«  Przekład Mariawitów [1925]Biblia Tysiąclecia [1965]  »

Komentarze KUL

Stary Test. 1Moj2Moj3Moj4Moj5MojJozSędRut1Sam2Sam1Krl2Krl1Krn2KrnEzdNehEstHioPsaPrzKohPnPIzaJerLamEzeDanOzeJoeAmAbdJonMicNahHabSofAggZacMal
Nowy Test. MatMarŁukJanDzARzym1Kor2KorGalEfeFlpKol1Tes2Tes1Tym2TymTytFlmHebJak1Pio2Pio1Jan2Jan3JanJudApok
Inne 1Mach2MachMdrSyrTobJdtBar  

Okładka Komentarza KUL do Księgi Jeremiasza

Strona tytułowa tomu XII-1 - Prorocy mniejsi

Przykład tłumaczenia - Ozeasza 6

Okładka wydania z Ew. Mateusza z 1979r [1]

Wydanie księgi Ezechiela z 2013r

Księga Jozuego - 2013r [2]

Pierwsze wydanie w serii 1959

List do Hebrajczyków, oprac. Stanisław Łach, tom: NT-X [GAL]

Fragment przekładu

List do Efezjan 2:1-10 [1] I wy byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów, [2] w jakich żyliście niegdyś na sposób doczesny tego świata, na sposób Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. [3] Pośród nich także my wszyscy niegdyś żyliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i [jego] pomysłów; i byliśmy potomstwem z natury [zasługującym] na gniew, jak i wszyscy inni. [4] A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, [5] i to nas, umarłych na skutek występków, razem przywrócił do życia z Chrystusem - bo łaską jesteście zbawieni! - [6] i razem wskrzesił, i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, [7] aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. [8] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie [pochodzi] od was - jest to dar Boga: [9] nie na skutek czynów, aby się nikt nie chlubił. [10] Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Porównania między tłumaczeniami

Biblia Tysiąclecia [wyd.5] i Komentarz KUL [Efezjan 2:1-10]

Powód porównania: Autorem obydwu tłumaczeń jest o. Augustyn Jankowski

[1 KUL] I wy byliście umarli na skutek waszych występków i grzechów,

[1 TYS] I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,

[2 KUL] w jakich żyliście niegdyś na sposób doczesny tego świata, na sposób Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.

[2 TYS] w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.

[3 KUL] Pośród nich także my wszyscy niegdyś żyliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i [jego] pomysłów; i byliśmy potomstwem z natury [zasługującym] na gniew, jak i wszyscy inni.

[3 TYS] Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.

[4 KUL] A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

[4 TYS] A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,

[5 KUL] i to nas, umarłych na skutek występków, razem przywrócił do życia z Chrystusem - bo łaską jesteście zbawieni! -

[5 TYS] i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia łaską - [bowiem] jesteście zbawieni -

[6 KUL] i razem wskrzesił, i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,

[6 TYS] razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,

[7 KUL] aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie w dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.

[7 TYS] aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie.

[8 KUL] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to nie [pochodzi] od was - jest to dar Boga:

[8 TYS] Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:

[9 KUL] nie na skutek czynów, aby się nikt nie chlubił.

[9 TYS] nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.

[10 KUL] Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

[10 TYS] Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.

Kalendarium przekładu

1958Nowy Testament na tle epoki - Geografia, Historia, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-I [GAL] [3]
1958Nowy Testament na tle epoki - Kultura, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-II [GAL]
1959List do Hebrajczyków, oprac. Stanisław Łach, tom: NT-X [GAL]
1959Listy Katolickie, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: NT-XI [GAL]
1959Apokalipsa świętego Jana, oprac. Augustyn Jankowski, tom: NT-XII [GAL]
1961Dzieje Apostolskie, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-V
1961Historia czasów Starego Testamentu, oprac. Józef Jelito, tom: ST-III-uzupełniający [IMG]
1961Księgi Machabejskie, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: ST-VI-4 [GAL]
1962Listy Więzienne, oprac. Augustyn Jankowski, tom: NT-VIII [GAL]
1962Księga Rodzaju, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-I-1 [IMG]
1963Księgi: Tobiasza, Judyty, Estery, oprac. Praca zbiorowa, tom: ST-VI-1-3. Księga Tobiasza / wstęp, przekł. z oryg. [grec.], koment. Stanisław Grzybek ; Cz. 2: Księga Judyty /wstęp, przekł. z oryg. [grec.], koment. Sylwester Baksik ; Cz. 3 : Księga Estery / wstęp, przekł. z oryg. [hebr.], koment. S. Grzybek. - 156, 170, 181, [1] s. [GAL]
1964Księga Wyjścia, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-I-2
1965Nowy Testament na tle epoki - Geografia, Historia, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-I wyd. II popr.
1965Listy do Koryntian, oprac. Eugeniusz Dąbrowski, tom: NT-VII [GAL]
1967Księga Jeremiasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-X-1 [GAL]
1968Lamentacje i Księga Barucha, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-X-2 [GAL]
1968Księgi Proroków Mniejszych, Praca zbiorowa, tom: ST-XII-1. Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza / wstęp, przekł. z oryg., komentarz (Jan Drozd) i in. - 423, [1] s
1968Księgi Proroków Mniejszych, Praca zbiorowa, tom: ST-XII-2. Księgi proroków mniejszych: Nahuma, Habahuha, Safoniusza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza / wstęp, przekł. z oryg., komentarz (Piotr Szefler) i in. - 512 s.
1969Księga Mądrości, oprac. Kazimierz Romaniuk, tom: ST-VIII-3 [GAL]
1970Księga Kapłańska, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-1
1970Księga Liczb, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-2
1971Księga Powtórzonego Prawa, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-II-3 [GAL]
1971Księgi Ezdrasza i Nehemiasza, oprac. Hugolin Langkammer, tom: ST-V-2 [GAL]
1973Księgi Samuela, oprac. Jan Łach, tom: ST-IV-1
1974Ewangelia według św. Łukasza, oprac. Feliks Gryglewicz, tom: NT-III-3
1974Księga Hioba, oprac. Czesław Jakubiec, tom: ST-VII-1 [GAL]
1975Ewangelia według św. Jana, oprac. Lech Stachowiak, tom: NT-IV [GAL]
1977Ewangelia według św. Marka, oprac. Hugolin Langkammer, tom: NT-III-2
1978List do Rzymian, oprac. Kazimierz Romaniuk, tom: NT-VI-1 [GAL]
1978List do Galatów, oprac. Edward Szymanek, tom: NT-VI-2
1979Ewangelia według św. Mateusza, oprac. Józef Homerski, tom: NT-III-1 [GAL]
1979Listy do Tesaloniczan i Pasterskie, oprac. Jan Stępień, tom: NT-IX
1980Księga Koheleta, oprac. Marian Filipiak, tom: ST-VIII-2 [IMG]
1990Księga Psalmów, oprac. Stanisław Łach, tom: ST-VII-2 [IMG]
1996Księga Izajasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-IX-1 [IMG]
1996Księga Izajasza, oprac. Lech Stachowiak, tom: ST-IX-2 [IMG]
2005Ewangelia według św. Mateusza. Wstęp - Przekład z oryginału. Komentarz. Reprint wydania z 1979 r.Wydawnictwo Pallottinum 2005. Stron 410. ISBN: 83-7014-501-9 [IMG] [4]
2007Księgi 1-2 Królów, oprac. Józef Łach, tom: ST-IV-2 [IMG]
2007Ewangelia według św. Marka. Wstęp. Przekład. Komentarz . Reprint wydania z 1977 r.Wydawnictwo: Pallottinum 2007. Stron 448. ISBN: 978-7014-566-8 [IMG] [5]
2007Ewangelia według św.Łukasza. Wstęp. Przekład. Komentarz. Reprint wydania z 1974 r.Wydawnictwo: Pallottinum 2007. Stron 440. ISBN: 978-83-7014-576 [IMG] [6]
2008Księga Przysłów, oprac. Stanisław Potocki, tom: ST-VIII-1 [IMG]
2008Księga Daniela, Ks. Józef Homerski, wyd. 2, Pallottinum, 2008, s. 214. ST-XI-2, ISBN: 978-83-7014-596-5 [IMG]
2008Ewangelia wg św.Jana. Wstęp - Przekład z oryginału. Komentarz. Reprint wydania z 1975 r.Wydawnictwo: Pallottinum 2008. Stron 457. ISBN: 978-83-7014-598-9 [IMG] [7]
2009Dzieje Apostolskie. Wstęp - przekład z oryginału. Komentarz. Reprint wydania z 1961 r.Wydawnictwo: Pallottinum 2009. Stron 616. ISBN: 978-83-7014-599-6 [IMG] [8]
20111-2 Księga Kronik, oprac. Hugolin Langkammer, tom: ST-V-1 [IMG]
2013Pismo Święte Starego Testamentu. Tom XI-1. Księga Ezechiela, Opracował ks. prof. dr hab. Józef Homerski. Do druku przygotowała dr hab. Urszula Szwarc, prof. KUL. Pallottinum 2013, s.364. ISBN: 978-83-7014-716-7  [IMG] [9]
2013-12Pismo Święte Starego Testamentu. Tom III-1. Księga Jozuego, Opracował ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach Profesor Uniwerytetu Rzeszowskiego. Redakcja naukowa ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel Profesor KUL. Pallottinum 2013, s.480. ISBN: 978-83-7014-727-3 [IMG]
2015-12Pismo Święte Starego Testamentu. Tom III-2. Księga Sędziów i Księga Rut. Opracował ks. prof. dr hab. Józef Błażej Łach Profesor Uniwerytetu Rzeszowskiego. Redakcja naukowa ks. dr hab. Mirosław S. Wróbel Profesor KUL. Pallottinum 2015. s. 506. ISBN: 978-83-7014-784-6 [IMG] [10]
2016-11Pismo Święte Starego Testamentu. Tom VIII-4. Księga Pieśni nad pieśniami. Opracował O. Prof. Dr Hab. Hugolin H. Langkammer OFM. Pallottinum 2016. s. 190. ISBN: 978-83-7014-809-6 [IMG] [11]
2018Księgi ludu Bożego Starego Przymierza. Tom ST XII-3.. Ks. prof. Józef Błażej Łach Ujęcie teologiczno-praktyczne”, Poznań 2018, 1016 s. ISBN: 978-83-7014-833-1. Niniejsza pozycja [...] pokazuje wartość Starego Testamentu dla zrozumienia nauki Jezusa i treści zawartych w księgach nowotestamentalnych.  [IMG]
2020-03Pismo Święte Starego Testamentu. Tom VIII-5. Księga Syracha. Opracował O. Prof. Dr Hab. Hugolin H. Langkammer OFM. Pallottinum 2020. s. 519. ISBN: 978-83-7014-870-6 [IMG] [12]
2020-12Pismo Święte Nowego Testamentu. Tom XIII (Uzupełniający). Księgi Nowego Przymierza. Opracował ks. prof. Józef Błażej Łach. Pallottinum Poznań 2020. s. 540. ISBN: 978-83-7014-886-7. Ksiądz Profesor Józef Błażej Łach, jak sam pisze we wprowadzeniu do dzieła, w możliwie najkrótszy sposób ujął całą historię zbawienia zawartą w obu przymierzach, w Starym i Nowym, czyli we wszystkich księgach biblii, w których centrum jest Jezus Chrystus. „Zamierzam ją przedstawić w krótkim syntetyczno-praktycznym opracowaniu o 27 księgach Nowego Przymierza(…) Ujęcie teologiczno-praktyczne, gdyż nie wystarczy tylko czytać Pismo św., ale trzeba w nim odkrywać Chrystusa i Jego wciąż aktualne przesłanie teologiczno-chrystologiczne, również w XXI wieku”.  [IMG]
xxxx Data pominięta w kalendarium 
 

Zostaw komentarz

Komentarz: 


Podpis:     
Przepisz kod: 
 

UWAGA: Aby uniknąć przechowywania jakichkolwiek danych osobowych: (1) Usunięto wszystkie dotychczas pozostawione adresy e-mail. (2) Zostało zablokowane pole "E-mail". (3) Jeśli w treści komentarza umieścisz adres e-mail, robisz to na własną odpowiedzialność.
Wiadomości prywatne do BibliePolskie.pl na które oczekujesz odpowiedzi proszę wysyłać

Nadesłane komentarze

  • ~w...4 lata temu
  • Teraz, gdy już jest komplet, życzyć można sobie, że ukaże się jednotomowe wydanie Biblii w przekładzie KUL-u. [Odpowiedz]