż by to znosił. Abowiemci u ciebie jest miłosierdzie, a dla zakonu twego scierpiałem ciebie, miły panie. Cirpiała dusza moia w słowie iego, a pokładała nadzieię dusza moia w panie bodze. Od strożey iutrzenny aż do noci niechci ma nadzieię Israel w panie bodze. Abowiem u pana boga iest miłosierdzie, a obfite iest u niego odkupienie. A on odkupi lud Israelski ze wszystkich grzechow iego.

Kalendarium przekładu

1539Zołtarz Dawidow / przez Mistrza Valanthego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony, Kraków, Officina Ungleriana, 1539, 8°. [SKAN] [3]
1540Psalterium Davidis : Zołtarz Dawidów przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony (1540) | Żołtarz Dawidów [SKAN]
1543Psalterium Davidis Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla z Poznania na rzecz polską wyłożony  [SKAN]
1547Psal[terium] Davidis = Zołtarz Dawidow przez Mistrza Walantego Wrobla [...] na rzecz polską wyłożony. Szarfenberg, Maciej ( -1547). Druk.  [SKAN]
1567Zołtharz Dawidow, Przez Mistrza Walentego Wrobla [...] na rzecz Polską wyłożony. 1567 [SKAN]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać