«  Psalmy Dawida - P.Byczewski [1854]Psałterz - J.Wiśniewski [1917]  »

Psałterz - K.Bujnicki

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Psałterza K.Bujnickiego [1]

Główne wydanie 1878

Psałterz Dawidowy / przełożony wierszem polskim przez Kazimierza Bujnickiego. Toruń : nakładem własnym : w komisie Księgarni Nowej (W. Małecki), 1878. 302[1] s. [IMG SKAN]

Tłumaczenie

Kazimierz Bujnicki

Podstawa tłumaczenia

Wulgata

Fragment przekładu

Psalm 1 Szczęśliwy mąż, co nie postał w radach, * Gdzie miejsce mają grzesznicy, * Po zaraźliwych nie chodził śladach, * Nie siedział na ich stolicy; * Lecz na to łoży swoje staranie, * By zgłębić pisma wyrazy, * Czy dzień mu świta, czy noc nastanie, * Pańskie rozważa rozkazy. * Będzie jak drzewo nad ściekiem wody, * Co owoc w czasie swym daje: * Liść jego zawsze zielony, młody, * I wszystko mu się udaje. * O! Nie tak będzie, nie tak ze złymi! * Ale jak wiater rozmiata * Prochy w przeróżne strony po ziemi, * Tak się rozproszą wśród świata. * Przetoż niezbożny na sąd nie stanie * Wśród sprawiedliwych gromady; * Bo drogi wiernych Ty znasz, o Panie, * A niezbożnych zatrzesz ślady. [2]

Więcej o przekładzie

Inni o przekładzie:

ks. Kazimierz Buczkowski we wstępie do swego przekładu Psalmów

W nowszych czasach przetłumaczył psalmy wier­szem Kazimierz Bujnicki wcale udatnio i wiernie, tak iż jego tłumaczenie w moim mniemaniu przewyższa pod każdym względem oba poprzedzające; nadto zaopatrzył swój przekład w objaśnienia dość obszerne, które zrozu­mienie myśli zasadniczej w psalmach wielce ułatwiają; przy tym tłumaczenie jego przeprowadzone jest w duchu ściśle katolickim; stąd też przekład jego zdawałby się pracę moją zbyteczną czynić. I kto wie, czybym się był podjął tej pracy tak żmudnej i uciążliwej, gdybym był pierwej o jego przekładzie wiedział. [3]

M. Kossowska: Biblia w języku polskim 1969, t. 2

Znany w czasach Karpińskiego, ustawiony obok tamtego przekładu niezawodnie wziąłby górę za niezwykle wierne oddanie w przekładzie myśli psalmisty, za samodzielność w kształtowaniu dla nich językowego wyrazu, za umiejętność oddawania różnorodnych nastrojów uczuciowych (...), za doskonałą znajomość i swobodne operowanie środkami systemów: składniowego, stylistycznego i wersyfikacyjnego. Wydany w porę, spowodowałby na pewno żywą dyskusję. Spóźniony prawie o trzy pokolenia, poszedł w niepamięć. Szczęście sprzyjało Karpińskiemu, nie miał współzawodnika. Toteż łatwo zdobył popularność.

Kalendarium przekładu

1878Psałterz Dawidowy / przełożony wierszem polskim przez Kazimierza Bujnickiego. Toruń : nakładem własnym : w komisie Księgarni Nowej (W. Małecki), 1878. 302[1] s. [IMG SKAN] [4]
1916Psalmy wojenne wybrane z Psałterza Dawidowego : żołnierzom - Polakom poświęcone / oprac. Adam Kasperowski; [z przekł. Kazimierza Bujnickiego]. Poznań : Księgarnia Polska W. Tempłowicza, 1916 (Poznań : "Praca"). 31, [1] s. ; 14 cm. W wstępie adnotacja, że to wybór psalmów z wydania z 1878r. Wybór psalmów w 3 częściach: I. Psalmy błagalne [psalmy: 3, 6, 12, 39, , 50, 56, 84, 122, 142]; II. Psalmy ufności [psalmy: 22, 55, 90, 124, 129, 137]; III. Psalmy uwielbienia [psalmy: 8, 45, 97, 99, 102, 112, 123, 144] [SKAN]

Linki


Przypisy

 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać